Vad betyder COP-värdet på en värmepump? - Värmepumpen

Cop och värmepumpar varvtalsstyrning onoff.

Värmepumpar är som vi alla vet lågtemperatursystem. Med lågtemperatur menas max 50-55 grader på framledning vid årets kallaste dag.

Cop och placering

Dagens värmepumpar kan prestera några grader till på bekostnad av COP som är en förkortning av Coefficient Of Performance, enkelt uttryckt kan man beskriva det som verkningsgrad, dock är ordet verknigsgrad egentligen bannlyst, för verkningsgrad kan inte vara mer än 1, men för gemene man är det ett ord som de flesta förstår innebörden av.

Vad är det då som avgör cop:n I exempelvis luftvatten är det lufttemperaturen, luftlödeshastigheten och temperaturen ut från värmepumpen till värmesystemet.

Dagens varvtalstyrda pumpar är större än någonsin, något som frun i huset oftast vänder sig mot när det diskuteras värmepump. Men det är där vi har vår cop. När det blir kallare ute dalar energin i luften och för att kompensera energiförlusten i luften så ökas hastigheten på fläkten och även då på kompressorn som har en viss slagvolym. Men eftersom varvtalet ökas så ökas flödet av köldmediet. Och effekten bibehålls längre ner i temperatur.

För att ta ett exempel.

Nibe 2120 med maxeffekt 12 kw ger vid -18 så mycket som ca 7 kw vid 50 grader framledningstemp. För 15 år sedan stängdes pumparna av vid -7 /-10 beroende på vilket fabrikat det handlade om. Det ansågs inte lönt med drift under dessa temperaturer. I dagens pumpar är även värmebärarpumpen varvtalsstyrd och de styr oftast med utgång ifrån det sk delta T vilket betyder skillnad mellan tillopp och retur.

Eva Rosqvist

administratör för

Värmepumpstekniker med eller utan gränser.

Kategori Värmepump