Solvärme 3.0 är här! - Värmepumpen

Solvärme 3.0 är här!

Solvärme 3.0 är här!

Först uppfanns solfångaren och sedan kom panelerna med solceller. Nu har solhybriderna tagit sig in på marknaden och har tillsammans med bergvärme blivit solenergi 3.0, de är vägen till framtidens energi.

Solvärme finns lagrat i berget

Bergvärme är solvärme som lagras i berget och med hjälp av ett djupt borrhål och en värmepump kan man utnyttja den lagrade solvärmen till ditt hus. Eftersom det är solen som värmer upp berget återförs hela tiden den energi du använder. Men förr eller senare är det dags att byta värmepump.

Den nya moderna värmepumpen klarar av att ta upp mer värme än den gamla men det gamla borrhålet är för grunt, solen hinner inte värma upp berget i samma takt som värmepumpen jobbar. Lösningen blir då oftast att man reglerar värmepumpen efter hålet. Detta innebär att det kommer att gå åt lika mycket el nu som innan du bytte till din nya bergvärmepump, då den ”anpassar” sig genom att inte köra på max. Det vill säga att den inte använder sin fulla kapacitet och i stället måste elpatronen gå in och jobba.

Sanningen är den att ditt hål är för kort. Men vad är då vitsen med att investera i en helt ny bergvärmepump? Och betyder det att man måste borra igen och avsätta mer yta?

Nej, inte nödvändigtvis. Som tur är går det att rädda ditt gamla bergvärmehål. Genom att använda ​solhybrider​ kan du värma upp hålet så att du kan utnyttja din nya värmepumps fulla kapacitet. Elpatronen slipper gå in och jobba extra för att kompensera för det för korta hålet och du slipper betala extra för den elen. Solhybriden producerar värme dygnet runt, även när solen inte lyser. Dessutom får du hushållsel på köpet.

Bergvärmehålet kan bli för kallt

Det kan hända att borrhål blir för kalla och i vissa fall bildas till och med permafrost i hålet. Det kan hända om du bor i ett äldre villaområde där många grannar borrat för bergvärme och hålen ligger för tätt. Då kan nämligen borrhålen kyla av varandra. Men det finns en lösning.

När ett bergvärmehål blivit för kallt rekommenderas ibland att borra ett tilläggshål för att förlänga den befintliga hållängden och utvinna värmen. Men eftersom borrhålen redan sitter för tätt i ditt villaområde är chansen för att det finns tillräckligt med plats för att borra ett nytt hål förmodligen inte så stor. Man skulle kunna tro att du sitter i en rävsax här. Men det finns en lösning – ett smartare alternativ – som ger dig mer värme och el för pengarna. Nämligen solhybrider.

Solhybrider producerar solvärme som skickas ner i ditt borrhål för att förse värmepumpen med värme och återladda borrhålet. Genom att tillföra värme tillbaka i borrhålet minskar temperatursänkningen i den omgivande marken.

Hur fungerar en solhybrid?

Det finns ett fåtal solhybrider på marknaden idag. Samster producerar sedan 7 år sin patentsökta solhybrid som går ut på att en solpanel kombineras med en termisk baksida och blir en solhybrid. Solhybrider kan användas på olika sätt och ett av dem är att kombinera solhybriden med bergvärme. Solhybriden kyls ner med kall vätska från bergvärmepumpen. Det ökar verkningsgraden och mer el produceras jämfört med en vanlig solpanel.

Den kalla vätskan värms upp igen genom värmen från solhybriden och skickas tillbaka ner i borrhålet för att värma upp det. Solhybriden förser värmepumpen med värme och återladdar borrhålet.

Solhybriden jobbar även när solen inte lyser och producerar därmed energi dygnet runt ända ner till noll grader. Borrhålet fungerar även som säsongslager. Den värme som inte nyttjas under sommaren lagras och används under vintern.

Varför välja solhybrid framför solpanel?

Det enkla svaret? En solhybrid ger bättre avkastning. Att jämföra solhybrider med solpaneler är som att jämföra äpplen med päron. Solpaneler producerar el och endast när det är ljust. Solhybrider producerar både el och värme. Solhybrider producerar dessutom mer el än vanliga solpaneler och värme dygnet runt.

Du får helt enkelt mer el och värme för pengarna när du ska byta bergvärmepump. Förutom sänkta energikostnader finns en rad andra ​fördelar med solhybrider​.

Solhybrider för dig som vill borra för bergvärme, men inte får tillstånd

Har du ansökt om tillstånd för att borra för bergvärme, men fått avslag för att avståndet mellan ditt planerade borrhål och din grannes borrhål är för kort? Det behöver inte vara så.

När man ska borra nytt hål för bergvärme får det inte vara mindre än tjugo meter mellan två borrhål enligt rekommendationer. Anledningen är att du inte får kyla ner din grannes hål vilket kan hända om man borrar för tätt. Är avståndet för litet får du inte tillstånd att borra.

Men under de senaste åren har det kommit ny innovativ teknik som kräver ändring av dessa rekommendationer. ​Solhybrider​ är en sådan teknik.

Solhybrider använder solvärme som skickas ner i borrhålet för att förse värmepumpen med värme och återladda borrhålet. Genom att tillföra värme tillbaka i borrhålet minskar temperatursänkningen i den omgivande marken. Det innebär att du inte kan kyla ner din grannes hål. (Det är bara en av många fördelar med solhybrider​).

Webinar med Samster, Svea Solar och Thermia