Utgivningsbevis

utgivningsbevis

Den här tjänsten har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis är en åtgärd och ett myndighetsbeslut som innebär att publicering och den s.k. databasen (hela webbplatsen Värmepumpen.se) omfattas och skyddas av grundlagen om yttrandefrihet (YGL). När ett utgivningsbevis utfärdas av myndigheten har en ansvarig utgivare utsetts och registrerats, så även tjänstens (databasens) namn. Vår ansvariga utgivare är Niklas Lindvall och databasens namn är “värmepumpen, värmepumpen.se”.

Vårt utgivningsbevis gäller till oktober år 2029-09-11.

GDPR gäller inte Värmepumpen

Den europeiska förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersatte under år 2018 i Sverige den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Förordningen tillåter precis som innan GDPR trädde i kraft, att medlemsländerna gör undantag från förordningen om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Detta innebär att GDPR inte gäller för tjänsten värmepumpenl.se eller andra tjänster som har tilldelats utgivningsbevis – som därmed besitter samma grundlagsskydd som grundlagsskyddade massmedier.

Vi värnar om korrekt information

Vi vill naturligtvis att informationen som publiceras om dig är korrekt. Skulle du upptäcka felaktigheter i informationen rekommenderar vi dig att vända dig till den myndighet som hanterar uppgiften. Handlar det om t.ex. folkbokföringsadress ska du vända dig till Skatteverket, medan du ska vända till till Bolagsverket om det handlar om adress till ditt företag.