Hur många solceller behövs till ett hus? - Värmepumpen

Hur många solceller behövs till ett hus?

Ett genomsnittligt hem behöver mellan 25 och 35 solceller för att kunna täcka 100 procent av all energianvändning. Denna uträkning är baserad på en energiförbrukning på drygt 10 000 kilowattimmar per år och att cirka 300 watt solceller används.

Räkna med att du har några timmars solljus per dag och det är dessa timmar som solcellen producerar angiven energi. Det är på grund av denna anledning som antalet solceller du behöver beror på var du bor samt vilken prestanda dina solceller har. Vidare varierar även energiförbrukningen för ett hem mellan olika tider på dygnet och säsonger på ett år.

Du har hittills lärt dig att ett genomsnittligt boende behöver 25 och 35 solceller. En relaterad fråga, som många av er läsare säkert ställer er, är hur snabbt solceller betalar av sig i ett genomsnittligt hem. När du läser vidare i artikeln kommer vi hjälpa dig besvara denna fråga för just där du bor.

Till den resterande delen av artikeln har vi intervjuat en expert inom solceller. Erik Kyrkander som jobbar som projektledare inom just detta område på Eltjänst i Falköping. Han kommer med sina svar att hjälpa oss att reda ut olika frågetecken gällande solceller. Vill du veta mer om deras verksamhet kan du göra det via företagets hemsida.

För att räkna ut exakt hur många solceller ditt hus behöver har vi senare i artikeln tagit med en guide i 4-steg som tar med dig genom hela processen att räkna ut antalet solceller du behöver.

Hur snabbt betalar solceller av sig?

Den första frågan vi ställde till Erik Kyrkander var hur snabbt solceller betalar av sig: ”Ser man till helheten betalar sig solceller från dag ett. Förutsatt att anläggningen är rätt monterad/installerad och rätt dimensionerad så finns minst hela investeringen kvar i ökat fastighetsvärde, så all produktion från dag ett är avkastning på en investering som du har kvar”, säger Kyrkander

Men det är inte alltid man tänker på solceller som en investering även om det blir en sådan i praktiken. Vidare berättar Kyrkander om beslutet att installera solceller om man bortser från att det är en investering istället tänker på det från ett traditionellt pay-off tänkande.

Han fortsätter: ”vi brukar säga att det kan ta emellan 8-12 år beroende på bla: 1.hur effektivt vi kan utforma anläggningen 2.mycket el du använder 3. anläggningens storlek och inte minst beroende på vad en kilowattimme kostar om tex 5-10 år (vi på Eltjänst tror inte att priset kommer sjunka drastiskt framöver snarare tvärtom, vilket ger bättre pay-off)”

Även från ett traditionellt pay-off tänk är anläggningens storlek är av betydelse, eftersom storleken är kopplat till hur många solceller du behöver. Om du tror att din anläggning avviker från den genomsnittliga storleken och energiförbrukningen, vilket den ofta gör, följer här allt du behöver veta får att få stenkoll på hur många solceller du behöver till ditt hem.

Så många solceller behöver ditt hus

För att veta hur många solceller du behöver måste du först veta hur mycket effekt du behöver, det vill säga hur många kilowattimmar el du använder per år.

Du hittar olika verktyg online för att kalkylera din årliga energiförbrukning eller så tittar du på dina räkningar från de senaste 12 månaderna. Kom ihåg att en kilowattimme motsvarar en effekt på 1000 watt som används på en timme. Detta skulle motsvara förbrukningen av 10 lampor som alla använder 100 watt-glödlampor om du har dem tända i en timme.

Den genomsnittliga elförbrukningen för ett hem kan variera ganska stort, från så lite som 2000 till över 20 000 kilowattimmar per år.

Denna variation beror på hur stort hemmet är och om det är en lägenhet eller villa. En bostad på 100 kvadratmeter förbrukar i genomsnitt 12 000 kilowattimmar el per år, med två tredjedelar som går till uppvärmning och varmvatten medan resterande 4000 kilowattimmar går till hushållsel. Elförbrukningen påverkas också av om det är ett nybyggt hus eller ett äldre hus med bristande isolering.

När du vet hur mycket el du förbrukar på ett år är ditt nästa steg att börja titta på solceller. Du behöver i de flesta fall flera solceller och frågan är därför hur mycket energi en solcell kan producera. Mängden energi som dina solceller kan producera är beroende av hur mycket solljus ditt tak får. Optimal effekt får du av dina solceller om taket ligger exponerat rakt under solen utan skuggor som täcker det. Ju mindre sol ditt område har desto större system behöver du för att producera tillräckligt med energi som täcker dina energibehov. Innan du investerar i solceller måste du naturligtvis veta vilka mål du har och av vilken anledning du behöver det, läs vidare!

Bestäm dina mål med solceller

Att bestämma hur många solceller du behöver innebär att först och främst avgöra vilka mål du har. Vill du minska dina koldioxidutsläpp? Spara pengar på din elförbrukning? Eller har du planer på att producera och sälja el? Sannolikt vill du som de flesta både minska din miljöpåverkan och spara pengar. När det kommer till miljönyttan är solceller oslagbara, något som projektledare för Solceller på Eltjänst i Falköping, Erik Kyrkander, sammanfattar på följande vis:

“Sammanfattningsvis kan man se solceller som en mycket säker investering med garanti i 25år, där du får miljönyttan och livskvalitet på köpet.”

Eftersom varje hem är unikt är det bästa sättet att få ett exakt svar på hur många solceller du behöver rådfråga en expert. Du kan dock ganska enkelt räkna ut det själv genom att följa några enkla steg som presenteras här. Läs vidare för att se hur du gör.

Steg-för-steg hur du beräknar antalet solceller

1. Ta reda på hur mycket energi du behöver

Medan det är enkelt att beräkna hemmets storlek är mängden energi som används svårare att avgöra. Denna fråga är dock essentiell att besvara för att vara säker på hur mycket solceller du behöver.

Att besvara denna fråga säkerställer också att du producerar tillräckligt med energi för att eliminera behovet av att betala extra elräkningar. Börja med att ta reda på hur många kilowattimmar du behöver per år genom att titta på tidigare elräkningar.

Du hittar det genom att leta efter “kilowattimmar” eller kWh och angiven tidsperiod som brukar vara på 30 dagar. Dock vill du beräkna ett genomsnitt på hur många kilowattimmar du använder dagligen och per timme.

Dividera månadens eller årets kilowattimmar med 30 respektive 365 och dela detta igen med 24. Då får du svaret på vad din genomsnittliga elförbrukning ligger på per timme per år. Om din elförbrukning ligger på 1000 kilowattimmar per månad så dividerar du det med 30, något som motsvarar 33 kilowattimmar per dag.

2. Beräkna mängden solljus dina solceller får.

När du vet vilket genomsnittligt energibehov du har är det dags att beräkna hur många solceller du behöver. Mängden solljus kommer att påverka hur mycket energi dina solceller genererar. Du gör därför beräkningen genom att ta antalet timmar du har med högsta solljus och multiplicera det med solcellens effekt. Låt oss säga att du har fyra timmar med högsta solljus och använder en solcell med 300 watt.

Fyra multiplicerat med 300 blir 1200, det vill säga att solcellen producerar 1,2 kilowatt per dag. Det betyder att du behöver mellan 27 och 28 solceller för att klara av hemmets totala energibehov. Naturligtvis är det här en uppskattning eftersom nivån av solljus som träffar ett tak varierar från hus till hus. Experter rekommenderar att du lägger till 25 procent extra till ditt dagliga genomsnitt för att säkerställa energibehovet.

Denna rekommendation är klokt att följa på grund av att väderförhållanden förändras hela tiden och kan minska solcellernas effektivitet. Faktorer som takstorlek och batterilagring spelar också in i beräkningen.

3. Vilken andel av din energiförbrukning ska solcellerna stå för?

Du bör multiplicera din dagliga energiförbrukning med den procentsats som du vill att dina solceller ska stå för. Om det är 80 procent multiplicerar du 0,8 med din dagliga användning av kilowattimmar. Till exempel 0,8 x 33 = 26 kilowattimmar.

4. Optimera dina solcellers effektivitet.

Undersök hur många soltimmar du kan förvänta dig där du bor. Timmarna med högsta solljus kommer att ha en avgörande inverkan på den energi som dina solceller producerar. Ju mindre antal timmar med solljus du har desto fler solceller behöver du.

Glöm inte bort att du inte bara behöver solljus utan se även till att inga skuggor skymmer eller täcker dina solceller – “En panel i skugga gör ingen glad” precis som Erik Kyrkander nämner. Det är ingen bra idé förklarar han att använda solceller i skuggområden. Vidare bör du också tänka på solcellernas kvalitet eftersom alla solceller inte är likadana – kvalitet gör skillnad. Ju högre kvalitet solcellen har desto bättre är den på att omvandla solljus till energi.

Varför solceller?

Solenergi är utan tvekan den rikaste och viktigaste energikällan som finns på jorden. Det är en obegränsad och förnybar energikälla som inte ökar mängden koldioxid eller andra utsläpp i atmosfären. Många erkänner därför idag solenergi som en av framtidens alternativa energikällor eftersom den hjälper till att bekämpa växthuseffekten. Beakta följande fakta om solenergi och solceller:

  • Första solcellen utvecklades 1954 av Bell Laboratories.
  • Minskar dina koldioxidutsläpp med upp till 100 ton om du använder solceller i flera år.
  • Mängden solenergi som träffar jorden kontinuerligt motsvarar 10 000 gånger mer än världens totala energianvändning.
  • Är den billigaste energikällan i världen.

En fantastisk fördel med solenergi är att den inte kräver resurser som vatten, ved eller vind. Det enda arbetet som krävs för att dra nytta av solenergi är tillverkning och installation av solceller. Därefter fungerar solcellerna med praktiskt taget inget underhåll.

Utifrån denna synvinkel är det en av de mest intressanta metoderna för att producera energi ur ett miljöperspektiv. Förutom att det kräver minimalt underhåll är den enda kostnaden för att använda systemet den initiala installationen, något som kan kosta omkring 100 000 kronor. Bli inte skrämd av detta belopp. Faktum är att du får tillbaka pengarna direkt eftersom det ökar fastigheten värde. Inte nog med det, du kan bli självförsörjande på el och aldrig mer bekymra dig för höga elräkningar!

Så länge solcellerna är korrekt installerade är de designade för att klara av tuffa klimat och extrema väderförhållanden. Du behöver därför inte oroa dig för att din dyrbara investering måste repareras emellanåt.

Erik Kyrkander säger vidare angående solcellers säkerhet:

“Ja, men det är ytterst ovanligt. Under de senaste 15 åren har detta hänt vid 1 tillfälle. För att skydda anläggningen brukar vi installera ett åskskydd / överspänningsskydd i elcentralen som förhindrar detta. Skulle olyckan ändå vara framme så täcks detta i regel av din hemförsäkring.”

En annan fördel med installationen handlar om att den är smidig och kan göras nästan var som helst. Eftersom solenergi inte genererar avfall, buller eller oljud kan du utan problem installera solceller nära grannar och i stadsområden.

Du kan dessutom utöka eller ta bort solceller när du vill. Om du behöver fler solceller kan du bara utöka installationen utan att bli tvungen att byta ut hela systemet. Denna möjlighet är positiv med tanke på att din elförbrukning kan öka i framtiden på grund av olika omständigheter, exempelvis om familjen växer eller att någon flyttar in.