Test av Värmepumpar | värmepumpen.se

Test av Värmepumpar

Tester av Luftvärmepumpar, bergvärmepumpar och även andra typer av värmepumpar har utförts av många. Olika tester av värmepumpar som du kan läsa igenom finns listade på den här sidan.

 

Värmepumpsbranschen är för det mesta en bra och tillförlitlig bransch, det som utlovas brukar hållas. Om testerna visar att värmepumpen vid normal drift har en effektivitetskvot, COP-tal eller Q-tal på 5 eller mer bör du inte använda dessa leverantörer. Ett sådant värde är omöjligt för en värmepump att klara under normala förhållanden.

Tester av Bergvärmepumpar

Nedan listas några av de bättre tester och jämförelser av bergvärmepumpar:

 

Tester på Luftvärmepumpar

Underst visas ett par tester och jämförelser av luftvärmepumpar:

Energimyndigheten gör tester om uppvärming