Panasonic värmepumpar - Värmepumpen

Panasonic Värmepumpar

Panasonic värmepump

Våra luftvärmepumpar är utvecklade för att passa alla typer av bostäder. Panasonic erbjuder ett komplett sortiment av värmepumpar speciellt för det nordiska klimatet och användningssättet. Det gör att du enkelt kan hitta bästa möjliga lösning för just ditt hem – från väggmonterade system till golvmodeller, från split- till multisplitenheter. Dessutom ger Panasonics väggmonterade luftvärmepumpar effektiv värme ner till -35 °C och är samtidigt snälla mot miljön.

I vårt sortiment ingår flera olika modeller som passar olika bra till olika typer av bostäder. Under single-system hittar du våra Etherea, Flagship och Heatcharge modeller. Under Free Multi-system hittar du våra anslutningslösningar för upp till 5 rum. Klicka gärna för att läsa mer om de respektive luftvärmepumparna eller kontakta oss här så hjälper vi dig med att välja rätt Panasonic luft luft värmepump för ditt hem.

Filosofi

“Vi erkänner vårt ansvar som industrialister och kommer att ägna oss åt framsteg och utveckling av samhället och välfärd för människor genom vår verksamhet och därigenom förbättra livskvaliteten i hela världen.” Panasonic Corporations grundläggande målsättning, formulerat 1929 av bolagets grundare, Konosuke Matsushita.

Sju principer för Panasonic Corporation

Bidra till samhället

Vi kommer alltid att uppföra oss i enlighet med vår grundläggande målsättning och troget uppfylla vårt ansvar som industrialister i de samhällen där vi är verksamma.

Rättvisa och ärlighet

Vi kommer att vara rättvisa och ärliga i alla våra affärer och i vårt personliga uppträdande. Oavsett hur begåvade och kunniga vi kanske är, utan en personlig integritet kan vi varken förtjäna andras respekt eller förbättra vår egen självrespekt.

Samarbete och laganda

Vi kommer att samla vår förmåga att uppfylla våra gemensamma mål. Oavsett hur begåvade vi är som individer, utan samarbete och laganda kommer vi bara att vara ett företag på pappret.

Outtröttliga ansträngningar för förbättring

Vi strävar ständigt efter att förbättra vår förmåga att bidra till samhället genom vår verksamhet. Endast genom denna outtröttliga ansträngningar kan vi uppfylla vår grundläggande målsättning och bidra till att förverkliga en varaktig fred och välstånd.

Artighet och ödmjukhet

Vi kommer alltid att vara hjärtliga och blygsamma, med respekt för andras behov och rättigheter, för att stärka sunda sociala relationer och förbättra livskvaliteten i våra samhällen.

Anpassningsförmåga

Vi ska hela tiden anpassa vårt tänkande och beteende för att möta de ständigt ändrade villkoren runt omkring oss, vara noga med att handla i harmoni med naturen för att säkerställa framsteg och framgång i våra ansträngningar.

Tacksamhet

Vi kommer att agera utifrån en känsla av tacksamhet för alla de fördelar som vi har fått, övertygade om att denna attityd kommer att vara en källa till obegränsad glädje och livskraft och göra det möjligt för oss att övervinna alla hinder vi möter.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av en Panasonic värmepump offert eller om du önskar service till din Panasonic värmepump.

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Panasonic värmepumpar