Hur rostskyddar man kyl- & värmesystem? - Värmepumpen

Expertis kyl- & värmesystem
Hur rostskyddar man kyl- & värmesystem?

För att skydda kyl- och värmesystem mot rost kan man använda olika metoder och produkter beroende på vilken typ av system det gäller och vilken typ av korrosionsskydd som behövs.

Här är några åtgärder som kan vara lämpliga:

1. Använd korrosionshämmande tillsatser: För att förhindra rostbildning i kylvätskan kan man tillsätta ett korrosionshämmande medel när man fyller på eller byter kylvätska. Det finns olika sorters tillsatser som kan användas beroende på vilken typ av kylsystem det gäller.

2. Använd tillsatser för att skydda mot frysskador: Om man använder kylvätska som också ska skydda mot frysskador kan man välja en produkt som också innehåller korrosionshämmande tillsatser.

3. Använd rostskyddsmedel: För att skydda värmesystemet mot rost kan man använda rostskyddsmedel som appliceras på insidan av rören. Dessa medel kan användas för att skydda både nya och befintliga värmesystem.

4. Använd högkvalitativa material: För att minimera risken för korrosion kan man använda högkvalitativa material som är mindre benägna att rosta. Till exempel kan man välja rör och andra komponenter som är gjorda av rostfritt stål eller andra korrosionsbeständiga material.

5. Undvik vattenansamlingar: För att undvika att vatten står stilla och orsakar rostbildning bör man se till att värmesystemet är ordentligt dränerat och att det inte finns några fuktiga områden där vatten kan ansamlas.

Det är viktigt att notera att olika kyl- och värmesystem kan kräva olika typer av korrosionsskydd beroende på deras konstruktion och användningsområde. Det kan därför vara en god idé att konsultera en erfaren tekniker eller tillverkare för att få råd om vilka åtgärder som är lämpliga för det specifika systemet.

Löser problem med rost i värmesystem och kylsystem

Wikipedia information om Rost

Rost Rost är de spröda, porösa och vattenhaltiga järnhydroxider, vanligtvis bruna till rödbruna i färgen, som bildas då järn korroderar, eller rostar, i närvaro av vatten och syre (oxygen). På grund av rostens porösa natur skyddar det inte det underliggande järnet mot vidare korrosion. Rostangreppen bildas i två steg. Först bildas rödbrun rödrost som består av järn(III)oxid och järn(III)oxidhydroxid. Det är ett mindre allvarligt angrepp och kan ofta avlägsnas genom lätt slipning. Det ger i normala fall inte heller något skydd mot fortsatt angrepp utan binder vatten som möjliggör angrepp på djupet. Då bildas gravrost (Järn(II)oxid) som är svart eller mörkbrun. I basiska miljöer, till exempel järn som är ingjutet i betong, blir oxiderat järn passiviserat och rostar inte så länge någon del av järnet inte är exponerat för neutral eller sur miljö. Då bildas en så kallad aktiv/passiv-cell där den passiviserade oxiden fungerar som katod.Även en liten skada i rostskyddande ytbehandling, till exempel målning, kan ge ingång till omfattande skador genom att rosten kryper under det skyddande ytskiktet. Mekanismer härvidlag är en kombination av hygroskopi och kapillärverkan, som transporterar fukt. I torr luft inomhus rostar inte järn, men är relativa fuktigheten över cirka 60 % rostar järn spontant utan att vara vått. Utomhus utsätts järn för svaveldioxid som angriper järn och bildar järn(II)sulfat som fungerar som anod för fortsatt oxidering.Den kemiska skillnaden mellan rödrost och gravrost är att det i ena fallet rör sig om två-värt järn (ferro, FeO) respektive tre-värt järn (ferri, Fe2O3). Närvaro av vatten ger upphov till hydroxider, FeO2H, som sålunda är en beståndsdel i varierande mängd i det generella "ämnet" rost. Rost har större volym än järn, vilket gör att det blir sprängverkan när rost bildas i håligheter i konstruktionen, till exempel springor mellan överlappande plåtar. Spiksjuk var en term som förr brukade användas om fartyg vars järnförbindningar, bultar och spik i skrovet var förrostade.

Synonymer till rost

  • korrosion, oxidering, järnoxid, beläggning, frätskada