Hur fungerar en sjövärmepump? Få prisförfrågan & Gratis Offert online

Hur fungerar Sjövärme Sjövärmepump?

Sjövärme är ett alternativ till bergvärme och jordvärme som är mindre vanligt, men som i grunden fungerar på samma sätt.

Fördelar med sjövärme Sjövärmepump

 • Klarar hela husets värme- och varmvattenbehov.
 • Ger stor ekonomisk besparing.
 • Samma teknik, men lägre investering än bergvärme.
 • Perfekt vid utbyte av gammal panna eller vid nybyggnation.
 • Bekvämt, miljövänligt och underhållsfritt.
 • Kan kombineras med frånluftsvärme för ännu bättre effekt.

 

Sjövärme Sjövärmepump – nackdelar:

Kräver sjötomt: För att kunna installera sjövärme behöver ditt hus ligga på rätt plats. Du behöver en tomt i anslutning till en sjö eller ett vattendrag. Sjön behöver dessutom vara tillräckligt stor för att kunna leverera den energi som krävs. Om du är osäker – fråga din lokala installatör om hjälp.

Stor investering: Värmepump, grävning, nedsänkning av värmeslinga och installation blir tillsammans en rejäl investering. Besparingen blir emellertid så stor att de flesta får mer pengar i plånboken från första dagen, även om du lånat pengar till installationen.

Kräver tillstånd: För att installera sjövärme krävs tillstånd från kommunen. Det brukar oftast vara en formalitet, som din installatör  hjälper dig att ordna.

  Wikipedia information om Vattenvärme

  Vattenvärme Vattenvärme kallas värme som utvinns ur en varm sjö, älv eller å med hjälp av ett flytande medium som cirkuleras i ett rörsystem beläget på botten. Den uppvärmda vätskan passerar en värmepump som koncentrerar värmeenergin och den koncentrerade värmeenergin kan sedan vid behov användas för att värma tappvarmvatten eller byggnader. Eventuellt kan också en ackumulatortank användas för att lagra värmen. Samma typ av system kan användas för kylning om det kopplas åt andra hållet. Används till exempel för fjärrkyla.

  Hur fungerar Sjövärme Sjövärmepump?