Takfläktar - Tystgående i högsta kvalité - Värmepumpen

Välj rätt Takfläkt

Sommar- och vinterläge

I många fall är det den svalkande effekten vi vill åt med en takfläkt, men många av de bättre fläktarna på marknaden är även reversibla. Det går alltså att ställa in åt vilket håll bladen ska rotera. På så sätt kan den varma luften både tryckas ner för att ge extra värme vintertid eller dras upp för att ge svalkande effekt sommartid. Den varma luften kan utnyttjas bättre och ge mer värme på marknivå utan att temperaturen höjs i rummet, vilket innebär att uppvärmningskostnaden minskar vintertid. Att använda takfläkt vintertid är dessutom ett effektivt sätt att fördela varmluften jämnt i rummet från en öppen spis eller kamin.

En fläkt är en konstruktion avsedd att förflytta gas. Fläkten består oftast av en motor som roterar ett antal vingliknande blad. Vid rotation av bladen uppstår ett undertryck på ena sidan och motsvarande övertryck på den andra sidan, varpå gasblandningen sätts i rörelse. Enklare fläktkonstruktioner används ofta för kylning, till exempel i datorer.

Fläktar för byggnader kan delas upp i radial-, axial- och kammarfläktar. De olika fläktarna har olika karaktäristika egenskaper vilket gör dem lämpliga för olika tillämpningar. Radialfläktar är oftast förekommande i ventilationssystem i byggnader då de kan generera förhållandevis höga tryck vid relativt låga flöden. Axialfläktar används med fördel i de sammanhang då stora luftmängder behöver förflyttas. Inom gruvindustrin används till exempel ofta axialfläktar, ofta seriekopplade, då detta ger möjlighet till att flytta stora luftmängder även vid höga tryck. Kammarfläktar är tvärställda radialfläktar, och tar på så sätt mindre plats, varför de ofta används då utrymme är en begränsande faktor. Detta medför dock en lägre verkningsgrad vilket leder till högre elanvändning.

Nova takfläkt