Sjövärmepump funktion

sjövärmepump

Sjövärme är ett alternativ till bergvärme och jordvärme som är mindre vanligt, men som i grunden fungerar på samma sätt.

Fördelar med sjövärme Sjövärmepump

  • Klarar hela husets värme- och varmvattenbehov.
  • Ger stor ekonomisk besparing.
  • Samma teknik, men lägre investering än bergvärme.
  • Perfekt vid utbyte av gammal panna eller vid nybyggnation.
  • Bekvämt, miljövänligt och underhållsfritt.
  • Kan kombineras med frånluftsvärme för ännu bättre effekt.

 

Sjövärme Sjövärmepump – nackdelar:

Kräver sjötomt: För att kunna installera sjövärme behöver ditt hus ligga på rätt plats. Du behöver en tomt i anslutning till en sjö eller ett vattendrag. Sjön behöver dessutom vara tillräckligt stor för att kunna leverera den energi som krävs. Om du är osäker – fråga din lokala installatör om hjälp.

Stor investering: Värmepump, grävning, nedsänkning av värmeslinga och installation blir tillsammans en rejäl investering. Besparingen blir emellertid så stor att de flesta får mer pengar i plånboken från första dagen, även om du lånat pengar till installationen.

Kräver tillstånd: För att installera sjövärme krävs tillstånd från kommunen. Det brukar oftast vara en formalitet, som din installatör  hjälper dig att ordna.

Sjövärme Sjövärmepump