Soluppvärmning av byggnader och varmvatten

Soluppvärmning

Soluppvärmning är uppvärmning med solvärme. ”Byt olja till lokala arbetsplatser” skriver European Solar Thermal Industry Federation ESTIF. Europas soluppvärmning har fördubblats inom tre år. Soluppvärmning används för byggnadsuppvärmning och för att värma upp tappvatten.

En solfångare tar emot solstrålar. Värmen transporteras från solfångare med hjälp av ett lämpligt medium, ofta vatten. Genom solfångare cirkulerar vatten som värms upp av solen. Värmen överförs direkt eller via värmeväxlare till ett värmesystem. Värmeöverskottet sparas i varmt vatten i tankar. Solvärme används också i solugnar och värmepumpar. Målet i EU:s vitpapper är 100 miljoner m² solfångare år 2010. Mängden var år 2006 19 miljoner m². Mängden solfångare måste alltså öka mycket kraftigt under 00-talets slut för att detta mål ska uppfyllas.

Soluppvärmning i världen

Soluppvärmningen är en snabbt växande internationell affär. Folkrepubliken Kina är ledande i världen. Europeiska unionen, Turkiet, Japan och Israel är också ledande i utvecklingen. Soluppvärmning är förnybar energi, som minskar koldioxidutsläppen, minskar beroendet av fossila bränslen, förbättrar luft i städer, skapar lokala arbetstillfällen, utvecklar lokal ekonomi, är väl känd och pålitlig teknik och omedelbart nyttbart överallt i världen.

Soluppvärmning i Europa

Soluppvärmning värmer redan upp 10 miljoner europeiska hem. Ungefär 90% av den europeiska marknaden för soluppvärming ligger idag inom småbostadssektorn. Användningen växer snabbt. På grund av ekonomiska skalfördelar minskar kostnaden för att installera solvärme i takt med att allt fler använder tekniken.[5] Österrike ses som ett föregångsland, här används soluppvärmning redan i 15 % av enfamiljshusen. Tillväxtpotentialen är enorm. År 2005 ersatte soluppvärmningen 34 000 lastbilar olja i EU-länderna: 686 000 ton olja. ESTIF:s minimummål för 2020 är att spara 278 000 lastbilar olja i EU, man har också satt upp ett ambitiöst mål på 982 000 insparade lastbilar olja 2020. Minimummålet motsvarar 199 kW/1 000 invånare och det ambitiösa målet 700 kW/1 000 invånare.[3] Tekniken ger arbete för en halv miljon människor i Europa inom 15 år.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av offert för Soluppvärmning eller om du önskar service för din solcellsanläggning.

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Satsa på solceller! En inspirationsfilm framtagen av Solar Region Skåne.