Ska luftvärmepumpen gå hela tiden? - Värmepumpen

Ska luftvärmepumpen gå hela tiden?

Det är inte nödvändigt att luftvärmepumpen går hela tiden, så det korta svaret är nej. Under sommartid kan man stänga av värmepumpen för att spara eventuell energi. I regel är det bra att undvika att stänga av sin värmepump helt – för att det kan leda till förslitningsskador på produkten. Ett undantag är vid långvariga extrema temperaturer vintertid, då rekommenderar experter att man stänger av värmepumpen helt.

Livslängden på en luftvärmepump försämras när man belastar kompressorn för högt. Att helt stänga av pumpen är något som belastar kompressorn. När du avgör om du ska låta din luftvärmepump gå hela tiden eller inte är bör du därför ha i åtanke att inte slå av och på kompressorn för många gånger, det kan försämra kvaliteten på din luftvärmepump.

Om du stänger av din luftvärmepump helt ökar risken för förslitningsskador på produkten. Däremot kan du med gott samvete stänga av luftvärmepumpen med hjälp av tillhörande fjärrkontroll. Det finns också olika inställningar på luftvärmepumpen som gör att du kan reglera hur mycket den arbetar under olika perioder utan att stänga av den helt. Dessutom är det viktigt att komplettera din luftvärmepump med andra värmekällor också.

Genom att utnyttja din luftvärmepump på bästa sätt kan du göra din uppvärmning både miljövänligare och mer energisnål. På det sättet kan du med några enkla medel spara pengar och spara på miljön.

Effektivisera din luftvärmepump

Att stänga av din luftvärmepump helt har sina nackdelar och är därför inte det mest effektiva sättet att effektiversera din uppvärmning och att spara energi. I längden sliter det på ditt värmesystem gör det mer skada än nytta för din plånbok. Något som du kan gör för att effektivisera din luftvärmevärmepump är att hitta rätt inställningar för rätt tillfällen. I det långa loppet kommer du tjäna på detta.

Vilka inställningar en värmepump har varierar stort mellan olika märken och modeller. Generellt har de flesta luftvärmepumpar ett automatiskt läge där pumpen själv reglerar sin kapacitet och ett eller flera lägen där du kan kontrollera hur luftvärmepumpen arbetar.

Nedan följer en punktlista som du kan utgå ifrån om du vill effektivisera användandet av din luftvärmepump.

  • Tänk igenom placeringen av din luftvärmepump vid installation.

Om du ska installera en luftvärmepump är det viktigt att du placerar den på ett ställe som gör att den når så många delar av huset som möjligt. Det vill säga, det är generellt att föredra att placera pumpen i exempelvis en trappa eller på en avsats mellan två våningar.

  • Håll alla dörrar öppna runt din luftvärmepumps placering.

Det gör att luften får möjlighet att cirkulera bättre och på det sättet kan du värma upp eller kyla ner större delar av huset utan att öka din energiförbränning.

  • Låt det vara 2-3 grader varmare eller kallare runt luftvärmepumpen.

På det sättet kan värmen eller kylan lättare sprida sig i ditt hus och du får en mer effektiv uppvärmning eller nedkylning.

  • Ställ in luftvärmepumpen på en passande inställning.

Låt inte din luftvärmepump stå på det automatiska läget. Det läget är sällan tillräckligt effektivt. Välj istället att ställa in luftvärmepumpen på ett läge som värmer upp eller som kyler ner. På det sättet får du mer kontroll över hur mycket energi luftvärmepumpen förbrukar.

  • Låt fläkten gå på max.

Det skadar inte din luftvärmepump att låta fläkten gå på maxfart. Det hjälper snarare till att skapa ett mer omfattande luftflöde till resten av huset.

Om du vill göra en så miljövänlig inställning av din luftvärmepump som möjligt så har Naturskyddsföreningen bra tips på hur du går till väga och vad du bör tänka på.

Placeringen har betydelse

Var du väljer att placera din luftvärmepump påverkar luftvärmepumpens effekt på ditt hus. En god placering innebär att du kan öka cirkulationen av luften i huset och skapa kontroll över när du låter din luftvärmepump gå och när du väljer att stänga av den. På Vattenfalls webbplats och hos och andra liknande företag kan du få smarta tips om hur du går till väga när du ska installera din luftvärmepump.

Du kan dessutom välja att flytta din luftvärmepump om du inte är nöjd med den ursprungliga placeringen. Även om det innebär lite mer jobb så kan det löna sig i slutändan.

Det är exempelvis att föredra att placera inomhusdelen av din luftvärmepump i en trappa eller mellan olika våningar i ditt hus. Det beror på att det ökar luftens möjlighet att strömma till olika delar av huset. Var du väljer att placera utomhusdelen av din luftvärmepump har enligt Vattenfall inte samma påverkan på luftvärmepumpens kapacitet, utan utomhus kan du utgå ifrån det ställe som känns mest praktiskt. Det finns fall där närliggande grannar har klagat över andra luftvärmepumpar utomhus, men det ska mycket till för att det ska bli ett problem.

Håll kostnaden nere och värna om miljön

Att hålla nere elräkningen är bra både för den individuella ekonomin och miljön. Som vi nämnt tidigare kan det vara bra att stänga av värmepumpen under sommartid när behovet av den inte finns.

Christer Klintefelt är specialist på värmepumpar och driver den kompletta VVS-firman Lycksele Värmeservice. I en intervju belyser i Christer att du som ägare bör undvika vissa saker för att öka livslängden på din luftvärmepump: Första att punkten att tänka på, säger Christer, är att inte stänga av strömmen helt – att göra det kan riskera hög belastning på kompressorn vid återstart. Det är också bra att ha i åtanke, fortsätter Christer, att en luftvärmepump alltid ska fungera som ett komplement till ett primärt värmesystem. I annat fall ökar belastningen på kompressorn. Detta leder till försämrad livslängd på värmepumpen.

Om luftvärmepumpen stängs av vid ett strömavbrott eller liknande är det viktigt att du slår på luftvärmepumpen så fort som möjligt igen. Det är ingen fara om du stänger av luftvärmepumpen vid sådana undantagsfall, den klarar av det, men en tumregel är som sagt att inte stänga av den i onödan.

Du kan också välja att reglera luftvärmepumpen så att den arbetar på en lägre kapacitet på nätterna. Om du exempelvis har fönster öppna på natten och din luftvärmepump är inställd på sitt automatiska läge, då kommer den arbeta hårdare för att fortsätta värma upp ditt hus. Om du däremot ställer in den på ett lägre läge och själv reglerar värmen genom andra källor så får du en bättre luftgenomströmning runt luftvärmepumpen. På det sättet kan du låta kompressorn på din luftvärmepump gå kontinuerligt och samtidigt spara på energi.

Kombinera din luftvärmepump med andra källor

Det viktigt att komma ihåg att en luftvärmepump alltid ska fungera som en kompletterande källa tillsammans med andra värmekällor, det poängterar både experterna på Vattenfall och Christer Klintefelt på Lycksele Värmeservice. Att värma upp ett hus med enbart en luftvärmepump kräver betydligt mer energi än om du kombinerar en luftvärmepump med exempelvis element av olika slag.

Ett bra sätt att komplettera din luftvärmepump är att ha element av olika slag utspridda i ditt hus. På det sättet kan du lättare reglera hur varmt det är i olika rum samt på ett effektivt sätt värma upp hela ditt hus samtidigt. Andra alternativ är att kombinera din luftvärmepump med golvvärme av olika slag eller kaminer. Däremot tar både golvvärme och kaminer lite längre tid att värma upp ett rum på precis som luftvärmepumpen gör. Samtidigt kan du välja att under delar av året ha exempelvis din golvvärme på kontinuerligt och på det sättet spara på hur mycket du använder din luftvärmepump. Det förutsätter dock att du har bra luftströmning mellan olika rum i ditt hus.

Mer information

Det behöver inte vara särskilt dyrt att byta ut din luftvärmepump om du vill byta till en annan modell eller om den börjar bli utsliten. Du kan också välja att byta ut delar av din luftvärmepump om du märker att kapaciteten blivit sämre med tiden. Luftvärmepumpar har generellt en god livslängd om du behandlar den på rätt sätt. Samtidigt så slits även luftvärmepumpar ut med tiden, vilket kan leda till att du förr eller senare måste byta din luftvärmepump ändå. Olika modeller av luftvärmepumpar har olika livslängd. Dessutom ökar livslängden beroende på vilka andra källor du väljer att kombinera uppvärmningen eller nerkylningen av ditt hus med.

Det är viktigt att komma ihåg att alltid ta hjälp av en hantverkare som är specialiserad på VVS-teknik när du ska byta eller installera en ny luftvärmepump. Det beror främst på att det finns mycket regler att ta hänsyn till vid installationen samt att de kan se till att din luftvärmepump placeras på det bästa stället i just ditt hus. På samma sätt är det av största vikt att ta hjälp om delar av din luftvärmepump behöver bytas ut, exempelvis kompressorn. Det beror på att det kan innebära stora risker att försöka genomföra den typen av arbete själv.