Hur fungerar en luft vattenvärmepump? Hämtar värme ur uteluften

Hur fungerar en luft vatten värmepump?

Luft/ vattenvärmepumpens funktion

En luftvattenvärmepump kan under bra förhållanden mer än halvera elanvändningen till värme och varmvatten. Den hämtar värme från uteluften och ger både värme och varmvatten, men kan bara användas i hus som har vattenburen uppvärmning.

En luftvattenvärmepump hämtar värme ur uteluften och överför den till ett vattenburet värmesystem. Den ska inte förväxlas med en luftluftvärmepump som också tar värme från uteluften men sprider den via en fläkt i huset. En luftluftvärmepump kan inte värma vattnet till kranar och duschar (tappvarmvatten).

En luftvattenvärmepump kan mer än halvera elanvändningen till värme och varmvatten i ett eluppvärmt hus, men det beror på var i landet du bor och temperaturen på vattnet som går till elementen eller till golvvärmen. Luftvattenvämepumpar lämpar sig därför bäst i Syd- och Mellansverige.

När det är riktigt kallt finns ingen värme att hämta

Beroende på hur stort behovet av värme och varmvatten är kan värmepumpen klara att leverera värme när det är -15°C ute utan att det behövs någon eltillsats, så kallad spetsvärme. När det är riktigt kallt ute kan det behövas att värmepumpen stängs av eftersom utomhusluften då innehåller för lite energi, så vida inte tillverkaren har en annan rekommendation, kolla i bruksanvisningen.

Välj rätt effekt på värmepumpen med hjälp av installatören

Det är viktigt att välja en värmepump med rätt effekt, ta hjälp av installatören. Hur stor effekt på värmepump du ska välja beror bland annat på var i landet du bor och på husets effektbehov. Effektbehovet är det antal kilowatt som måste tillföras för att du ska få till exempel +20°C inomhus, vid lägsta utomhustemperatur.

Värmefaktorn visar ofta effektiviteten under bestämda förhållanden

När du jämför olika värmepumpar ska du inte bara titta på värmefaktorn, som visar värmepumpens verkningsgrad och är ett mått på hur effektiv värmepumpen är. Ofta visar den siffran bara värmefaktorn under specifika förhållanden, en bestämd utetemperatur och en viss temperatur på vattnet till radiatorerna. Värmefaktorn varierar under året, bland annat beroende på hur varmt eller kallt det är ute och om värmepumpen både ska ge värme och varmvatten eller enbart varmt vatten. Ta därför reda på att den värmefaktor du jämför gäller för hela året och för hela systemet.

På/av eller varvtalsstyrdreglering

Det finns två olika sätt att styra en värmepump, antingen slår den på och av, eller så är den varvtalsstyrd. Har du en värmepump med en på/av-reglering betyder det att antingen går värmepumpen på full effekt eller så är den avstängd, det finns inga mellanlägen. Med en varvtalsstyrd värmepump anpassas effekten successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten växlar. När behovet minskar så sjunker varvtalet och därmed effekten dessa värmepumpar är normalt effektivare. Tillverkare använder ofta den engelska beteckningen on/off för på/av-reglering och värmepumpar med varvtalsstyrning kallas ibland för “inverter”.

Ljudeffektnivån varierar mellan olika modeller

Ljudet från fläkten som sitter i utomhusdelen i en luft-vattenvärmepump kan upplevas som störande för omgivningen. Det är stora skillnader mellan hur mycket olika modeller av värmepumpar bullrar. Undvik att placera utomhusdelen nära sovrum, uteplatsen eller nära tomtgränsen, mot grannarna. En skillnad i ljudeffektnivå på 10 dB(A) uppfattas som en fördubbling. Det är inte bara antal decibel utan även ljudets karaktär som har betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Ett tips är att gå och lyssna på ett antal värmepumpar som redan är installerade innan du bestämmer dig. År 2015 kommer det att vara krav på maximal bullernivån på 70 dB(A) utomhus, för värmepumpar mellan 6 och 12 kW, och bullernivån kommer även att visas på energimärkningen. Fråga redan i dag om hur mycket värmepumpen låter.

Prata med grannarna och kommunen

Diskutera gärna med dina närmaste grannar och kom överens om var värmepumpen ska placeras. Om grannarna upplever att ljudet är störande kan du i värsta fall tvingas stänga av värmepumpen, om ljudnivån överskrider gällande gränsvärden vid tomtgränsen. Ett tips är att du kontaktar miljökontoret i din kommun innan du skaffar värmepump och tar reda på vad som gäller för luft-vattenvärmepumpar där du bor.

Köldmedier måste kanske kontrolleras

Samtliga testade värmepumpar använder fluorerade köldmedier så kallade F-gaser. De bryter inte ner ozonlagret, men kan påverka växthuseffekten. Värmepumpar som innehåller tre kilo växthusgaser eller mer och som inte är hermetiskt tillslutna måste kontrolleras en gång om året, så att de inte läcker ut växthusgaser. Det finns dock undantag för värmepumpar som är hermetiskt tillslutna och som innehåller mindre än sex kilo växthusgaser. Det ska finnas en märkning på värmepumpen som visar om den är hermetiskt tillsluten.

Avfrostningen av utomhusdelen ska inte bilda isgata eller skada husgrunden

Värmepumpar som hämtar energi från utomhusluften måste regelbundet avfrostas om det är kallare än +7°C och vid högre utomhustemperaturer kondenserar vattnet i utomhusluften. Det blir stora mängder vatten under ett år, 2 000 liter vatten eller mer. Se till att leda bort eller samla upp avfrostningsvattnet så att det inte bildas isgata vid ytterdörren eller så att husgrunden eller växtligheten i trädgården tar skada.

Jämför offerter från flera installatörer

Innan du bestämmer dig bör du ta in offerter från flera installatörer där det tydligt ska framgå vad som ingår i priset samt villkoren för leverans, drift och underhåll. Det är bra om du själv har möjlighet att läsa av värmepumpens energianvändning och drifttider. Offerten ska även omfatta igångkörning och injustering av den nya värmeanläggningen. Installatören ska dessutom ge dig en beräkning på hur stor energibesparingen blir i ditt hus jämfört med innan installationen. Tänk också på att jämföra garantier och övriga villkor.

Försök minska behovet av värme och varmvatten

Innan du skaffar värmepump är det bra om du kan minska behovet av värme och varmvatten så att du kan välja en mindre värmepump med lägre effekt, den är ofta billigare och uppvärmningssystemet om temperaturen i elmenten (radiatorerna) eller golvvärmen kan sänkas blir värmepumpen effektivare. Att tilläggsisolera eller byta till energieffektiva fönster är exempel på åtgärder som minskar behovet av uppvärmning.

För att minska behovet av varmvatten är det klokt att se över era duschvanor och skaffa effektivare duschmunstycken. En tumregel är att värmepumpen bör täcka cirka 90 procent av husets årliga behov av värme och varmvatten. Installatören talar ibland om att värmepumpen är dimensionerad för att klara 60-70 procent av det maximala effektbehovet, vilket är samma sak.

Kommande krav på energimärkning och ekodesign

Luftvattenvärmepumpar kommer att få energimärkning, vilket gör det lättare för konsumenten att välja en energieffektiv produkt som inte bullrar så mycket. Även system som till exempel en värmepump med en solpanel kommer att energimärkas. Dessa extra effektiva system gynnas av den nya energimärkningen.Kraven på energieffektivitet träder i kraft år 2015 och skärps två år senare.

De nya lagkraven gäller alla pannor och värmepumpar till vattenburna uppvärmningssystem, upp till 400 kW. De minst effektiva värmepumparna med högst driftskostnader, ljudnivåer och miljöpåverkan kommer därmed inte längre att få säljas.

Luft/Vatten

Vi installerar och servar luft/vattenvärmepumpar av olika fabrikat. Kontakta oss så hjälper vi till med dimensionering, förslag på placering osv. Vi gör gärna en besparingskalkyl åt er.

    Hur fungerar en luft vatten värmepump?