Hur fungerar en luftridå? - Värmepumpen

Hur fungerar en Luftridå?

I sin enklaste tillämpning är en luftridåer en kontinuerlig bred luftström som cirkulerar över en dörr i ett konditionerat utrymme. Det minskar penetrationen av insekter och okonditionerad luft in i ett konditionerat utrymme genom att tvinga en luftström över hela ingången. Luftströmskiktet rör sig med en hastighet och vinkel så att all luft som försöker tränga igenom gardinen infångas. Luftridå effektivitet för att förhindra infiltration genom en ingång sträcker sig vanligtvis från 60 till 80% .

Air Movement and Control Association (AMCA) definierar en luftgardin som: “En riktningsstyrd luftström som rör sig över hela öppningens höjd och bredd, vilket minskar infiltrationen eller överföringen av luft från ena sidan av öppningen till den andra och / eller hämmar flygande insekter, damm eller skräp från att passera igenom “.

Användare av Luftridåer

Luftdörrar används ofta där dörrar måste hållas öppna för driftsändamål, till exempel vid lastningsdockor och fordonsingångar. De kan användas för att hjälpa till att hålla flygande insekter ute genom att skapa kraftfull turbulens eller för att hålla utomhusluften, vilket minskar infiltrationen genom öppningen. Kalla drag kan undvikas genom att blanda in varm luft uppvärmd av luftdörren. Uppvärmda luftdörrar används vanligtvis när extra värme behövs för ett utrymme och för att minska vindkylfaktorn inuti öppningen, i kallare klimat.

Ytterligare tillämpningar inkluderar kundinfarter, flygplanshangar, lastdörrar, restaurangdörrar eller fraktmottagningsdörrar. Icke uppvärmda luftgardiner används ofta i samband med kylförvaring och kylrum.

Luftdörrar kan utrustas med eller utan värmare för att värma luften. Fläkten måste vara tillräckligt kraftfull för att generera en luftstråle som kan nå golvet. Det finns några studier i den vetenskapliga litteraturen som presenterar analysmetoder för att förutsäga tätningseffektiviteten som erhålls med en luftgardin.

Effektivitet

Luftflödet genom en dörr beror på vindkrafter, temperaturskillnader (konvektion) och tryckskillnader. Luftdörrar fungerar bäst när tryckskillnaden mellan byggnadens insida och utsida är så nära neutral som möjligt. Negativa tryck, extrema temperaturskillnader, hissar i närheten eller extrem luftfuktighet kan minska luftdörrarnas effektivitet.

Den mest effektiva luftdörren för att innehålla konditionerad luft inuti en byggnad med en öppen dörr kommer att ha en hög ythastighet vid öppningen, genererad av top-down-flöde, och luftåtervinning genom en återcirkulerande luftplenum och kanalåtergång till källfläktarna. Denna konfiguration är möjlig för nybyggnation, men svår att implementera i befintliga byggnader. Luftdörren är mest effektiv med låg yttre vindhastighet; vid högre vindhastigheter ökar hastigheten för luftblandning och det yttre luftpartiet av det totala ytflödet ökar. Under idealiska förhållanden med nollvind är luftdörrens effektivitet maximalt, men på blåsiga platser kan luftdörrar inte skapa en perfekt tätning, men används ofta för att minska infiltrationsmängden från en öppning.

För industriella förhållanden är höga hastigheter godtagbara. För kommersiella applikationer som butiksingångar dikterar användarkomfort låga hastigheter, vilket minskar effektiviteten i avskiljningen av ytterluften från den inre luften.

Hur fungerar en Luftridå?