Hur fungerar en solvärmepump? Vi förklarar med text bild och video.

Solvärmepumpens funktion

Vad är en solvärmepump?

Solvärmepumpar bygger på samma teknik som bergvärmepumpar men kan ta tillvara på solens värmestrålar direkt genom att en solfångare monteras ihop med pumpen. Andra värmepumpar kan endast utnyttja solenergin indirekt genom att ta värmen ur exempelvis berg eller vatten.

Solvärmepumpen är mycket effektiv

Solen kan, beroende på hur stark den är, antingen värma vatten och ett vattenbaserat värmesystem direkt eller förvärma den vätska som används i pumpen. Om den används för att förvärma vätska till pumpen minskar behovet av driftenergi med ungefär 40 % vilket normalt ger en besparing på minst 5 000 kronor om året. Detta beror på att värmepumpen blir effektivare och kräver mindre driftenergi när temperaturskillnaden mellan källan och målet är så låg som möjligt.

En solvärmepump bidrar till uppvärmningen och sänker energikostnaderna under hela året. Det är även möjligt att få den större delen av energibehovet tillfredsställt av solenergi under maj till september, som är de varmaste månaderna.

Kombinera med bergvärme

Ur miljösynpunkt är solvärmepump en optimal lösning då den använder vår största och mest klimatsmarta energiresurs, solens strålar. Detta minskar behovet av att använda miljöförstörande och icke-förnyelsebar energi. Det är dessutom en ekonomiskt fördelaktig investering.

Solfångaren kan med fördel användas tillsammans med bergvärme då den värmeenergi solfångaren tillför gör att det inte behöver tas lika mycket värmeenergi från borrhålet vilket gör att det är lättare att hålla rätt temperatur i borrhålet. Dessutom är det högre temperatur på vätskan som förs tillbaka till borrhålet om bergvärmepumpen kombinerats med en solfångare.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av en solvärmepump offert eller om du önskar service till din solvärmepump.

Värmepump och solfångare