Värmesystem och värmeekonomi - Värmepumpen

Värmesystem och värmeekonomi

Sedan 2005 har Sveriges villaägare och fastighetsägare slängt ut sina oljepannor på löpande band.

2005 sa dåvarande energiminister mona Sahlin bidrag konvertering oljepanna. Den marknad som rullade på lagom takt gällande värmepumpar tvärstannade i oktober 2005 och rivstartade igen 1 januari 2006. sveriges vvs och installationsfirmor upplevde ett klondyke av sällan skådat slag.

Knappt 2 år senare var festen över, då var pengarna slut, varvid marknaden stannade för att sedan åter komma igång. Unde de följande åren har vi sett bidrag komma och gå i form av rotavdrag, bidrag mm. Idag rullar marknadne på av sig själv pga de höga energipriserna. Många är idag tvungna att byta ut sin gamla värmepump man köpte första halvan av 2000-talet pga höga reparationskostnader, höga driftkostnader mm. Ibland byts värmepumpar i onödan för att företag hellre säljer nytt än reparerar då man saknar kompetensen inom företaget.

Det är inte helt sällan det tas till lögner gällande kostnaden för att reparera.

Ring en värmepumpstekniker

Den som behöver reparera en värmepump gör klokast i att ringa en värmepumpstekniker.

En värmepumpstekniker är kyltekniker, vvsare, elektriker, ventilationstekniker i samma yrkesroll. Som värmepumpstekniker är man ingen hejare på kranar och toastolar, men desto bättre på värmepumpar. Man har någon form av elkompetens och naturligtvis det viktigaste kylbehörighet för att reparera. Som värmepumpstekniker tänker man lite annorlunda än tex en kyltekniker som i regel tar fram sitt manometerställ coh kolla kylkretsen först. Som värmepumpstekniker tar man detta sist, om det inte från början är uppenbart att det är i kylkretsen felet finns så klart.

9 av 10 fel på en värmepump kan härledas till elfel eller flödesrelaterat. I många fall är det värmesystemet i huset som inte håller måttet. Då är det lämpligt att se över detta och det är ytterst sällan som det krävs att alla radiatorerna byts utan det räcker oftast att de sämsta radiatorerna byts i tex sovrum, och att det i allmänna utrymme såsom tv rum, hall mm kompletteras med en fläktkonvektor. Det är vanligt att gamla enrörsystem inte håller måttet.

För att få en värmepump att snurra på som den skall så måste 3 F vara uppfyllda. Flöde flöde flöde. Flöde på tillförd energi, alltså vätskan i slingan, eller luften, skall vara tillräcklig.

Flöde i kylkretsen, dvs köldmediet skall flöda i den slutna kylkretssen och dess komponenter fungera som de skall dvs kompressor och expansionsventil.

Slutligen flöde på värmesystemet.

Värmepumpar är lågtemperatursystem

Värmepumpar är lågtemperatursystem, och vid för höga framledningstemperaturer så får värmepumpen hög retur, dvs den kan slutligen inte bli av med sin värme.

Värmepumpen löser då på högtryckslarm, sk hp larm.

Är flödet för lågt på tillförd energi, då blir det lp-larm, alltså lågtryckslarm.

Enkelt uttryckt innebär lp larm att kompressorn vill ha mer energi än den får, och lågtryckspressosten är då ett skydd för att inte skada kompressorn.

Hplarm innebär att den kan inte dumpa värmen den producerar och trycket ökar.

Divese fel kan också ge dessa larm, därför skall man aldrig hålla på och återställa en värmepump utan ringa efter experterna.

Det är ofta vi som värmepumpstekniker kommer ut på maskiner som strular och det visar sig då att de aldrig någonsin gått optimalt pga för dåliga värmesystem eller en olämplig placering.

Att bygga in en värmepump för att frun i huset tycker den är ful, ja det är väldigt olämpligt.

Vi som jobbar ute på fältet har sett praktexempel på detta. Inbyggda pumpar, nergrävda pumpar gömda under altandäcken. Även om de känns att de fungerar så kommer denna placering att korta livslängden rejält. Till skillnad från katter har inte värmepumpar 9 liv.

Dagens värmepumpar klarar att ge mer värme än sina föregångare. MEN fortfarande sjunker cop värdet katastrofalt vid temperaturer över 50-55 grader. Därför skall man alltid göra åtgärder.

Vid för klent värmesystem, åtgärda värmesystemet,

Vid vvcfunktion i större fastigheter,eller i vissa fall villor med långa transportledningar, komplettera med en elektrisk varmvattenberedare och framförallt byt ut den gamla vvcpumpen. Gamla vvcpumpar är rejäla energibovar. Idag finns temperaturstyrda, tidsstyrda och

varvtalsstyrda/behovsstyreda pumpar. Behövs inte vvc:n ta bort den. Vid behov av högre temperaturer än 50-55 grader på varmvattnet, komplettera med en elektrisk beredare.

Fabrikat:

Rent generellt så skalll man hålla sig till de stora märkena och gärna stödja svensk industri.

Värmepumpar för nordiskt klimat

Sverige är längst kommen när det gäller värmepumpar och man bygger dem för nordiskt klimat.

Vidare finns det nischpumpar, som är väldigt fint konstruerade och där konstruktörerna varit innovatörer inom sin teknik. Men flera av dessa har hittills försvunnit efter några år från marknaden varvid det varit väldigt svårt att nå support och få tag i reservdelar.

Varvtalsstyrning – idag är nästan alla värmepumpar varvtalsstyrda. Men vad är skillnaden.

Jo man får gå upp en storlek gällande märkeffekt. Har den gamla värmepumpen varit på 7 kw så är det lämpligt att välja en som har toppeffekt på lägst 10 kw.. Nominella värdet är strax under 0,7 x toppeffekt eller 70% av toppeffekten från värmepumpen.

Genom att göra om sinuskurvan till en pulsformad kurva så ändrar man frekvensen och i värmepumpssammanhang blir det rps. Alltså varvtalet på värmepumpen.Därmed ökas effekten. MEN en värmepump kan inte gå på 100% 24/7 därför finns i de flesta pumpar en spärr inbyggd för 100% liksom att de flesta blir onoffpumpar vid 25 rps eller lägre. Vid full effekt över tid blir kompressorn överhettad, vid för låg effekt över tid får kompressorn dålig smörjning.

Gällande effekt: många gånger kan man läsa om villaägare som köpt mindre pump för att dem är effektivare. Gör inte det. Uteffekt är alltid uteffekt, eller avgiven effekt som det kallas.

Det som minskar är tillförd effekt och avgiven efffekt som delas med tillförd effekt ger resultat i den magiska enheten cop. Alltså man tillför 1 kw och får ut energi motsvaranae 5 kw gällande bergvärmepumpar Gamla pumpen gav kanske 5 kw, men tillförd effekt var 1,5 kw. Allså cop på 5 respektive 3,33 för den gamle pumpen. Att då välja tex 8 kw istället för 10 innebär att elen kommer att kompensera för de 2 kw, varvid förbrukningen ökar istället för att minska.

Dimensionering beräknat på fastigheten

Rekommendabelt är att det görs en ny dimensionering beräknat på fastigheten och inte på förbrukningen. Att dimensionera efter förbrukning med värmepump är för kastligt.

Jordvärme, bergvärme, luftvatten eller frånluft. Vad skall man välja.

Ja det där handlar om förutsättningar.

Det krävs plats att lägga kollektorslang detkrävs förutsättning för att borra och det som oftast avgör är om det på ett rimligt sätt går att få in borrriggen samt inte minst att det är rimlig sträcka ner till berg och aktivt vattenhål. För ett torrt borrhål det ger ingen energi. Vattnet överför energin från borrhålet. Ett torrt hål kan dock fyllas med bentonit, en slags massa som överför energin från berget till kollektorslangen.

Jordvärme går på de flesta håll, men är det väldigt mycket sten blir det komplicerat att plöja ner och slangplöjarna blir inte glada över eventuella stenhien som tar sönder deras maskiner. Vidare är ibland marken för torr för att ge någon energi. Man får då öka slanglängden men i torr havssand blir det ingen energi att hämta.

Luft vatten?

Ja det är det som är vanligast idag framförallt i södra delen av Sverige. Även om det idag sätts luftvattenvärmepump en bit upp i norra Sverige, då dagens pumpar snurrar på ner till -23. och i vissa fall än längre. Dock har även värmesystemet här betydelse. Det krävs definitivt ett lågtemperatursystem för en bra funktion i kalllt klimat.

Vid bristfälliga värmesystem kompletteras rimligen med några fläktkonvektorer som idag finns i flertal olika lösningar och utförande, fabrikat ohc prisklasser. Det som för några år sedan egentligen var en industri och lagerlokalsprodukt har idag blivit en produkt som välkomnas i finaste villan..

Frånluftsvärmepump

Idag byts gamla frånluftsvärmepumpar ut, Idag klassas de gamla Nibe 310, IVT 490 mfl indirekt som elpannor med hjälpmotor. Idag måste man titta på storleken på huset innan man byter ut till ny frånluft. Samt naturligtvis förbrukningen. Det sattes många

frånluftspumpar i stora fastigheter och som idag med dagens elpriser ger höga driftkostnader.

Man tittar då oftast på en ny frånluftspump och då varvtalstyrd, men där måste jag ge ett varningens råd. Dessa kan ge rejält med oljud i ventilationen om ventilationsrören är för klena i dimension och långa rördragningar, få frånluftsdon., och få tilluftsdon/ventiler. . Dessa kräver mångfalt mer luft för att ge de 6-7 kw som utlovas.

Alternativet kan då vara en luftvatten med frånluftsmodul, antingen med eller utan återvinning, eller en bergvärmepump med frånluftsmodul, där energin frånluften växlas över till brine och förvärmer köldbäraren från marken så det ger några grader till.

Dagens varvtalsstyrda markvärmepumpar är till viss del anpassade för kortare slinga än de normalt kräver vid den effekt som toppeffekten är. Men För kort slinga och du har ingen glädje av dina kw utan elen går in istället. De stegar ner i effekt vid kalla köldbärartemperaturer och därmed kan de bli väldigt små i effekt. För vi skall komma ihåg en sak, dagens pumpar kräver längre slang per kw. Värmepumpseffekt. Detta eftersom det som jag tog upp tidigare om tillförd och avgiven energi innebär att gratisenergin står för större del än tidigare. Gratisenergin det är den vi får ifrån luften76berget/jorden, sjön eller var vi nu tar energin till vår värmepump ifrån.

Värmepumpar är inget hokus pokus utan man jobbar med tryckhöjning respektive trycksänkning för att få ut 55-60 grader ifrån kollektorn/luftens kalla temperatur. Alla som inte sov på fysiken kommer väl ihåg när vattnet kokte i vaacumklockan. Det är nämligen det som händer i kylkretsen Köldmediet har en väldigt låg kokpunkt och det innebär att köldmediet övergår från vätskeform till gasform vid i visa fall -50 grader, beroende på vilket köldmedium det handlar om.

Köldmedier är inte hälsosamt

MEN köldmedier är inte hälsosamt varken för människor, natur eller miljö. Därför hållerman idag på att ”fasa ut” de köldmedier som påverkar miljön mest. Tex r404A som är vanlig i bla frysar men även i en del värmepumpar är det påfyllningsstopp för nu från 1 januari 2020.

Vi har idag värmepumpar som har s.k. naturligt köldmedium. Ett av dem är tex propan eller r290 som den kemiska beteckningen är. I praktiken är det gasol som vi använder oss av i tex spisar, kaminer, husvagnar mm. Dock är propanen betydligt renare än vad gasolen är. Det som är nackdelen är att de är mycket branfarliga och det kräver vid reparationer mm en rigorös säkerhetshantering. Därför skyggar många för hantering av propan och vissa företag byter hellre ut pumpar än renoverar. Renovera eller byta ut, det där är en fråga om ekonomi, ålder och skick som man som tekniker får göra en seriös bedömning av tillsammans med kunden.

Artikel skriven utifrån villaägarens kundens perspektiv

Artikeln är medvetet skriven utifrån villaägarens kundens perspektiv och jag som skribent har medvetet försökt undvika för mycket fackspråk och i min har som syfte att förenkla beskrivningen om kylkretsens funktion

Eva Rosqvist

administratör för

Värmepumpstekniker med eller utan gränser.