Slipp sertifikat

utgivelsesbevis

Denne tjenesten har blitt tildelt et publiseringssertifikat av Swedish Press, Radio and Television Authority. Et publiseringssertifikat er et tiltak og en offisiell beslutning som betyr at publisering og den såkalte databasen (hele nettstedet Värmepumpen.se) er dekket og beskyttet av Grunnloven om ytringsfrihet (YGL). Når et publiseringssertifikat utstedes av myndigheten, er en ansvarlig forlegger utnevnt og registrert, samt navnet på tjenesten (databasen). Vår ansvarlige forlegger er Niklas Lindvall og navnet på databasen er "värmepumpen, värmepumpen.se".

Publikasjonsbeviset vårt er gyldig til oktober 2029-09-11.

GDPR gjelder ikke varmepumpen

Den europeiske forskriften GDPR (General Data Protection Regulation) erstattet i 2018 den tidligere personopplysningsloven (PuL) i Sverige. Som før GDPR trådte i kraft tillater forordningen medlemsstatene å fravike forordningen hvis det er nødvendig å opprettholde retten til ytringsfrihet. Dette betyr at GDPR ikke gjelder tjenesten värmepumpenl.se eller andre tjenester som har blitt tildelt et publiseringssertifikat - som dermed har samme konstitusjonelle beskyttelse som konstitusjonelt beskyttede massemedier.

Vi bryr oss om riktig informasjon

Selvfølgelig vil vi at informasjonen som er publisert om deg skal være nøyaktig. Hvis du oppdager unøyaktigheter i informasjonen, anbefaler vi at du kontakter autoriteten som håndterer oppgaven. Handler det f.eks. registreringsadresse, bør du kontakte det svenske skatteetaten, mens du bør kontakte det svenske selskapsregistreringskontoret hvis det handler om adressen til selskapet ditt.