Vad är en avgasare? - Värmepumpen

Vad är en avgasare?

En avgasare för ett värmesystem fungerar på ett liknande sätt som en förgasare i en förbränningsmotor, men dess syfte är att avlägsna rökgaserna från förbränningen av bränslet inuti värmesystemet, istället för att skapa en brännbar gasblandning.

När bränslet, vanligtvis olja eller gas, bränns i en värmepanna eller ugn, skapas rökgaser som innehåller koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och vattenånga, bland annat. Dessa rökgaser är farliga att andas in och måste avlägsnas från systemet.

Avgasaren fungerar genom att leda rökgaserna genom en kanal eller rör som är utformad för att avge så mycket värme som möjligt till omgivningen. När rökgaserna passerar genom kanalen, kyls de av och förlorar en del av sin värmeenergi. Denna energi används sedan för att värma upp luften som cirkulerar in i värmesystemet.

Avgasaren innehåller också en ventilationsfläkt som hjälper till att dra bort rökgaserna från systemet och föra ut dem ur byggnaden. Ventilationsfläkten kan också justeras för att reglera hastigheten på luftflödet genom systemet, vilket kan påverka temperaturen i värmesystemet och därmed också värmebehovet.

Det är viktigt att se till att avgasaren fungerar korrekt och regelbundet underhålls för att säkerställa en säker och effektiv drift av värmesystemet.

Vi har inte haft en avgasare tidigare så varför är det bra att installera en nu?

Många komponenter av värmesystem byggs upp i PEX-rör. Tyvärr är inte PEX-rör diffusionstäta.

Att PEX-rör inte är diffusionstäta innebär att vattenånga och gaser kan tränga genom röret och påverka vattnet som flödar genom röret. Detta kan orsaka problem som korrosion, försämrad vattenkvalitet och minskad livslängd på rörsystemet.

Diffusionstäta rör är konstruerade för att förhindra att gaser och vattenånga tränger igenom röret och påverkar vattnet som flödar genom det. De är vanligtvis tillverkade av material som PVC eller PEX-AL-PEX, som har en barriärskikt som hindrar diffusion.

Det är viktigt att välja rätt typ av rör för ditt specifika användningsområde. Om du är osäker på vilken typ av rör som är lämplig för ditt projekt, är det bäst att rådfråga en professionell VVS-installatör eller tillverkaren av rörsystemet för rekommendationer.

 

Förlänger avgasare systemets livslängd?

 

Hur fungerar en avgasare?

 

Hur många år kan avgasaren förlänga livslängden på systemet?

 

Vad kostar en avgasare?

Energieffektivisering med TTM NoXygen undertrycksavgasare på Brf Promenaden i Falun

Wikipedia information om Avluftningsventil Avgasning

Avluftningsventil Avluftningsventil kallas luftutsläppet på vissa komponenter i pneumatiska system. Kompletteras ofta med en ljuddämpare. Avluftningsventil finns även på vätskeburna system, ex. radiatorer för värme och kylbafflar för kyla. Syftet är då att släppa ut luft som fanns i systemet i samband med påfyllning av vätska eller läckt in i det slutna rörsystemet. För att transportera vätskan används pumpar vars funktion blir lidande eller uteblir om det finns luft i systemet. Avluftningsventilen placeras vanligen på högpunkter i vätskesystemet då luften naturligt stiger uppåt. Luften försämrar även värmeledningen på grund av att luftens värmekapacitet är betydligt sämre än ex. vatten. En mer avancerad typ av avluftningsventil är en maskin som kallas avgasare. Denna används bl.a. vid påfyllning av vätskesystem eller för att plocka bort gaser (luft) i driftsatta system. En avgasare använder sig ofta av vakuum och kan på så sätt plocka bort gaser som ännu inte har frigjort sig naturligt i vätskorna, till skillnad från avluftningsventilen som bara kan släppa ut frigjorda gaser. En avgasare fungerar även då den är placerad på en lågpunkt, ex. i en källare.

Relaterade ord för avgasare

    • avgasrenare
    • avgasreningskrav
    • avgassystem
    • avgasutsläpp
    • Snabb avgasning