Avsalta vattnet och minska korrosionen - Värmepumpen

Avsalta vattnet och minska korrosionen

Vad innebär att sänka konduktiviteten?

Konduktivitet innebär förmågan hos ett material att leda elektrisk ström eller värme. En sänkning av konduktiviteten betyder att materialet har mindre förmåga att leda elektrisk ström eller värme.

Sänkt konduktivitet i vatten kan uppstå till exempel som en följd av föroreningar i vattnet, som minskar vattnets förmåga att leda elektrisk ström. Sänkt konduktivitet i värme- och kylsystem kan leda till ökade energiförluster och minskad prestanda hos systemen.

För att öka konduktiviteten kan man till exempel använda konduktiva material som leder bättre, eller använda vattenreningsprocesser för att förbättra vattnets kvalitet och dess förmåga att leda elektrisk ström. Genom att öka konduktiviteten kan man förbättra prestanda och minskade energiförluster i värme- och kylsystem.

Wikipedia information om Elektrisk_konduktivitet

Elektrisk konduktivitet Elektrisk konduktivitet (även elektrisk ledningsförmåga, specifik konduktivitet, specifik ledningsförmåga eller enbart konduktivitet) är ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning och är multiplikativ invers till resistivitet. Konduktivitet är detsamma som konduktans per längdenhet och mäts i Internationella måttenhetssystemet (SI) i enheten Siemens per meter (S/m eller A·V−1·m−1). God elektrisk ledningsförmåga är ett utmärkande drag för metaller.

Vad betyder konduktivitet?

  • förmåga hos ett ämne att leda elektrisk ström || -en