Byta värmepump fakta och info om olika kostnader vid ett värmepumpsbyte

byta värmepump

Byta värmepump

Har tiden kommit för att byta din värmepump? Här får du hjälp med att ta reda på om din värmepump behöver genomgå service, behöver repareras eller om den behöver bytas ut. Vi ger även mer information om hur du påbörjar bytesprocessen.

Bra riktstolpar att tänka på vid ett värmepumpsbyte

Kostnad

Priserna varierar mellan de olika leverantörerna och de olika typerna av värmepump. Vi kan ge dig stöttning och kunskap under dina första steg mot ett förmånligt värmepumpsbyte eller en service som ger din nuvarande värmepump en längre livslängd.

Vi går igenom flera olika värmepumpar:

 •     Bergvärmepump
 •     Jordvärmepump
 •     Luft-vattenvärmepump
 •     Luft-luftvärmepump

Vi redogör här de vanligaste värmepumpsinstallationernas snittpriser, inkluderat kostnad för material, pump och installation.

Du kan använda dessa priser som riktmärken men bör ta in ett antal offerter för att få rätt pris. Genom att jämföra offerterna kan du enkelt välja den leverantör du känner ger dig det förmånligaste priset för det behov du har. Du kan kostnadsfritt begära in offerter från flera olika firmor samtidigt här

Bergvärmepump

Att byta ut en bergvärmepump är relativt prisvärt. En stor del av den ursprungliga investeringskostnaden är borrningen av den energibrunn värmen utvinns från. Då ett borrhål håller i cirka 40 år så kan du förhoppningsvis använda det borrhål du redan har, detta betyder att du bara behöver byta ut bergvärmepumpen och kollektorslangen.

En ny bergvärmepump, inklusive inomhusmodul, kostar runt 50 000 – 85 000 kronor. Utöver det tillkommer en installationskostnad, som efter ROT-avdraget, hamnar på cirka 7 000 kronor. Detta ger ett totalpris på runt 57 000 – 92 000 kronor för att byta bergvärmepump.

Priset varierar självklart mellan olika pumpar. En kraftfull värmepump, som har högre kW, är dyrare att köpa men ger i gengäld en högre effekt och besparing.

Om du begär in offerter från olika företag och är ute i god tid så finns det bra möjligheter att förhandla med leverantörerna och få ner kostnaden.

Jordvärmepump

Att byta ut en jordvärmepump kostar i stort sett detsamma som för bergvärme då pumparna använder likadan hårdvara. Den första installationen är dock billigare då det inte kostar lika mycket som borrningen bergvärme kräver.

Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump är oftast inte lika dyr som jord- och bergvärme, den brukar kosta runt 30 000 – 60 000 kronor. Om man räknar med en installation, som efter ROT-avdraget hamnar på cirka 7 000 kronor, så blir totalpriset 37 000 – 65 000 kronor för att byta en luft-vattenvärmepump.

Att ta in flera offerter att jämföra ger även här en potential till besparingar. Kostnaden blir dock genast högre om ditt värmesystem, till exempel vattendistribution till elementen, är dåligt och behöver bytas. Värmesystemet håller dock mycket längre än luft-vattenvärmepumpen, som har en livslängd på 15-18 år.

Sätt inte för mycket fokus på livslängden av värmepumpen. Att luft-vattenvärmepumpen är billigare kan väga upp den kortare livslängden. Fokusera istället på vilken sorts värmepump som passar bäst för din bostad.

Luft-/luftvärmepump

Den billigaste värmepump lösningen är en luft-luftvärmepump. Om du har en förhållandevis liten yta med öppen planlösning där den varma luften kan cirkulera fritt så passar en luft-luftvärmepump bra för dig. I ett större hus med väggar och annat i vägen är den dock inte speciellt passande.

Kostnaden för en luft-luftvärmepump ligger på runt 12 000 – 25 000 kronor med ytterligare några tusenlappar i installationskostnad. Det ger ett totalpris på cirka 15 000 – 27 000 kronor för att byta luft-luftvärmepump.

Precis som luft-vattenvärmepumpar har luft-luftvärmepumpar en kortare livslängd än jord- och bergvärmepumpar.

Tre leverantörer av värmepumpar är Thermia, Nibe och Mitsubishi

Konsten att få ned kostnaden

Ett värmepumpsbyte eller en service av en befintlig värmepump handlar i slutändan om att värmepumpen ska vara så effektiv som möjligt. Därför är det viktigt att inte bara gå efter vilken värmepump som är billigast. Du bör även tänka på hur mycket värme pumpen kommer generera då det påverkar hur mycket pengar den kan spara åt dig på sikt. När du funnit den lösning du tror passar dig vill du självklart få till en så förmånlig affär som möjligt.

 1. Utnyttja ROT-avdraget så att du kan dra av 30% av arbetskostnaden.
 2. Se vad de olika värmepumpsfirmorna erbjuder för pris.
 3. Det är troligtvis mer lönsamt att fortsätta använda berg- eller jordvärme om det redan är borrat eller grävt för det sedan tidigare.
 4. Nämn     för leverantören att du förhandlar med några olika     värmepumpsfirmor. Då kan de bli än mer måna om att vinna dig som kund och därmed ge ett bättre pris.
 5. Fokusera mer på de besparingar du kommer göra i längden än på     engångskostnaden för att byta ut pumpen.
 6. Läs på om energifrågor för privatpersoner hos Energimyndigheten
 7. Ta in priser enkelt och gratis här

Lycka     till med att byta ut din värmepump till ett så förmånligt pris     som möjligt!

Vilken ska jag välja?

EN GUIDE TILL VÄRMEPUMPAR

När du planerar att byta värmepump är det ett utmärkt tillfälle att undersöka vilken värmepump som passar dina värmebehov då dessa behov kan ha förändrats med tiden. Det finns egentligen inte någon värmepump som är bättre än någon annan, det finns bara värmepumpar som är bättre och sämre för de specifika behov hushållet har.

Det är bra att känna till de olika värmepumpteknikernas begränsningar, priser, styrkor och svagheter när du ska byta din värmepump. Du får här en bra överblick över olika värmepumpar, allt från den populära bergvärmepumpen till den mer ovanliga sjövärmen.

Bergvärmepump – värmepumparnas Rolls Royce

Styrka: Den mest effektiva varianten av värmepump. Genom att borra ett hål hundratals meter ner i jorden kan man utvinna värmen som finns lagrad djupt ner i jorden. Bergvärmepumpen kan leverera många kWh värme till fastigheten och det är idag inte ovanligt att bergvärme används av bostadsrättsföreningar för att värma flerfamiljshus.

Svaghet: Installationen är kostsam, även om den betalar sig genom de stora besparingarna av värmekostnaderna. Vad det är för bergart där energibrunnen borras påverkar bergvärmens effektivitet. Du kan få hjälp med att analysera detta av en bergvärmeinstallatör.

Pris: Nyinstallation inklusive borrning kostar runt 100 000 – 150 000 kronor. Om du redan har ett fungerande borrhål och bara behöver byta själva bergvärmepumpen så sjunker kostnaden till cirka 60 000 – 90 000 kronor.

Passar för: Du som har ett medelstort eller stort hus att värma upp. Är speciellt bra för dig som idag värmer med direktverkande elvärme eller olja så dessa är dyra. Det som krävs är att du har en ledig tomt på åtminstone några kvadratmeter där du kan borra energibrunnen.

Installatörer av bergvärme: Du kan använda  för att få upp till fem offerter gratis. Mer fakta om bergvärme hittar du här.

Hur får du till en bra värmepumpsaffär?

För att få en så korrekt bild som möjligt av vilken värmepump som rekommenderas för din fastighet, vilken dimensionering som krävs för att täcka så stor del av ditt värmebehov som möjligt samt vad priset för detta blir så bör du ta in offerter från flera olika värmepumpsfirmor.

Om du vill inleda bytet av värmepump på en gång kan du använda gratistjänsten här Fyll helt enkelt i formuläret. Denna förfrågan skickas därefter vidare och du får sedan offerter från upp till fem installatörer. Alla installatörer har blivit manuellt granskade.

När du fått din offert

När offerterna för ditt värmepumpsbyte kommit in så är det dags att utvärdera de olika installatörernas erbjudande. Pris, kompetens, seriositet, flexibilitet samt upplevt förtroende är alla faktorer när du ska välja installatör.  Det är bara du som kan avgöra vilken installatör och offert som passar just dig men vi kan ge dig lite hjälp på vägen.

 1. Läs  vår genomgång av de olika kostnaderna för att byta värmepump. Det kan ge dig en uppfattning om var priserna brukar ligga. Tänk dock på att varje värmepumpsaffär är unik så du bör använda snittet av de offerter du får in som utgångspunkt.
 2. Fråga om referensobjekt från tidigare installationer.
 3. Be att få en skriftlig kalkyl  på de värmepumpar de rekommenderar, hur stor besparing de förutser och vad det hela kostar.
 4. Informera dem om att du förhandlar med flera installatörer och att du kommer välja det bästa erbjudandet.
 5. Kom ihåg att det viktigaste inte är installationskostnaden och inköpspriset, det viktigaste är den besparing på din värmekostnad du kan göra på sikt.
 6. Kontrollera att företagen är seriösa genom att kolla upp företagens organisationsnummer hos Skatteverket.
 7. Kom ihåg att ROT-avdraget drar av 30% av installationskostnaden. Be firman att dra av det redan på fakturan.

Vanliga frågor och svar om att byta värmepump

När vet jag om jag måste byta värmepump?

För det mesta håller en värmepump i cirka 12-18 år. Hur länge den håller beror mycket på hur väl du underhåller den. För att den ska fungera optimalt och hålla längre bör du ta in en serviceman med jämna mellanrum. Men om värmepumpen är över 15 år gammal är det dags att börja fundera på alternativ för att byta ut den.

Var hittar jag firmor som byter ut värmepumpar?

Som regel kan alla de företag som utför värmepumpsinstallationer också byta ut enbart värmepumpen och koppla in den till det redan befintliga värmesystemet. Vill du ha hjälp med att komma i kontakt med samt begära in priser från värmepumpsfirmor som är manuellt granskade och utvalda kan du pröva vå gratistjänst  Det går snabbt och enkelt att fylla i formuläret och tjänsten kan användas i hela landet.

Vad kostar det att byta värmepump?

Vad det kostar att byta ut en värmepump beror på flera faktorer så som vilken typ av värmepump det gäller, var i Sverige den ska installeras, hur mycket av anläggningen som måste bytas ut och hur väl du granskar olika leverantörers priser.

Kostnaden för en jord- bergvärmepump ligger på runt 50 000 – 90 000 kronor att köpa in. Du kan dessutom behöva lägga till ytterligare 10 000 kronor om du behöver borrning eller grävning.

Luft-vattenpumpar är både billigare att köpa in och att installera men du får inte ut lika mycket effekt ur den.

Vilken variant är bäst?

De olika värmepumpsteknikerna har olika för- och nackdelar. Vilken teknik som passar bäst beror på din bostads förutsättningar. Några av de delar som påverkar vilket val som är bäst för din bostad är bland annat hur mycket yta som ska värmas, hur planlösningen ser ut och vad huset står på för marktyp, För normalstora hem är bergvärme generellt den vanligaste typen av värmepump, men det krävs att det går att borra på tomten. Luft-vatten värmepumpar kommer på andra plats men de tar upp allt mer av marknaden.

Jag behöver ett värmepumpsforum, hjälp mig?

Vår rekommendation är forumet för värmepumpar på Facebook Värmepumpstekniker med eller utan gränser. Där kan du få hjälp av andra privatpersoner som skaffat värmepump så väl som erfarna värmepumpsproffs.

Fakta om att byta värmepump

Beroende på tillverkare, typ av pump samt vilket slitage den utsätts för så kan en värmepump idag hålla i cirka 10-18 år. På de flesta pumpar går det att öka livslängden genom regelbunden service.

Om du har bergvärme så kommer din värmepump sluta fungera långt innan borrhålet gör det. I Sverige brukar ett vanligt borrhål kunna brukas i cirka 40 år. För jordvärmeinstallationer där marken grävs upp gäller samma sak.

Så fungerar värmepumpstekniken

Hur en värmepump fungerar kan enkelt beskrivas så här:

 1. Värme fångas upp från marken eller från luften. Det finns alltid värme i luften, även under vintern, vilket en luftvärmepump kan använda för sin uppvärmning. Likaså finns det solvärme lagrad djupt ner i marken under hela året. Denna temperatur är dessutom relativt stadig till skillnad från temperaturen ovan ytan som fluktuerar med årstiderna. Genom att borra ett hål på över 100 meter kan bergvärmepumpen, via en slang i hålet, dra nytta av denna värme.
 1. Efter att värmen fångats upp så kan den ännu inte användas för att värma upp en bostad då den inte är är stark nog. Att få upp värmen till rätt temperatur är värmepumpens uppgift. Värmen skickas in i pumpen, av värmepumpen själv eller via slangen i marken, där den sedan utsätts för högt tryck. Det höjda trycket leder till att även temperaturen höjs och när den nått rätt temperatur skickas den vidare ut i bostaden. Detta kan göras genom ett vattenburet system av radiatorer och golvvärme eller genom en fläkt om det är en luft-luft värmepump.

Du får med andra ord din värme från värmepumpen istället för att köpa värme via fjärrvärme, dyr el eller andra källor. Detta leder till att du varje månad kan spara pengar på uppvärmningen, uppemot 75 procent av din årliga värmekostnad. Dock är det viktigt att du har en pump som passar dina behov och är rätt dimensionerad för att värmepumpen ska vara kostnadseffektiv. Låt därför alltid en värmeinstallatör göra en beräkning och ge förslag på vilken variant som bäst passar din fastighet utifrån dina behov..

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av att byta värmepump eller om du önskar service till din värmepump.

Dags att byta ut din gamla bergvärmepump till en ny?


Synonymer till byta

 • ersätta, utbyta; växla, utväxla, alternera, ömsa, skifta; omvandla, ändra