Toshiba Polar värmepumpar - Värmepumpen

Toshiba Polar värmepumpar

Toshiba Polar värmepump

Toshiba är högteknologiskt och världsledande företag inom produktion av avancerad elektronik och elektroniska produkter.

Toshiba grundades 1875 och består idag av mer än 740 företag med 200 000 anställda med en spridning över hela världen. Den årliga omsättningen överstiger 63 miljarder USD. Toshiba har sitt huvudkontor i Tokyo Japan. Man har tillverkning inom 5 olika affärsområden Power systems & Social Infrastructure ( Turbiner, järnväg, batterier till ECO bilar ). Electronic Devices ( minneskort ). Life style ( vitvaror, pc ). Community Solution ( aircondition, LED lampor, hissar ). Healthcare ( röntgenutrustning ).

Toshiba hvac i Norden / Sverige

Toshiba hvac (heating ventilation aircondition) finns representerat i Sverige och Finland via Beijer Ref. med säte i Malmö.

Via ett antal distributörer förser Toshiba den svenska marknaden med energi effektiva klimat lösningar. Värmepumpar kylanläggningar för såväl bostäder som kontor. Även mer avancerade lösningar så kallade VRF system för kylning och värmning av hotell, sjukhus osv. ingår i produkt sotimentet.

Miljö

Principer för företags- och samhällsansvar finns i kärnan av Toshibas affärsstrategi och verksamhet. Dessa rymmer filosofi och policy, drift, aktieägarengagemang, sociala prestationer och företagets medborgaransvar. Värden som respekt för mänskligt liv, miljömedvetenhet och uppfyllande av rättsliga krav är integrerade i vår dagliga verksamhet i vår roll som företags medborgare på jorden.

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av en Toshiba värmepump offert eller om du önskar service till din Toshiba värmepump.

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Toshiba Polar värmepumpar