Hur mycket betyder miljön för dig? - Värmepumpen

Hur mycket betyder miljön för dig?

En viktig anledning till att många väljer att byta ut gamla värmesystem till bergvärme och luftvärme är att det här är bättre för miljön. Att en lägre elräkning går hand i hand med ett slag för vår miljö känns bra. Fast värmepumpen är ju inte bara en investering i vår gemensamma miljö. Den kan också skapa en inomhusmiljö som blir mycket bättre och hälsosammare.

Miljön som finns omkring oss

När vi talar om miljö och miljöproblem är det många som genast tänker på klimatfrågor och global uppvärmning. Vi har ju länge fått lära oss att produkter och fordon som minskar på växthusgashalten i vår atmosfär är att föredra. Fast det finns mer än så som gör att vi satsar på värmepump, elcykel och andra elektriska lösningar som tidigare hade inneburit förbränningsmotor.

Miljön som finns direkt omkring oss blir nämligen också bättre av motorer som går på el och värmepumpar som kan hämta energi hur luft, jord, berg och vatten.

Bättre luft inomhus

En av de stora fördelarna med värmepumpar är att de samtidigt som luften i hemmet blir varm, eller kall, rensar ut partiklar som vi inte vill andas in. Det går ju till och med att installera en värmepump som hämtar energin från inomhusluften samtidigt som den renas.

För allergiker kan det bli stor skillnad av att byta ut ett äldre värmesystem på olja till ett som fungerar med luftluftvärmepump eller luftvattenvärmepump. Inte bara på våren då irriterande partiklar kan hindras från att cirkulera i inomhusluften med pumpens filter.

Det är idag känt att dålig inomhusluft kan leda till astma och allergi. Med en modern värmepump som dessutom filtrerar luften som släpps in och cirkulerar i huset kan detta motverkas. Det blir bättre miljö för de som vistas i huset!

Mindre buller är också uppskattat

Bytet från förbränningsmotorer till elmotorer handlar om att man vill minska på utsläppen av växthusgaser men faktiskt också om att få en bättre närmiljö. När en person väljer att cykla på elcykel istället för att köra bil leder det genast till mindre avgasutsläpp i området där personen rör sig. Det är bra för närmiljön.

Dessutom kan vi se att bilar och mopeder med elmotorer är tysta. De ger inte orsak till det buller som bilar och moppar annars är så kända för. Mindre buller är också en investering i bättre miljö. Vi kan höra fåglarna kvittra trots att vi är ute och går vid vägen. Det kan ses som ökad livskvalitet.

Hur mycket betyder miljön för dig?

Det finns undersökningar som ser ganska negativt på svenskars intresse av miljöfrågor. En som gjordes år 2010 visade att enbart 4 av 10 tycktes bry sig om miljön. Det är en siffra som garanterat har förändrats sedan dess då debatten om klimat och miljö har intensifierats.

När du betänker att den nya tekniken med bättre värmesystem såväl som elfordon faktiskt kan vara en fördel för din närmiljö och hälsa får frågan en helt ny riktning. Du kan med största säkerhet hålla med om att du absolut bryr dig om ren luft, mindre buller och enklare hantering av uppvärmning och transport. Miljön betyder med andra ord en hel del för dig!

Miljövänligare med R32-köldmedium

Wikipedia information om Miljöförstöring

Miljöförstöring Miljöförstöring kallas det då mänsklig verksamhet förstör eller skadar miljön, till exempel genom för mycket avgaser från bilar och utsläpp till luft, vatten eller jord från industrier. Det var under sent 1960- och tidigt 1970-tal som man på allvar alltmer började prata om överbefolkning och miljöförstöring som ett stort problem i industriländerna, och att folk kunde bli sjuka av avgaser och få cancer, samt hota arters existens. I slutet av 1980-talet började man även se det som ett globalt problem, och man har börjat tala om människans bidrag till den globala uppvärmningen. En stor del av människans miljöpåverkan kommer från födoproduktion. FN:s jordbruksorgan har beräknat att de verksamheter som finns kring köttproduktion står för 17 procent av växthusgaserna samt utgör det största hotet mot den biologiska mångfalden globalt sett. Kampen mot miljöförstöring kan till exempel handla om att få folk att handla mer miljövänligt, eller oftare lämna bilen hemma samt undvika kortare flygplansresor till förmån till miljövänligare färdmedel, och istället cykla eller åka buss och tåg. Även om utvecklingsländernas befolkning till exempel inte åker lika mycket bil, har utvecklingsländerna oftast mindre pengar att anslå till miljöpolitiska åtgärder än industriländerna.

Synonymer till miljö

  • omgivning, natur, environger, yttre förhållanden, omgivande förhållanden, omvärld, värld, bakgrund, krets, atmosfär, inramning, jordmån, klimat, kontext, tidsdoft, växtbetingelser