Installation av värmepump

Installation av värmepump

En korrekt installation säkerställer att du får ut så mycket som möjligt av din värmepump, att du får maximal effekt. Dessutom undviker du problem och onödigt slitage. Du kan utnyttja rotavdraget, för att få ned kostnaden på din installation.

Få hjälp av våra experter

På värmepumpen AB får du hjälp av riktiga värmepumpsexperter som finns utspridda från Skåne i söder till Lappland i norr. Vi har lång erfarenhet av lvärmepumpar och ser till att du får en korrekt installation. Du kan lita på oss.

Standardiserad installation

Standard-installation gör det enklare för både dig och våra installatörer. Du vet exakt vad det är du beställer (se tekniska data) och våra installatörer vet exakt vad de ska göra. Ofta räcker det med en vanlig standard-installation, men ibland behövs något extra, som lite längre köldmedierör. Om det behövs något extra löser du detta tillsammans med installatören.

Så går installationen till

  • Du läser noga igenom vad som ingår under fliken Tekniska Data.
  • Du genomför din beställning av installation av värmepump.
  • En av våra installatörer blir tilldelad din installation.
  • Du blir kontaktad, för att boka in en passande tid för installationen.
  • Värmepumpen (om den köptes från oss) levereras direkt till installatören, som tar med den till dig vid installationen.
  • På den avtalade tiden kommer installatören hem till dig och installerar din värmepump.

Utnyttja rotavdraget

Rotavdraget gäller vid värmepumpsinstallationer. Genom att utnyttja rotavdraget kan du få ned kostnaden för din installation. Du betalar mindre redan från början och Värmpepumpen AB sköter kontakten med Skatteverket. Det enda vi behöver är ditt personnummer och din fastighetsbeteckning. Du måste själv veta att du uppfyller kraven för att utnyttja rotavdraget.

Observera inför installation

Det är våra certifierade kyltekniker som utför värmepumpsinstallationer. De har en special kompetens, som krävs enligt lag vid denna typ av installation. De är inte elektriker. Ett jordat uttag måste finnas i anslutning till utomhus- eller inomhusdelen. Om det inte finns något lämpligt uttag kopplar vi värmepumpen via kundens förlängningskabel.

Kunden ansvar för att det finns utrymme att installera värmepumpen. Det ska vara skottat och undanplockat, så att installatören lätt kan ta sig fram.

Om installationen ska utföras på en plats utan farbar väg, tillkommer en extra kostnad för restiden. Detta gör du upp med installatören vid tidsbokningen. Med farbar väg menas framkomlighet med bil utan påtvingande stopp, såsom färja.

Om det behövs något mer än det som ingår i standardinstallationen, gör du upp detta med installatören. Detta faktureras då installationen utförs.