Vad är vattenbaserade frysskyddsvätskor? - Värmepumpen

Vad är vattenbaserade frysskyddsvätskor

Vattenbaserade frysskyddsvätskor

Vattenbaserade frysskyddsvätskor är en typ av vätska som används för att skydda rörsystem och andra anläggningar från frysskador under vintermånaderna. De är en alternativ till traditionella glykolbaserade frysskyddsvätskor.

Fördelar med vattenbaserade frysskyddsvätskor inkluderar:

  1. Miljövänlighet: Vattenbaserade frysskyddsvätskor är mer miljövänliga än traditionella glykolbaserade vätskor.
  2. Bättre korrosionsskydd: Vattenbaserade frysskyddsvätskor är mindre korrosiva än glykolbaserade vätskor, vilket minskar risken för skador på rörsystem och anläggningar.
  3. Lägre kostnad: Vattenbaserade frysskyddsvätskor är oftast billigare att använda än glykolbaserade vätskor.

Nackdelar med vattenbaserade frysskyddsvätskor inkluderar:

  1. Lägre fryspunkt: Vattenbaserade frysskyddsvätskor har en lägre fryspunkt än glykolbaserade vätskor, vilket innebär att de inte är lämpliga för användning under extrema vinterförhållanden.
  2. Kortare hållbarhet: Vattenbaserade frysskyddsvätskor har en kortare hållbarhet än glykolbaserade vätskor, vilket innebär att de måste bytas oftare.

Etylenglykol

Etylenglykol är mycket giftigt att få i sig. Ger bl.a. medvetandepåverkan, kramper, hjärn- och njurskador. Symtomen kan vara fördröjda.

Används t.ex. i bromsvätskor och som antifrysmedel i kylarvätskor för bilar samt i värmeväxlingssystem.

Propylenglykol

är avsedd för kyl- och värmeöverföring inom VVS-sektorn. Innehållet består av propylenglykol med tillsats av nödvändiga korrosionshibitorer för de material som vanligtvis förekommer i VVS-anläggningar samt tillsats för att förhindra algtillväxt.

Etanol (även etylalkohol)

I dagligt tal “alkohol” eller “sprit”, med den kemiska formeln C2H5OH. Hydroxylgruppen (−OH) medför att etanol klassificeras som en alkohol. Genom sin korta kolkedja och genom bildandet av vätebindningar löser sig etanol relativt lätt i vatten till skillnad från alkoholer med fler kolatomer.

Kalciumklorid (CaCl2)

Är ett vanligt salt och halid. Den är i sin rena kristallina form mycket hygroskopisk och löser sig exotermt i vatten, varvid jonerna Ca2+ och Cl- bildas. Kalciumklorids har termodynamiska egenskaper men starkt korrosivt.

Wikipedia information om Etandiol

Etandiol Etandiol, vardagligt glykol, ofta även förtydligande kallad etylenglykol, är den enklaste tvåvärda alkoholen (diolen) med formeln (OH)CH2CH2(OH). Etandiol har hög kokpunkt på grund av att ämnets molekyler binds via vätebindningar. Ämnet används bland annat i kylarvätska i bilar i syfte att sänka fryspunkten.

Vad betyder frostskyddsvätska?

  • vätska som hindrar vatten i till exempel en bils kylsystem från att frysa vid låg temperatur