Värmepump - Märkning av Värmepumpar

Märkning av värmepumpar

För att göra det enklare för konsumenten att värdera om en luftvärmepump är energieffektiv märks värmepumpen upp med en energimärkning. Hur energieffektiv värmepumpen indikeras av en bokstav mellan A och G. Denna märkning är likadan i hela Europa.

 

 

Värmepump endast för rumsuppvärmning

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

En symbol av ett element på energimärkningsetiketten markerar rumsuppvärmning och en skala från A++ till G visar energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning. Skalan går från A++, vilket är den mest effektiva, till G, som är den minst effektiva. Samtliga värmepumpar befinner sig i de högsta energieffektivitetsklasserna.

Ljudeffektnivå (buller)

Värmepumpens ljudeffektnivå för både pumpens inomhusdel och dess utomhusdel finns på energimärkningen.

En differens på ett par decibel kan inte uppfattas av örat medans en differens på tio decibel uppfattas som dubbelt så hög. Hur viktig ljudnivån på värmepumpens är beror på hur dess delar ska placeras.

Effekt i kilowatt (kW) visar hur mycket värme värmepumpen kan ge

Kilowatt (kW) är den mängdenhet som används för att visa värmepumpens effekt. Värmepumpen klarar av att producera mer värme ju högre effekt den har. Men välj din värmepump utifrån hur stort behov av värme och varmvatten du då värmepumpen med högst effekt inte nödvändigtvis passar bäst i ditt hem. Installatören kan hjälpa dig att välja rätt storlek på värmepumpen för ditt hem.

Värmepumpen ska också väljas utifrån vilket klimat den ska används i. Det finns en karta över Europa på energimärkningen som visar tre klimatzoner; varmare (ljusblå), medel (mellanblå) samt kallare (mörkblå). Vilken effekt värmepumpen har i de tre klimatzonerna framgår av märkningen. För en värmepump som ska användas i Sverige är det framför allt effekten i kallt klimat som är viktigt att titta på.

Värmepump för rumsuppvärmning och uppvärmning av tappvatten

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

En symbol av ett element på energimärkningsetiketten markerar rumsuppvärmning och en skala från A++ till G visar energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning. Skalan går från A++, vilket är den mest effektiva, till G, som är den minst effektiva. Samtliga värmepumpar befinner sig i de högsta energieffektivitetsklasserna.

Energieffektivitetsklass för varmvatten på skalan A till G

Om värmepumpen ska producera tappvarmvatten till kranar och duschar uppges en separat energieffektivitetsklass för uppvärmningen av vatten. Den visas på en skala från A, som är den mest effektiva, till G, som är den minst effektiva. Samtliga värmepumpar befinner sig i de högre energieffektivitetsklasserna. En symbol av en vattenkran på energimärkningsetiketten visar att en värmepump kan producera tappvarmvatten. Vilken tapprofil värmepumpen är testad att klara av anges vid symbolen av vattenkranen. Tapprofilen går från 3XS, vilket är det minsta måttet, till XXL, vilket är det största måttet. Detta mått visar hur mycket varmvatten som värmepumpen klarar av att producera.

Ljudeffektnivå (buller)

Värmepumpens ljudeffektnivå för både pumpens inomhusdel och dess utomhusdel finns på energimärkningen.

En differens på ett par decibel kan inte uppfattas av örat medans en differens på tio decibel uppfattas som dubbelt så hög. Hur viktig ljudnivån på värmepumpens är beror på hur dess delar ska placeras.

Effekt i kilowatt (kW) visar hur mycket värme värmepumpen kan ge

Kilowatt (kW) är den mängdenhet som används för att visa värmepumpens effekt. Värmepumpen klarar av att producera mer värme ju högre effekt den har. Men välj din värmepump utifrån hur stort behov av värme och varmvatten du då värmepumpen med högst effekt inte nödvändigtvis passar bäst i ditt hem. Installatören kan hjälpa dig att välja rätt storlek på värmepumpen för ditt hem.

Värmepumpen ska också väljas utifrån vilket klimat den ska används i. Det finns en karta över Europa på energimärkningen som visar tre klimatzoner; varmare (ljusblå), medel (mellanblå) samt kallare (mörkblå). Vilken effekt värmepumpen har i de tre klimatzonerna framgår av märkningen. För en värmepump som ska användas i Sverige är det framför allt effekten i kallt klimat som är viktigt att titta på.

Smart styrning

En del värmepumpar styrs utifrån timpriset för el och startas automatiskt när elpriset är lågt, till exempel under vissa timmar på dagen eller på natten. Detta visas på energimärkningen med en klocka och flera mynt.

Energimärkningen på värmepumpen ska innehålla:

  •   Energieffektivitetsklass för när värmepumpen används för att producera kyla på en skala mellan A-G, där A är mest effektiv.
  •   Den årliga energianvändningen för värmepumpen i kyl läge. Den betecknar energiförbrukningen för värmepumpen på full kyleffekt i 500 timmar.
  •   Hur stor kyleffekt värmepumpen har i kilowatt.
  •   Energieffektivitetskvot för kylning, vilket visar hur effektivt luften kyls av värmepumpen.
  •   Energieffektivitetsklass för när värmepumpen används för att producera värme på en skala mellan A-G, där A är mest effektiv.
  •   Hur stor värmeeffekt värmepumpen har i kilowatt
  •   Buller dB (A) visar värmepumpens ljudnivå.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av en värmepump offert eller om du önskar service till din värmepump.