Värmepumpen
Hitta din värmepumpsinstallatör

Välkommen till Värmepumpen.se

Här presenterar vi värmeföretag som erbjuder service & installation av värmepumpar.

Vi har även en Frågor och Svar databas om värmepumpar. Det är ni som besökare som ställer frågan och frågan besvaras av våra värmepumpsexperter.

Till höger ser ni dom 5 senaste frågorna om värmepumpar.

Nej. Lagen säger att företaget ska ha ett F-gas certifikat och installatören ska ha ett personcertifikat, detta enligt Köldmedieförordningen SFS 2007:846. Dessa certifikat utfärdas av INCERT (Installations Certifiering i Stockholm AB). Det finns dessutom en väsentlig risk att den utlovade energibesparingen helt eller delvis uteblir om värmepumpen inte är korrekt installerad. Eller så havererar helt enkelt pumpen. Med andra ord kan en billig värmepump bli en dyr affär.
Tillverkarna behöver inte tvunget ge någon indikation på värmepumpens effekt eller effektivitet utan kan sätta vilka modellbeteckningar de vill. Det är dock vanligt att siffran 9 eller 12 samt 25 eller 35 förs in i modellbeteckningen. Siffrorna 9 och 12 betyder generellt att värmepumpen har en nominell kyleffekt på 9 000 respektive 12 000 BTU/h (British Thermal Unit). Detta ger 2,64 respektive 3,52 kW. Siffrorna 25 respektive 35 ger en nominell kyleffekt på 2,5 respektive 3,5 kW. Var uppmärksam på att det här är effekten när man kyler med värmepumpen och att värmeeffekten alltid blir högre, detta på grund av att man kan ta tillvara på värmeförlusterna i kompressorn. Värmepumpens ”storlek” kan i ”grova drag” jämföras med dessa siffror. Vad tillverkarna menar med nominell effekt skiljer sig mellan tillverkarna. Vad man kör för varvtal på kompressorn och vad det är för temperatur ute påverkar värmepumpens effekt.
Låt en installatör beräkna vad som behövs i just ditt fall. Det går att ladda ner ett beräkningsprogram som gör det lättare för installatörer och borrare att utföra beräkningen.
Kategori: Bergvärme-info
Du kan antingen stänga av värmepumpen eller välja att använda den för att generera kyla under den varma delen av året.
Luftvärmepumpens verkningsgrad sjunker vid kalla temperaturer. Mitsubishi Electrics luftvärmepumpar har funktionen Hyper Heating som gör att den på pappret kan bevara effekten ner till -15°C och de kan fortsätta ge värme ner till -30°C.

Load More

hur fungerar en bergvärmepump

Bergvärmepump

Bergvärme är solenergi som lagrats djupt nere i marken, i botten av sjöar eller under din gräsmatta. Med en bergvärmepump förses ditt hem med både värme

Hur fungerar en luft vatten värmepump?

Luft/vattenvärmepump

Med en luft/vattenvärmepump håller du ditt hem varmt under årets kalla månader och svalt under sommaren. Genom att omvandla energin från utomhusluften

Värmepumpsforum

Söker du ett forum där du kan ställa dina frågor om värmepumpar?
Då rekommendera vi Facebook gruppen Värmepumpstekniker med eller utan gränser

I nuvarande stund har Facebook gruppen över 2300 medlemmar.

Hur fungerar en Jordvärmepump

Jordvärmepump

Jord-, sjö- och grundvattenpumpar fungerar i princip likadant som en bergvärmepump. Det som skiljer är var pumparna hämtar värmen ifrån.

Hur fungerar en frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepump

Genom att installera en frånluftsvärmepump kan du enkelt och effektivt förse ditt hem med värme, varmvatten och ventilation. Skapa ett perfekt inomhusklimat

Hur fungerar en Luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepump

Med en luft/luftvärmepump kan du anpassa din energiförbrukning till att bli så kostnadseffektiv och miljövänlig som möjligt. Genom att omvandla energin från

Installation av värmepump

Installation av värmepump

En korrekt installation säkerställer att du får ut så mycket som möjligt av din värmepump, att du får maximal effekt. Dessutom undviker du problem och onödigt

Evenemangsdatum

Test

Wikipedia information om värmepump

Värmepump En värmepump är en teknisk anordning som överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska vara möjligt måste energi i någon form tillföras, enligt termodynamikens andra huvudsats. Den skenbara verkningsgraden (värmefaktorn) i en värmepump kan nå upp till 500 %. Tekniken i en värmepump är i princip densamma som i en kylanläggning. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två är användningsområdet; värmepumpar används för uppvärmning, medan kylanläggningar används för kylning.