Hur fungerar en luftvärmepump? Värmeenergi som utvinns ur uteluften

Hur fungerar en Luft/luftvärmepump

Hur mycket energi kan du spara?

Hur mycket energi du kan spara med en luftluftvärmepump beror bland annat på var i landet du bor, husets planlösning och hur stort behovet av uppvärmning är. En installatör ska kunna göra en kalkyl som visar på en ungefärlig energibesparing för just ditt hus.

Öppen planlösningen är optimal

En luftluftvärmepump passar allra bäst i hus med öppen planlösning eftersom den varma luften då kan cirkulerar fritt. I större hus kan man behöva flera inomhusdelar om man vill värma hela huset, till exempel en på nedervåningen och en på övervåningen. Var värmepumpen placeras har betydelse för hur mycket energi den kan spara i ditt hus.

Reglera värmen rätt

Innan du skaffar en luftluftvärmepump är det viktigt att se till så att husets värmereglering är rätt injusterat. Termostaterna på radiatorerna (elementen) ska slå på först när värmepumpen inte klarar av att hålla inomhustemperaturen.

Kompletterande värmekälla

När det är riktigt kallt ute stängs värmepumpen av eftersom det finns så lite värme att hämta i utomhusluften, då behövs en kompletterande värmekälla.

Led bort avfrostningsvattnet

Är det kallare än +7°C avfrostas luftluftvärmepumpen då och då automatiskt för att undvika att det blir is på förångarbatteriet. Det kan bli stora mängder vatten från avfrostningen på ett år. Led bort avfrostningsvattnet så att det inte bildas en hög med is under värmepumpen och för att undvika att husgrunden eller växtligheten i trädgården skadas.

Buller kan vara störande

Ljudet från både utomhus- och innedelen kan upplevas som störande. Undvik att placera värmepumpen nära sovrumet, uteplatsen eller grannarna. Ljudets karaktär har också betydelse för om det upplevs som störande eller inte. Be installatören att få lyssna på värmepumpen så att du kan skapa dig en egen uppfattning innan du bestämmer dig.

Minst tre offerter

Begär in minst tre offerter från olika installatörer. I offerten ska allt finnas med som behövs för att få en funktionsklar anläggning. Offerten ska också innehålla ekonomiska beräkningar, en energikalkyl som visar ungefär hur mycket luftluftvärmepumpen kan spara i ditt hus. Villkoren för leverans, service, betalning och olika garantier ska framgå tydligt.

Anlita certifierad installatör

Sedan år 2009 är det krav på att VVS-installatören måste vara certifierad. Det räcker inte med att företaget har ett certifikat. Installatören ska kunna styrka detta via legitimation.

Obligatorisk energimärkning

Det är lag på att luftluftvärmepumpar ska vara energimärkta. Märkningen är gemensam för EU-länderna.

Luft/Luft

Vi installerar och servar luft/luftvärmepumpar av olika fabrikat. Kontakta oss så hjälper vi till med dimensionering, förslag på placering osv.

    Hur fungerar en Luft/luftvärmepump