Regleringar, termostater, styrsystem - Värmepumpen

Regleringar, termostater, styrsystem

Intelligent styrsystem för bostadsventilation

Om ventilationsaggregatet är hjärtat som levererar frisk luft till ditt hem, så är dess styrsystem hjärnan. Det gör det enkelt att reglera, injustera och övervaka ditt inomhusklimat.

En termostat är en reglerteknisk apparatur som ska hålla en nästan konstant temperatur i en ordning.

De enklare elektriska termostaterna består av en bimetallfjäder som fungerar som strömbrytare genom att den böjer sig olika vid olika temperaturer. Själva slutningen av strömkretsen görs ofta med hjälp av ett relä, för att undvika gnistbildning.

Termostater kan också förekomma i andra sammanhang, till exempel i vattenburna centralvärmesystem och i duschblandare, där de kan utgöras av en vaxpropp, som genom sin utvidgning kan stänga och öppna en röröppning.

Vissa legeringar är magnetiska under en viss temperatur, curiepunkten, men blir omagnetiska över denna temperatur. Denna egenskap kan utnyttjas för termostater. En praktisk tillämpning är temperaturhållning av elektriska lödkolvar.

I hjärnans hypotalamus finns det också en biokemisk termostatfunktion som reglerar kroppstemperaturen.

Bimetalltermostater

En bimetalltermostat är en mekanisk termostat där en särskild fjäder, en bimetall, sluter och bryter strömmen till radiatorn vid ändrad temperatur. En bimetall består av två tunna metallblad som utvidgar sig olika vid temperaturförändringar. Dessa är ihopfogade till en bimetall och på grund av metallernas olika utvidgningskoefficienter böjer sig bimetallen vid temperaturförändringar. Det krävs en relativt stor temperaturförändring för att den ska kunna detekteras av en bimetalltermostat. Hysteresen, dvs. skillnaden mellan tillslag och frånslag, är flera grader (upp till 6 grader) och känsligheten blir sämre och sämre med tiden på grund av mekaniskt slitage. Temperaturen i rummet blir inte bara ojämn av att termostaten har svårt att känna av temperaturförändringar. Temperatursvängningarna i rummet blir också större eftersom effekten antingen är tillslagen hela tiden tills dess att temperaturen har nått sitt övre gränsvärde för att sedan vara helt avstängd tills dess att temperaturen nått sitt undre gränsvärde. Detta till skillnad från en elektronisk termostat som reglerar temperaturen med hjälp av kortare tidsintervaller mellan till- och frånslag vilket ger en jämnare temperatur.

 

Kapillärrörstermostater

En kapillärrörstermostat är en mekanisk enhet, som mäter och styr en temperatur, så att konstant temperatur upprätthålls.

Det finns också max-termostater, som ofta kallas överhettningsskydd,

vars uppgift är att övervaka och förhindra överhettning.

I  kapillärrörstermostater utnyttjar man expansion och kontraktion av en vätska eller en gas, inuti röret och bulben, för att öppna respektive stänga en elektrisk krets, ofta via flatstifts-anslutna kontakter.

Dessa termostater är vanligt förekommande i elpatroner, elpannor, värmepumpar, värmefläktar och bastuaggregat.

Elektroniska 2-stegstermostater

Processorstyrd 2-stegstermostat för rumsvärme/kyla

Systemair SAVE Swedish

Synonymer till reglering

  • ingripande, reglerande, ordnande, kontroll, styrning; injustering, inställning