Värmepump Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Protokoll 2022/23:116 Onsdagen den 31 maj 1 juni, 2023
  Protokoll 2022/23:116    … för var och en av oss att satsa på effektivisering och klimatsmarta energiåtgärder. Därför vill vi införa ett utvidgat grönt avdrag för exempelvis solceller eller värmepumpar. För det andra handlar det om vindkraften. Där behöver mer göras. Det finns investerare som vill satsa, och det finns platser som skulle fungera bra. Tekniken […]
 • Mål för konsumtionens klimatpåverkan och exportens klimatnytta 1 juni, 2023
  Skriftlig fråga 2022/23:741  Rickard Nordin (C)   … som använder produkterna. På samma sätt missas även den exportnytta som svenska företag gör när vi producerar klimatsmarta produkter som fossilfritt stål, el eller värmepumpar och säljer till andra länder så att de kan minska sitt klimatavtryck. De syns bara som utsläpp i den svenska statistiken trots att […]
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 juni, 2023
  sfs 1998:1998:899  t.o.m. SFS 2023:302   … utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning. Förordning 2013:262 . Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående … 1998-06-25
 • Miljöprövningsförordning (2013:251) 31 maj, 2023
  sfs 2013:2013:251  t.o.m. SFS 2023:307   … är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning 2016:1188 . Värme- och kylanläggningar 16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer … 2013-05-08
 • Protokoll 2022/23:115 Tisdagen den 30 maj 30 maj, 2023
  Protokoll 2022/23:115    … förslag om att den som energieffektiviserar eller vill byta ut sin direktverkande el mot en värmepump eller fjärrvärme ska få stöd. Den med små marginaler sitter i dag i en fattigdomsfälla. Det blir billigare om man kan investera i fjärrvärme, värmepump eller elbil, men om man saknar investeringspengar sitter man fast i […]
 • 2023 års ekonomiska vårproposition 25 maj, 2023
  Yttrande 2022/23:SkU5y    … snabba på arbetet med energieffektiviseringar anser motionärerna att det gröna avdraget bör utvidgas, exempelvis till att omfatta installation av olika typer av värmepumpar, uppkoppling mot fjärrvärme, energieffektivisering och andra sätt att minska elförbrukningen, inte minst från direktverkande el. Motionärerna föreslår vidare att … 2023-05-25
 • med anledning av prop. 2022/23:100 2023 års ekonomiska vårproposition 2 maj, 2023
  Motion 2022/23:2389  av Martin Ådahl m.fl. (C)   … hushåll som i dag inte har råd, bör få chansen nu, innan elpriserna stiger nästa vinter. Det gröna avdraget ska utökas till investeringar i energibesparingar, som värmepumpar, fjärrvärme och bergvärme, med 50 000 kronor. En särskild klimatkredit på 100 000 kronor, med mycket låga räntor, inrättas så att hushåll […]
 • Protokoll 2022/23:100 Fredagen den 28 april 28 april, 2023
  Protokoll 2022/23:100    … det måste bli enklare för var och en av oss att satsa på klimatsmarta energiåtgärder. Därför vill vi införa ett utvidgat grönt avdrag för exempelvis solceller och värmepumpar. Det andra gäller vindkraften. Här behövs det en kriskommission. Det finns investerare som vill satsa och platser som skulle fungera bra, och vi har […]
 • Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport 28 april, 2023
  Särskild debatt 2022/23:20230428sd    … det måste bli enklare för var och en av oss att satsa på klimatsmarta energiåtgärder. Därför vill vi införa ett utvidgat grönt avdrag för exempelvis solceller och värmepumpar. Det andra gäller vindkraften. Här behövs det en kriskommission. Det finns investerare som vill satsa och platser som skulle fungera bra, och vi […]
 • Protokoll 2022/23:98 Onsdagen den 26 april 27 april, 2023
  Protokoll 2022/23:98    … förmåga att med hjälp av smart teknologi styra mot en mer flexibel elanvändning där kunden automatiskt flyttar exempelvis laddning av sin elbil eller användandet av värmepumpen till när elpriset är som allra lägst. För att detta ska kunna ske på ett effektivt sätt krävs dock rätt styrmedel från politiken. Utan rätt incitament […]
 • Protokoll 2022/23:90 Måndagen den 17 april 17 april, 2023
  Protokoll 2022/23:90    … inte av misstag fått pengarna från Försäkringskassan. Vad görs i vårbudgeten för att rusta Sverige för nästa ryssvinter och hjälpa boende på landsbygden få råd med värmepumpar, isolering och solceller Vad görs för att påskynda utbyggnaden av vindkraften, som enligt larmrapporter stannat av Det görs ingenting. Vi får snällt vänta tolv år […]
 • Förordning (2022:1276) om producentansvar för elutrustning 14 april, 2023
  sfs 2022:2022:1276    … temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2. bildskärmar bildskärmar, tv-apparater, … 2022-06-30
 • Verksamheten i Europeiska unionen under 2022 16 mars, 2023
  Proposition 2022/23:115    … fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi. Förslaget innehåller bestämmelser för snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi och värmepumpar. En politisk överenskommelse om rådsförordningen om tillståndsprocesser antogs den 19 december. Överläggning ägde rum i näringsutskottet i november. Samråd med EU- … 2023-03-16
 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 9 mars, 2023
  sfs 2014:2014:1075  t.o.m. SFS 2022:401   … 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2. bildskärmar bildskärmar, tv-apparater, L … 2014-08-28
 • med anledning av prop. 2022/23:59 Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster 1 mars, 2023
  Motion 2022/23:2338  av Marielle Lahti (MP)   … att, med hjälp av smart teknologi, styra mot en mer flexibel elanvändning där kunden automatiskt flyttar exempelvis laddningen av sin elbil eller användandet av sin värmepump till när elpriset är som allra lägst. Men för att detta ska ske på ett effektivt sätt krävs rätt styrmedel från politiken. […]
 • Protokoll 2022/23:67 Onsdagen den 22 februari 22 februari, 2023
  Protokoll 2022/23:67    … Europa. Det är uppenbart att det finns ett behov av att hjälpa småföretag att göra investeringar i energibesparingar och att hjälpa hushåll så att de kan installera värmepumpar och solceller. Det är behov som inte möts i dag. Det är ganska uppenbart att man åtminstone kan använda pengarna till Ukraina. Ukrainas ekonomi […]
 • Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet 16 februari, 2023
  Departementsserien 2023:3    … lagras. Vi använder allt mindre fossila bränslen, som olja, för att värma upp bostäder och lokaler. I stället värmer allt fler upp sina hus med fjärrvärme, el eller värmepump och då sjunker utsläppen. Denna förändring står för den största minskningen av utsläppen mellan 1990 och 2020. En annan förändring som bidrar till […]
 • Extra ändringsbudget för 2023 – Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter 14 februari, 2023
  Betänkande 2022/23:FiU33    … Europa. Det är uppenbart att det finns ett behov av att hjälpa småföretag att göra investeringar i energibesparingar och att hjälpa hushåll så att de kan installera värmepumpar och solceller. Det är behov som inte möts i dag. Det är ganska uppenbart att man åtminstone kan använda pengarna till Ukraina. Ukrainas ekonomi […]
 • Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller leverans av el och aggregeringstjänster 14 februari, 2023
  Proposition 2022/23:59    … avtal om tillhandahållande av aggregeringstjänster inte innebär en större risk för elleverantören än om en elanvändare exempelvis tilläggsisolerar huset, sätter in en värmepump, installerar solceller eller energieffektiviserar industriella processer. I avsnitt 8.3 behandlas frågan om kompensation till 44 elleverantörer för de kostnader … 2023-02-14
 • Protokoll 2022/23:54 Tisdagen den 31 januari 1 februari, 2023
  Protokoll 2022/23:54    … är bergvärme, men det fungerar om jag uttrycker mig lite försiktigt inte så bra nere i Malmö och Burlöv. Det andra alternativet är att man går över till luft- och värmepump, till exempel. Men det skulle öka belastningen på elnätet, och där har vi bekanta problem nere i Skåne. Vi har alltså […]