Värmepump - Märkning på Värmepumpar

Luftvärmepumpar märks upp med en energimärkning som gör det lättare för dig som konsument att värdera om en värmepump är energieffektiv eller ej. Märkningen av luftvärmepumpar är samma över hela Europa kortfatta får värmepumpen en bokstav mellan A och G som indikerar hur energieffektiv den är.

Värmepump endast för rumsuppvärmning

 

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

Rumsuppvärmning markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av ett element.

Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A++ till G, där A++ är effektivast. Alla värmepumpar kommer att ligga i de högsta energieffektivitetsklasserna.

Ljudeffektnivå (buller)

På energimärkningen visas ljudeffektnivån för både värmepumpens inomhusdel och utomhusdel.

En skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så hög, medan en skillnad på ett par decibel inte kan uppfattas av örat. Beroende på hur värmepumpens delar ska placeras kan ljudnivån vara av större eller mindre betydelse.

Effekt i kilowatt (kW) visar hur mycket värme värmepumpen kan ge

Värmepumpens effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer värme kan värmepumpen producera. Tänk på att den värmepump som har högst effekt inte nödvändigtvis är bäst i ditt hus, utan välj värmepump utifrån hur stort behov av värme och varmvatten du har. Ta hjälp av din installatör för att välja storlek på värmepumpen.

Eftersom en värmepump är beroende av klimatet där den installeras så finns det på märkningen en karta över Europa som visar tre olika klimatzoner; varmare (ljusblå), medel (mellanblå) och kallare (mörkblå). Av märkningen framgår vilken effekt värmepumpen kommer ha i de olika klimatzonerna. Titta framför allt på effekten vid kallare klimat, då ser du hur mycket värme värmepumpen kan ge i svenska förhållanden.

 

Värmepump för rumsuppvärmning och uppvärmning av tappvatten

 

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

Rumsuppvärmning markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av ett element.

Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A++ till G, där A++ är effektivast. Alla värmepumpar kommer att ligga i de högsta energieffektivitetsklasserna.

Energieffektivitetsklass för varmvatten på skalan A till G

För de värmepumpar som kan producera tappvarmvatten till kranar och duschar, ska energieffektivitetsklassen för uppvärmning av vatten visas på en skala från A till G, där A är effektivast. Värmepumpar kommer hamna i de högsta klasserna. Att en värmepump kan producera tappvarmvatten markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av en vattenkran. Vid vattenkranen anges också vilken tapprofil värmepumpen är testad för och klarar. Tapprofilen är ett mått på hur mycket varmvatten värmepumpen klarar av att producera. Storleken kan variera från 3XS till XXL.

Ljudeffektnivå (buller)

På energimärkningen visas ljudeffektnivån för både värmepumpens inomhusdel och utomhusdel. En skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så hög, medan en skillnad på ett par decibel inte kan uppfattas av örat. Beroende på hur värmepumpens delar ska placeras kan ljudnivån vara av större eller mindre betydelse.

Effekt i kilowatt (kW) visar hur mycket värme värmepumpen kan ge

Värmepumpens effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer värme kan värmepumpen producera. Tänk på att den värmepump som har högst effekt inte nödvändigtvis är bäst i ditt hus, utan välj värmepump utifrån hur stort behov av värme och varmvatten du har. Ta hjälp av din installatör för att välja storlek på värmepumpen.

Eftersom en värmepump är beroende av klimatet där den installeras så finns det på märkningen en karta över Europa som visar tre olika klimatzoner; varmare (ljusblå), medel (mellanblå) och kallare (mörkblå). Av märkningen framgår vilken effekt värmepumpen kommer ha i de olika klimatzonerna. Titta framför allt på effekten vid kallare klimat, då ser du hur mycket värme värmepumpen kan ge i svenska förhållanden.

Ikon för smart styrning

Om värmepumpen kan styras baserat på timpriset för el får ikonen med klockan och mynten visas. Detta betyder att värmepumpen kan starta automatiskt när elpriset är lågt, till exempel på natten eller vissa timmar på dagen.

Värmepump endast för rumsuppvärmning Värmepump för rumsuppvärmning och uppvärmning av tappvatten

Märkningen på värmepumpen ska innehålla:

  • Energieffektivitetsklass för kylning för värmepumpen när den används för att kyla och anges mellan A-G där A är bäst.
  • Årlig energianvändning i kylläge betecknar energiförbrukningen vid 500 h användning per år vid full kyleffekt.
  • Kyleffekt i kilowatt betecknar hur stor kyleffekt luftvärmepumpen har.
  • Energieffektivitetskvot vid kylning visar hur effektivt värmepumpen kyler luften.
  • Värmeeffekt i kilowatt betecknar hur mycket värme som luftvärmepumpen kan ge.
  • Energieffektivitetsklass för uppvärmning för värmepumpen när den används för att värma och anges mellan A-G där A är bäst.
  • Buller dB(A) visar på vilken ljudnivå värmepumpen skapar.