Hur fungerar en värmepump. Text och video förklaring

ivt-värmepumpar

En värmepump är en anordning vars uppgift är att förflytta värme från ett kallt ställe till ett varmt ställe. Värmepumpen skiftar temperaturen på de värmemedium som ändvänds för att förflytta värmen då värme inte kan transporteras från kallt till varmt.

Då den sparar både energi, pengar och miljö är värmepumpen vanligtvis en bra investering. Om du har ett hus som är eluppvärmt eller oljeuppvärmt och redan använder vattenburen värme får du störst besparingar på att investera i en värmepump.

Under optimala förutsättningar kan en bra värmepump nå upp till en värmefaktor på 6.0. Det innebär att värmepumpen kan ge 600 W i värme till ett rum genom att använda 100 W elenergi. En bergvärmepump som ger normalt tillbaka fyra gånger så mycket energi som den själv använder.

Under riktigt kalla dagar eller om värmesystemet inte fungerar kompletteras de flesta värmesystem som använder värmepumpar med en elpatron.

 

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpen fungerar genom att den låter sitt värmemedium eller köldmedium, som är i gasform, värmas upp av en kall omgivning till en temperatur som ligger under den kalla omgivningens temperatur. En pump pumpar sedan upp trycket i den efterföljande delen av värmepumpen och i samma grad som trycket ökar, ökar även temperaturen. Detta kan liknas vid hur en cykelpump blir varm när du pumpar luft i däcket. När temperaturen i värmepumpen ökat så att den är högre än temperaturen i det utrymme som ska värmas upp kan värmepumpens värmemedium avge värme till rummet. Detta gör även att värmemediet kyls av en aning. När värmemediet avkylts får det expandera så det blir kallare igenom. Sedan kan det på nytt värmas upp av den kalla omgivningen.

Vad är det för skillnad mellan luftkonditionering och en värmepump

Skillnaden mellan en värmepump och luftkonditionering är väldigt liten. Man kan säga att värmepumpen genom att förflytta värmen från det varma rummet till den ungefär lika varma omgivningen fungerar baklänges. Men de flesta luftvärmepumpar kan fungera både som värmepump och luftkonditionering

Hur bra fungerar en värmepump?

Värmepumpar från ett kvalitetsmärke brukar fungera mycket bra och hålla det som utlovats.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av en värmepump offert eller om du önskar service till din värmepump.

Hur fungerar en värmepump?

Wikipedia information om värmepump

Värmepump En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras, enligt termodynamikens andra huvudsats. Den skenbara verkningsgraden (värmefaktorn) i en värmepump kan nå upp till 500 procent. Att komplettera eller ersätta direktverkande el (elelement) eller elpanna med en luft-luftvärmepump kan typiskt minska elkostnaden för en villa med 20 till 25 procent.Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning för luftkonditionering. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.