Sök Frågor och Svar om Värmepumpar, fråga en Värmepumpstekniker

Vi bygger en Frågor & Svar databas om värmepumpar.

Hur dimensionerar man rätt idag när andra generationens värmepump skall inköpas.

I många fall har fastigheten bytt ägare några gånger sedan oljans tid. Paret som 2005 i samband med konverteringsbidraget slängde ut sin oljepanna och installerade värmepump har för länge sedan sålt huset och i vissa fall flyttat till äldreboendet. och precis som i övriga hus i kvarteret fylls huset med yngre familjer med barn.

Varmvattenbehovet ökar och temperaturbehovet ökar. Man vill bygga till huset, och även bygga en spa och relaxavdelning i källaren i det tidigare hobbyrummet eller garaget. Att då gå på tidigare elförbrukning är bäddat för en strulig affär och missnöjd kund.

Energibesiktning bifogas affärer idag men om man vid en dimensionering går på dessa siffror så slutar det oftast i rätten.

Energibesiktningen går på befintlig förbrukning och är det en fastighet som tidvis varit obebodd under senaste året så är klart energiförbrukningen betydligt lägre. Det har varit flertal fall i rätten där fastighetsägaren fått rätt mot installatören som gått på energibesiktningens siffror då rätten ansett att de borde insett felaktigheterna.

Lite märkligt resonemang och därmed är det solklart att energibesiktningen jobbar utifrån säljarens fokus, låga driftkostnader driver upp priset på kåken.

En sann beräkning på ett 70tals hus är att räkna 65 w per kvm boyta och 50 w per kvm biyta. . Det tal man då får symboliserar effektbehovet den kallaste dagen per år.

Med denna beräkning finns det marginal då energibehov inte är detsamma som resultatet på elräkningen utan energibehovet minskas med spillvärme och strålningsvärme från sol, människor, djur maskiner ohc matlagning ute temp skiftande över tid. Den siffror som erhålles där blir förbrukningen på elmätaren. Med en värmepump minskar denna siffra med 60-80%.. Givetvis ändras förutsättnngarna vid andra typer av hus. Klassiska s.k. skånelängor har många gånger ett energibehov på 85-90 w per kvm och i vissa extremfall ännu mer. Med lerstensväggar, båleträ och total avsaknad av isolering i både väggar ohc tak så sticker energibehovet och förbrukningen rejält. Oftast också med ej rejäl mängd ytterväggar, då skånelängor benämns som liggande skyskrapor. Som grädde på moset oftast b eläget ute på skånska slätten.

Eva Rosqvist

administratör för

Värmepumpstekniker med eller utan gränser.

Kategori: Värmepump

ÉN luftvattenvärmepump kräver luftomsättning, därför skall man undvika trånga innergårdar eller ännu värre gömma maskinen under altandäck, i carportar mm . Även placering på ett tak, där pumpen står fritt kan göra att man får problem, så vid takplacering bör man se till att ha någon form av vindskydd bakom pumpen, Vid starka vindbyar blåser det helt enkelt för mycket för att värmepumpen skall kunna ta nytta av luften.

Överlag bör man undvika placering på tak framförallt för framtida service reparationer.

Min resa i den här världen med värmepumpar började 2003 i samband med att jag började arbeta på det idag sedan länge försvunna Schildts rör i Åstorp min chef var en av pionjärerna på värmepumpar under 70talet och blev en mycket värdefull mentor. Idag skriver vi 2020 i kalendern, 17 år har sprungit iväg. Och utvecklingen av värmepumpar har rusat iväg. Vi byter idag ut de pumpar som monterades 2003 och framåt. Men ser man krasst på det så spelar det ingen roll hur mycket mer ”lull lull” det kommer på värmepumpar, oavsett hur många värmesystem och shuntar som kan styras från pumpen, det är och förblir lågtemperatursystem max 50-55 grader, över dessa temperaturer så förkortas livslängden, oavsett fabrikat.

3 F som jag nämnde i en tidigare artikel måste vara uppfyllda Flöde flöde flöde.

Därmed tänkter jag ta upp en historia om en fastighet där tidigare ägare bytat kompressor 2 gånger på en 10 år gammal ivt. Optima luftvatten Det var en stor och rejäl kåk, värmepumpen var på 17 kw. Den nya ägaren bestämde sig för a tt byta ut värmepumpen, då kostnaden för att reparera blev ganska rejäl.

Värmesystemet i huset var också på gränsen till bristfälligt därför kompletterades huset med 3 fläktkonvektorer . Jag har letat frenetiskt efter bilden på värmepumpen där den står inbyggd bakom ett staket, på baksidan av garaget. Men har hittills inte lyckats hitta den. Placeringen som sådan gjorde också att tidigare fastighetsägaren och grannen var på väg att hamna i grannfejden.

Nåväl en ny värmepump köptes och installerades och enligt överenskommelse blev placeringen invid garaget, men åt andra hållet för att inte störa grannen.

När damen i huset kom hem så utbröt tredje världskriget mellan man och hustru. Hon ville på inga villkorsvis se pumpen från sitt köksfönster,. Mannen kom då med frågan om man kunde ställa den på högkant. Efter många långa turer så blev resutatet en tilläggsfaktura och 15 meter längre ledning enkel väg för att få maskinen på baksidan. Samt en friskrivningsklausul från lång rördragning och de eventuella problem som skulle uppstå, detta då det var omöjligt att gå upp en dimension i rör, eftersom man gjutit ner rören i golvet/väggen. Som tekniker förvånas man ibland över hur utseende prioriteras framför funktion och ekonomi. Värmesystemet är trots allt husets hjärta och värmepumpen är plånbokens välgörare.

Eva Rosqvist

administratör för

Värmepumpstekniker med eller utan gränser.

Kategori: Värmepump

Cop och värmepumpar varvtalsstyrning onoff.

Värmepumpar är som vi alla vet lågtemperatursystem. Med lågtemperatur menas max 50-55 grader på framledning vid årets kallaste dag.

Cop och placering

Dagens värmepumpar kan prestera några grader till på bekostnad av COP som är en förkortning av Coefficient Of Performance, enkelt uttryckt kan man beskriva det som verkningsgrad, dock är ordet verknigsgrad egentligen bannlyst, för verkningsgrad kan inte vara mer än 1, men för gemene man är det ett ord som de flesta förstår innebörden av.

Vad är det då som avgör cop:n I exempelvis luftvatten är det lufttemperaturen, luftlödeshastigheten och temperaturen ut från värmepumpen till värmesystemet.

Dagens varvtalstyrda pumpar är större än någonsin, något som frun i huset oftast vänder sig mot när det diskuteras värmepump. Men det är där vi har vår cop. När det blir kallare ute dalar energin i luften och för att kompensera energiförlusten i luften så ökas hastigheten på fläkten och även då på kompressorn som har en viss slagvolym. Men eftersom varvtalet ökas så ökas flödet av köldmediet. Och effekten bibehålls längre ner i temperatur.

För att ta ett exempel.

Nibe 2120 med maxeffekt 12 kw ger vid -18 så mycket som ca 7 kw vid 50 grader framledningstemp. För 15 år sedan stängdes pumparna av vid -7 /-10 beroende på vilket fabrikat det handlade om. Det ansågs inte lönt med drift under dessa temperaturer. I dagens pumpar är även värmebärarpumpen varvtalsstyrd och de styr oftast med utgång ifrån det sk delta T vilket betyder skillnad mellan tillopp och retur.

Eva Rosqvist

administratör för

Värmepumpstekniker med eller utan gränser.

Kategori: Värmepump

Nej. Lagen säger att företaget ska ha ett F-gas certifikat och installatören ska ha ett personcertifikat, detta enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846. Dessa certifikat utfärdas av INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB).

Det finns dessutom en väsentlig risk att den utlovade energibesparingen helt eller delvis uteblir om värmepumpen inte är korrekt installerad. Eller så havererar helt enkelt pumpen. Med andra ord kan en billig värmepump bli en dyr affär.

Tillverkarna behöver inte tvunget ge någon indikation på värmepumpens effekt eller effektivitet utan kan sätta vilka modellbeteckningar de vill. Det är dock vanligt att siffran 9 eller 12 samt 25 eller 35 förs in i modellbeteckningen. Siffrorna 9 och 12 betyder generellt att värmepumpen har en nominell kyleffekt på 9 000 respektive 12 000 BTU/h (British Thermal Unit). Detta ger 2,64 respektive 3,52 kW. Siffrorna 25 respektive 35 ger en nominell kyleffekt på 2,5 respektive 3,5 kW. Var uppmärksam på att det här är effekten när man kyler med värmepumpen och att värmeeffekten alltid blir högre, detta på grund av att man kan ta tillvara på värmeförlusterna i kompressorn. Värmepumpens ”storlek” kan i ”grova drag” jämföras med dessa siffror. Vad tillverkarna menar med nominell effekt skiljer sig mellan tillverkarna. Vad man kör för varvtal på kompressorn och vad det är för temperatur ute påverkar värmepumpens effekt.

Låt en installatör beräkna vad som behövs i just ditt fall. Det går att ladda ner ett beräkningsprogram som gör det lättare för installatörer och borrare att utföra beräkningen.

Kategori: Bergvärme-info

Du kan antingen stänga av värmepumpen eller välja att använda den för att generera kyla under den varma delen av året.

Luftvärmepumpens verkningsgrad sjunker vid kalla temperaturer. Mitsubishi Electrics luftvärmepumpar har funktionen Hyper Heating som gör att den på pappret kan bevara effekten ner till -15°C och de kan fortsätta ge värme ner till -30°C.

Även här varierar det beroende på modell men du kan räkna med att de genererar mer effekt än de förbrukar som princip.

Avståndet varierar mellan de olika modellerna och du bör kontakta din installatör för ytterligare rådgivning, men det är sällan något problem men tio meter eller mer.

Luftvärmepumpens temperatur kan ställas in från +10°C till +30° C.

Värmepumpen avfrostar genom reversering, vilket innebär att värmepumpen under avfrostningen går som kylmaskin, dock utan att blåsa kalluft ut i bostaden.

Det går inte att fullgöra en avfrostning om inomhustemperaturen är under +10°C då det inte finns tillräckligt med värme. Detta kan leda till att utomhusdelen drabbas av onormal isbildning.

Ställ in ”värmebalansen” mellan luftvärmepumpen och husets gamla värmekälla. Detta gör du genom att ställa in luftvärmepumpens på den temperatur du upplever ger komfortable värme och sedan ställa termostaten på elementen så de ger en grundvärme som ligger ca 2–3 grader lägre än luftvärmepumpen.

Då kommer elementen slås på och ge värme om luftvärmepumpen inte kan klara det själv. När luftvärmepumpen klarar sig själv igen så kommer elementen stängas av igen.

Tips 1 – hitta rätt rumstemperatur

På din värmepumps fjärrkontroll finns en värmeskala, men den ska inte ses som temperaturen i rummet utan som just en skala, då givaren sitter ca 2 m upp på väggen. För att uppnå rätt temperatur i bostaden kan du använda en extern termometer eller känna av med kroppen vad som passar.

Tips 2 – justera värmeeffekten

Du kan antingen höja temperaturen och/eller fläkthastigheten på inomhusdelen om du känner att det är för kallt.

Du ska även göra det om dina element startar.

Enligt Energimyndigheten får du den bästa besparingen om du har en hög fläkthastighet på värmepumpens inomhusdel.

En fråga gällande en VVM 300. När värmebehov inte längre föreligger.
Skall man då:
1: Slå över till sommarläge
2: låta den stå kvar i vår/höst så cirkpumpen får gå hela sommaren också?

Svar:
Den ändrar automatiskt enligt inställning i meny 8.2.0. Förutsatt att driftläge Auto är valt

Kategori: Nibe

Svarta listan – varning för företagen som struntar i Arn. Tyvärr kostar det att se listan https://www.radron.se/svarta-listan/

  • Två gånger om året publiceras nya företag på Svarta listan. Syftet är att varna för företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens, ARN:s, rekommendationer.
  • Alla ärenden på listan har bedömts av ARN som kommit till slutsatsen att företagen inte har följt de konsumentlagar och konsumentregler som finns i Sverige.
  • Nämnden är partssammansatt och både bransch och konsument är företrädda. Ordförande är en erfaren jurist.

Källa: Råd & Rön

Kategori: Värmepump

Huset måste vara minst 5 år gammalt.

Kategori: Skatteverket

Ja då och sätter man en fast arbetskostnad för en offererad reparation så går arbetskostnaden på rot, man måste lägga transportkostnaden separat. Rot brukar bara vara aktuellt när det är större reparationer,

OBS!!! Inga servicemoment ingår. Dvs rengöring provkörning mm.

Kategori: Skatteverket

När du beställer installation av exempelvis värmepumpar , har du möjlighet att utnyttja rotavdraget.

Förutsättningar för ROT-avdrag

Du får maximalt göra rotavdrag med 50.000 kr per år. Om ni är två ägare till fastigheten, kan ni ansöka om rotavdrag tillsammans. Det innebär att ni kan göra avdrag på 100.000 kr.

Skatteverket ställer följande krav för att rotavdraget ska gå igenom;

-Du ska ha svenskt personnummer och vara obegränsat skatteskyldig i Sverige -Du måste ha fyllt 18 år -Du måste stå som ägare till den fastighet där projektet utförs senast vid betalningsdatum -Din fastighet måste vara minst 5 år gammal -Du måste själv ha betalt för tjänsten -Du måste ha betalat in tillräckligt mycket skatt

ROT-avdrag får utnyttjas av småhusägare, däribland kolonilott och fritidsbostadsägare, samt bostadsrättsinnehavare. Hyresrätter inkluderas alltså tyvärr inte, eftersom man då inte står som ägare till fastigheten. För bostadsrätter är det endast möjligt att utnyttja rotavdrag för arbete som utförs inomhus, eftersom utsidan ägs av bostadsrättsföreningen.

Företaget som utför installationen måste ha F-skattsedel.

Läs mer om rotavdraget hos Skatteverket

Kategori: Skatteverket

Ja här är listan från Skatteverket över vilka tjänster som ger rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP
Arbetskostnad för montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion

BERGVÄRME
Arbetskostnad för borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion.

VÄRMEPUMP
Arbetskostnad för inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion.

Kategori: Skatteverket

Det går att ställa in i service registret via fjärrkontrollen. I servicemanualen står det beskrivet hur man gör.

Folksam Rapport värmepumpar 2015

Tyvärr är det svårt att få fram bra statistik på den frågan. PDF Blanketten ovan från Folksam ger ingen rättvis bild eftersom dom anger hur många som är sönder men inte hur många som tillverkats.

Kategori: Värmepump

Certifierad värmepumpsinstallatör finns inte längre men man kan vara kylcertifierad då är det ett prov man gör som visar att man kan reglerna för hantering av f-gaser.

Diplomerad vämrepumpstekniker blir man på yrkeshögskolan liksom kyltekniker.

Läs mer om Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker

En kyl- och värmepumpstekniker arbetar med installering samt service av både värmepumpar och kylanläggningar, vilket även innefattar ventilationssystem som är kopplade till anläggningarna. Arbetet kan gå ut på allt från att bygga och installera anläggningar för större byggnader och lokaler, till att utföra service och montera små aggregat och pumpar. En kyl- och värmepumpsteknikers praktiska uppgifter kan bestå av bland annat att installera elektriska komponenter och dra rör.

I frysrum, matbutiker och ishallar används kylanläggningar medans värmepumpar används i bostadshus, villor, kontor och industrier.

Poolens storlek och om den är täckt eller ej påverkar självklart uppvärmningskostnaden. Att täcka poolen minskar inte bara energiläckaget utan skyddar även mot löv, insekter och smuts. När du täcker poolen blir energiförbrukningen runt 70% lägre än om den inte är täckt.

Exempel; En pool på 3 x 5 meter ska värmas till 24 °C mellan maj och augusti. Om den är täckt med en så kallad sol-folie blir energiåtgången knappt 3 000 kWh medan den drar runt 9 000 kWh om den inte är täckt.

Kategori: Poolvärmepump

Nej, för att undvika ”kallstarter” bör maskinen gå även när det är riktigt kallt.

Nej, omgivningstemperaturen inomhus måste vara minst +10 °C, eller 16 °C för modeller utan lågtemperaturfunktion, för att luftvärmepumpen ska fungera korrekt. Därför behövs det en extra värmekälla som kan hjälpa till om värmepumpen inte klarar av att värma upp bostaden eller om den drabbas av driftsavbrott.

Ja, men du bör tänka på några saker. Bland annat hur mycket du kommer elda och hur nära kaminen inomhusdelen av värmepumpen sitter. Du bör alltid läsa igenom värmepumpens instruktionsbok och be din återförsäljare om råd innan du installerar värmepumpen i samma rum som kaminen.

Nej, en luftvärmepump är normalt bara en energibesparande värmekälla och behöver användas i kombination med ett befintligt värmesystem. Du bör kontrollera att ditt värmesystem är rätt injusterat och att termostaten fungerar bra för att få bästa möjliga besparing. Det bör finnas en extra värmekälla som kan hjälpa till när det blir så kallt att värmepumpen inte klarar av att hålla värmen uppe själv. Exempel på sådana källor är elradiatorer och bras- eller pelletskamin.

Hur stor värmepump du behöver beror på hur stor yta som ska värmas och vad du har för elförbrukning idag för att hålla bra värme i bostaden. Om du är osäker bör du alltid välja den större modellen, en underdimensionerad värmepump slits fortare och du riskerar att inte få den bästa besparingen.

En värmepump fungerar ungefär som ett omvänt kylskåp. I ett kylskåp tas värmen inifrån skåpet och avges sedan på skåpets baksida. Luftvärmepumpen, som även kallas komfortvärmepump, tar sin värmeenergi från utomhusluften och värmen överförs sedan till den cirkulerande inomhusluften.Eftersom värmepumpens inomhusdel innehåller ett eller flera filter så kan den även förbättra inomhusluften något. Dock så förbättrar den inte ventilationen i bostaden.Normalt får man ut cirka två till tre kWh värme till bostaden för varje kWh som används för att driva värmepumpen.

Ja, en av anledningarna till att en bergvärmepump är så mångsidig och effektiv är dess förmåga att värma och kyla i ett och samma system. Med en knapptryckning på din inomhustermostat växlar värmepumpen från uppvärmning till kylning.

Kategori: Bergvärme-info

Beroende på vart i Sverige du bor så ska slangarna ligga på mellan 90 till 150 centimeters djup. Slangarna behöver inte ligga på ett frostfritt djup.

Kategori: Jordvärmepump

Nej, då bergvärmen tar sin värme från lagrad solenergi och den är förnyelsebar. För att förhindra för stora temperatursänkningar i marken bör det dock vara minst 20 meter mellan grannars borrhål.

Kategori: Bergvärme-info

Hur mycket energi som krävs för att värma ditt hus är vad som bestämmer hur djupt ditt borrhål måste vara. Ju mer bergvärme du behöver, desto djupare måste du borra för att få ut vad du behöver. Borrhålsdjupet påverkas också av hur långt det är mellan markytan och berget. Den del av borrhålet som går genom jordlagret ska fodras med stålrör som även ska drivas ner i berget med minst 2 meter. Foderrören ska dessutom drivas ner minst 6 meter ner i marken enligt Energibrunnsnormen. Den dyraste delen av borrningen är just foderrörsborrningen. Om du till exempel har 8 meter till berget så kommer du behöva göra minst 10 meter foderrörsborrning, på grund av att foderröret måste gå minst 2 meter ner i berget, för att sedan borra till det djup som krävs för att täcka ditt energibehov.

Installatören räknar fram borrhålsdjupet beroende på markförhållanden, energibehovet och anläggningens specifikationer.

Kategori: Bergvärme-info

Nej temperaturen i borrhålet sänks naturligtvis, men den sänkningen kompenseras av att mer energi strömmar in från bergmassivet. Cirka 5 år efter att du installerat bergvärmen bör temperaturen ha stabiliserats och det blir bara någon grad lägre än före borrningen. Det viktigaste är att värmepumpen inte tar mer värme än vad som kontinuerligt tillförs. Ett rätt dimensionerat borrhål kommer kunna fortsätta leverera värme för all framtid. Effektuttaget för ett borrhål brukar ligga på 10–30 W/m (per meter borrhål) vid kontinuerlig drift och ju längre norrut i landet desto lägre effektuttag kan göras utan att man riskerar frysning av borrhålet.

Kategori: Bergvärme-info

Kostnaden för en bergvärmeinstallation kan skilja sig mycket mellan olika fall då du förutom bergvärmepumpen också köper en installation, vars kostnad beror mycket på hur just dina installationsförutsättningar ser ut. Man brukar säga att priset vanligtvis hamnar mellan 100 000 och 150 000 kr. Men även om bergvärme är en kostsam investering lönar den sig snabbt då den kan sänka dina energikostnader rejält.

Kategori: Bergvärme-info

Om din värmepump har den funktionen så har du möjlighet att övervaka och fjärrstyra värmepumpen med olika tillverkares tillbehör.

Kategori: Bergvärme-info

För både större och mindre fastigheter samt hushåll med medelhög till hög energiförbrukning passar det med bergvärme. Trots den höga investeringskostnaden så leder den sänkta energiförbrukningen till att du på sikt sparar pengar. Dock är bergvärme inte så bra om du har låg energiförbrukning eller har eluppvärmda element då det kommer ta för lång tid att spara in bergvärmens höga investeringskostnad.

Kategori: Bergvärme-info

Du kan spara upp till 80 % av din energiförbrukning med bergvärme.

Kategori: Bergvärme-info

Det skulle gå tekniskt sett, men hålet skulle behöva borras djupare så att det kan generera tillräckligt med energi för att tillgodose flera hushåll. Det kan ibland behöva borras flera mindre hål för att få upp rätt mängd energi om hålet inte är tillräckligt djupt. Detta gäller vare sig det är för ett eller flera hushåll.

Kategori: Bergvärme-info

Det går att installera bergvärme året runt.

Kategori: Bergvärme-info

Där berget börjar och nedåt är det aktiva borrdjupet. Vanligtvis kan du utvinna 1 kW för var 20:e meter du borrar.

Kategori: Bergvärme-info

För att minimera riskmoment och skydda grundvattnet har SGU sammanställt rekommendationer för brunnsborrningens genomförande, det så kallade normbrunnsförfarandet.

Här är en pdf blankett med ytterligare information om Normbrunn-07 från SGU

OBS!!! den nya vägledning för att borra brunn heter Normbrunn-16

Det är olagligt att utföra en installation utan tillstånd och man kan även bli åtalsanmäld. Det tillkommer även en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift och även avgifter för handläggningen, på 3 000 kr utfärdat av miljöförvaltningen.

Kategori: Bergvärme-info

Det finns regler gällande bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering om du har ett köldmedium på 10 kg eller mer, detta enligt förordningen som trädde i kraft i januari 2018

Kategori: Bergvärme-info

Långt ner i berggrunden finns lagrad värmeenergi, det är denna som hämtas när du har bergvärme. Temperaturen vid olika djup är i princip samma hela året och ju längre ner du borrar ju högre temperaturen får du. Det normala är att borra mellan 120-240 meter där temperaturen är någonstans mellan 2-8°C.nnNär borrhålet är på plats för två slangar (ihopsvetsade i botten) ner i borrhålet. I slangarna finns en frostskyddsvätska som pumpas upp till husets värmepump där värmeenergin, som den hämtat i berggrunden, avges. När frostskyddsvätskan blivit avkyld i värmepumpen transporteras vätskan ner i berggrunden igen för att hämta ny värmeenergi.nnSystemet i en bergvärmelösning är slutet så frostskyddsvätskan kommer aldrig i kontakt med grundvattnet.

Kategori: Bergvärme-info

Load More

frågor & svar värmepumpar Faq

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av en värmepump offert eller om du önskar service till din värmepump.