Hur fungerar solenergi? Vi förklarar med text bild och video.

Hur fungerar solceller och solenergi? Vi förklarar med text bild och video.

Genom solceller och solfångare kan du ta vara på solens energi och konvertera den till el och värme. Detta innebär att du inte bara bidrar till miljön utan även blir mindre beroende av elprisets svängningar.

Vad är solenergi?

Solenergi kallas den energi som utvinns ur solens strålar och både solproducerad värme och el räknas som solenergi. El  från solen delas upp i solel och solkraft. Den el du producerar själv med solceller kallas solel medans den el du köper via ett elbolag kallas solkraft.

Till skillnad från olja,kol och naturgas så är solen en förnybar energikälla, vilket innebär att den inte tar slut.

Hur fungerar solenergi?

Du kan antingen använda solceller för att själv producera el eller så kan du teckna ett elavtal för solkraft. Solkraften kommer då från en solcellspark, där fångas solens strålar in och omvandlas till el. Du kan läsa mer om hur det fungerar, hur du tecknar ett avtal med solkraft och hur du införskaffar solceller på våra sidor om solceller och solkraft.

En solfångare fångar även den in solens strålar, men istället för att omvandla dom till el så omvandlas den till värme. Solvärme används bland annat för att värma upp varmvatten eller värma upp en pool.

Fördelar med solenergi

  • Solens energi är en förnybar energikälla som inte kommer ta slut inom överskådlig tid.
  • Solenergi ger inga utsläpp som påverkar miljön under värme- och elproduktionen.

Nackdelar med solenergi

  • Trots att solenergins el- och värmeproduktion inte ger utsläpp så påverka miljön indirekt av exempelvis tillverkningen, transport och eventuellt underhåll.

Fördelar med solel och solceller

Producerar du egen el med solceller så finns det ännu fler fördelar.

  • Du har mer kontroll över elpriset då du är mindre beroende av svängningarna i elpriset.
  • Du kan tjäna pengar genom att sälja din överskottsel till elbolaget.
  • Om du underhåller växelriktaren så är solpaneler så gott som underhållningsfria.
  • Vid installation av solceller kan du ansöka om statligt stöd eller ROT-avdrag.

På vår sida om solceller kan du läsa fler fördelar och nackdelar med solceller och solel.

Hur påverkar solenergin miljön?

Då solen är en förnybar energikälla innebär det att den, till skillnad från  olja, kol och naturgas, inte kommer ta slut. Iallafall inte kommer den inte ta slut de närmaste  4 miljarder åren.

När solceller producerar el ger de, precis som vind- och vattenkraft, inte ifrån sig någon koldioxid. Emellertid så är tillverkningen av solceller rätt så energikrävande och de tillverkas ofta på platser som exempelvis Tyskland och Kina, länder där en stor del av energin kommer från kolkraft. Men trots detta så är  värdena förhållandevis låga jämfört med fossila bränslen. Dock är de högre om man jämför med vind- och vattenkraft, som är mer etablerade förnybara energikällor

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av offert för solceller eller om du önskar service för din solcellsanläggning.

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Så fungerar solceller och solenergi

Wikipedia information om Solvärme

Solvärme Solvärme är ett samlingsnamn för den teknik som omvandlar solens strålningsenergi till värme. Det avser i dagligt tal hela solvärmesystemet som tar hand om och lagrar värmeenergi. Detta sker normalt med solfångare som energisamlare. Denna teknik ska ej sammanblandas med solcellstekniken för elproduktion.