Värmepumpens historia - Värmepumpen

Värmepumpens historia

Värmepumpen är ingen ny uppfinning

Det finns fortfarande många som tror att värmepumpsteknologin är en ny uppfinning och är därför oroade över att systemet inte är beprövat eller att det är i utvecklingen är i ett tidigt skede.  Sanningen är att värmepumpsteknologin har funnits i över 150 år och den första geotermiska värmepumpen togs i bruk för över 70 år sedan.

J Gordon Cook skrev i The Spectator magazine år 1948:

“I dessa dagar av materiella framsteg, när det är så mycket fagert tal om vetenskapen som vår garanti för välstånd, verkar det otroligt att en uppfinning så som värmepumpen skulle ha undvikit den uppmärksamhet den förtjänar. Om det inte varit för ett par eldsjälar som varit fast beslutna att tillämpa sina teorier, skulle vi fortfarande ha väntat på bevis för värmepumpens möjligheter i Storbritannien. Nu vet vi att det kommer fungera och tiden har kommit när allt måste göras för att få ut det mesta av den kunskap vi fått.”

Nedan följer en kort översikt över utvecklingen av denna teknik till de pålitliga och effektiva värmesystemen som idag byggs av etablerade företag som Lämpöässä.

Milstolpar:

1748: William Cullen demonstrerar konstgjord kylning.

1834: Jacob Perkins bygger ett praktiskt kylskåp med dietyleter.

1852: Lord Kelvin beskriver teorin bakom värmepumpen.

1855–1857: Peter von Rittinger utvecklar och bygger den första värmepumpen.

1945: John Sumner bygger en fullskalig vattenvärmepump i Norwich

1983: Lämpöässä bygger sin första värmepump i Lapua, Finland

Den första värmepumpen som vi känner till

Den första värmepumpen som vi känner till idag byggdes av Peter von Rittinger 1856. Han kände igen värmepumpens princip när han utförde experiment på användandet av vattenångans latenta värme för avdunstning av saltlösning. Som resultat av detta användes värmepumpen för att torka salt i de salta våtmarkerna i Österrike.

Den första storskaliga värmepumpen

Den första storskaliga värmepumpen i Storbritannien utvecklades av John Sumner 1945 på tröskeln till Finn Geotherm i Norwich. Norwich City Council Electrical Department hade byggt nya lokaler i Norwich på Duke Street, på stranden av floden Wensum

Kontoret var ursprungligen avsett att värmas upp av en värmepump, men krigstidens åtstramningar förhindrade att det fanns resurser tillgängliga för ett sådant innovativt projekt.

Efter kriget satte John Sumner, som var City Electrical Engineer för Norwich, ihop ett system av bärgade delar baserat på ett SO2 kylmedel. Systemet är känt för att ha uppnått en säsongsverkningsgrad på 3,42. Systemet hade en genomsnittlig effekt på 147 kW och en topprestation på 234 kW. Systemet var utformat för att cirkulera vatten kring byggnadens värmesystem vid en temperatur av 50 – 55 grader °C. Trots systemets verkningsgrad och effektivitet var det inte allmänt spritt i Storbritannien på grund av de relativt billiga fossila bränslena som kol och senare Nordsjöolja och gas.

Geotermisk värmepump

John Sumner installerade också en geotermisk värmepump med ett slutet kretslopp i sitt hem i början av 1950-talet. Markslingan var ursprungligen konstruerad av kopparrör nedgrävda på cirka 1 meters djup och de var fyllda med cirkulerande frostskyddsmedel. Trots att Sumners värmepumpar var riktigt effektiva och för sin tid tekniskt lysande så fick de inte mycket stöd i Storbritannien, där rikliga mängder kol tycktes förse en billig och gränslös energikälla.

Som så ofta är fallet för de brittiska tekniska framstegen antogs de och utvecklades utomlands. År 1948 installerades en storskalig värmepump i Oregon, USA. Efter OPEC-oljekrisen på 1970-talet började utvecklingen och antagandet av värmepumpar ta fart. I synnerhet i Sverige utvecklades nya atomreaktorer och det letades efter effektiva sätt att värma bostäderna med el istället för paraffin.

Slutna polyeten kretsloppet normen

Under denna perioden blev det slutna polyeten kretsloppet normen, vertikala slutna kretslopp utvecklades i Tyskland, Schweiz och i Finland genom arbetet av företag så som Lämpöässä. År 2008 uppskattades det att det bara i Schweiz fanns mellan 30 000 och 44 000 GSHP enheter. I USA antogs det i stor skala ännu snabbare. Det uppskattas att det på den amerikanska marknaden vid år 2008 installerades mellan 50 000 och 60 000 enheter per år, med totalt 750 000 enheter i bruk år 2008.

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy (känd av sina vänner som Lämpöässä) grundades i Lapua den 29 mars 1983, baserat på hantverket av fem män och årtionde av erfarenhet inom geotermisk värme. Företaget hade sitt första kontor i Jorma Saksis hem men flyttade senare till uthyrningslokaler i lokaler längs Härsiläntievägen. Första året såg genomförandet av ett betydande uppdrag, värmesystemet i Ruha skola.

Lämpöässä har nu levererat mer än 20 000 värmepumpar till kunder runt om i Europa och har cirka 4 000 enheter i sin servicedatabas som är över 30 år och fortsätter starkt.

Värmepumpstekniken utvecklas fortfarande kontinuerligt

Värmepumpstekniken utvecklas fortfarande kontinuerligt med framsteg i synnerhet inom kompressor och kontroll teknologi så systemet blir effektivare och lättare att styra. Värmepumpsteknologin är pålitlig, effektiv och här för att stanna.  Gordon Cook sade 1948:

”Det finns ingen tvekan om att vi i värmepumpen har en maskin som kommer spela en enastående del i vårt lands framtida industri”

Som ett vackert slut på den historiska cirkeln är Eastern Electricity Building på Duke´s Street i Norwich på väg att omkonstrueras för att tillhandahålla 154 bostäder samt handelsplatser.

En av planeringsförhållanderna för Duke´s Wharf utvecklingen är att den ska innehålla en vattenvärmepump. Den nuvarande specifikationen är för ett system med en maximal kapacitet på ca 800 kW, med River Wensum ännu en gång som värmekälla. Vi tror att John Sumner skulle samtycka.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av en värmepump offert eller om du önskar service till din värmepump.