Hur fungerar en poolvärmepump? Få prisförfrågan & Gratis Offert online

Värma poolen med värmepump – så funkar en poolvärmepump

Varför bör jag värma min pool med en poolvärmepump?

•  En energieffektiv och miljövänlig uppvärmning. Det ger en besparing på 65 – 80 % jämfört med elvärme.

•  Det är en logisk investering. Investeringskostnaden återbetalar sig snabbt.

•  Poolsäsongen kan förlängas avsevärt. Följer man rekommendationerna i produktbladet kan man få 27 grader i poolen från maj till september. Den kan förlängas ytterligare om man väljer en större modell eller en splitmodell.

•  Du får varmt i poolen även under molniga somrar då poolvärmepumpen, till skillnad från en solfångare, inte är direkt beroende av antalet soltimmar.

•  Snabb och enkel installation. Anslut endast till poolens cirkulationssystem och el till pumpen. Den är betydligt enklare att installera än en värmeväxlare eller solfångare.

•  Enkel att underhålla. Rengöringen kan göras med en tvättsvamp eller liknande då och då. När det blir vinter behöver du bara dränera den och täcka över den med ett vinteröverdrag. Mer än det behövs egentligen inte.

Hur fungerar en poolvärmepump?

En poolvärmepump fungerar genom att använda den omgivande luften för att värma vattnet i poolen. Det är kort sagt en luft/vattenvärmepump för pooler.

Gullberg & Jansson säljer poolvärmepumpar som i först och främst används till uppvärmning, men det gå även att vända processen så att vattnet istället kyls ner.

Poolvärmepumpen använder elenergi för att med en fläkt dra in den omgivande luften genom dess förångardel. Där tas värmen från luften upp av pumpens flytande köldmedia. Värmen gör att köldmediet övergår till gasform och den varma gasen förflyttas sedan till kompressorn. I kompressorn höjs trycket vilket i sin tur höjer temperaturen. Detta bildar en mycket het gas som går vidare till kondensorn, även kallad värmeväxlaren, i vilken värmen från den heta gasen överförs till poolvattnet som cirkulerar genom kondensorn. Det uppvärmda vattnet förs sedan till poolen och den köldmediet, som när det avgett sin värme återgår till flytande form, återförs till förångardelen för att starta om processen.

Poolsäsongen sträcker sig vanligtvis mellan maj till september, vilket sammanfaller med vad som brukar vara årets varmaste månader. Detta ger poolvärmepumpen optimala förhållanden och låter den arbeta mycket effektivt då dess verkningsgrad är beroende av temperaturen på den omgivande luften samt poolvattnets temperatur.

Poolvärmeväxlare

Värmeväxlare ger snabb uppvärmning av din pool

För att föra över värme från ett medium till ett annat utan att blanda dem används en värmeväxlare.

Phaléns värmeväxlare är tillverkade i titan, termoplast eller rostfritt syrafast stål SIS2348.  Värmeväxlarna finns både som spiral och rörvärmeväxlare och båda sorterna har korsflöde. Korsflöde innebär att det varma mediet strömmar i motsatt riktning mot det kalla, vilket ger pumpen maximal effekt.

Värmeväxlarna kan anslutas till ved-, pellets-, el- eller oljepanna samt värmepump eller solfångaranläggning. De finns i olika material och utförande för att passa alla typer av installationer och behov

    Packningsbyte / axeltätningsbyte poolpump