Hvordan fungerer en solvarmepumpe? Vi forklarer med tekstbilde og video.

Solvarmepumpefunksjon

Hva er en solvarmepumpe?

Solvarmepumper er basert på samme teknologi som bergvarmepumper, men kan dra nytte av solens varmestråler direkte ved å montere en solfanger sammen med pumpen. Andre varmepumper kan bare bruke solenergi indirekte ved å ta varmen ut av for eksempel stein eller vann.

Solvarmepumpen er veldig effektiv

Avhengig av hvor sterk den er, kan solen enten varme vann og et vannbasert varmesystem direkte eller forvarme væsken som brukes i pumpen. Hvis den brukes til å forvarme væske til pumpen, reduseres behovet for driftsenergi med omtrent 40%, noe som normalt resulterer i en besparelse på minst 5000 SEK per år. Dette skyldes at varmepumpen blir mer effektiv og krever mindre driftsenergi når temperaturforskjellen mellom kilden og målet er så lav som mulig.

En solvarmepumpe bidrar til oppvarming og reduserer energikostnadene gjennom året. Det er også mulig å få mesteparten av energibehovet tilfredsstilt av solenergi i løpet av mai til september, som er de varmeste månedene.

Kombiner med steinvarme

Fra et miljøperspektiv er en solvarmepumpe en optimal løsning ettersom den bruker vår største og mest klimasmarte energiressurs, solstrålene. Dette reduserer behovet for å bruke miljødestruktiv og ikke-fornybar energi. Det er også en økonomisk fordelaktig investering.

Solfangeren kan med fordel brukes sammen med bergvarme da varmeenergien tilført av solfangeren betyr at det ikke er nødvendig å ta så mye varmeenergi fra borehullet, noe som gjør det lettere å opprettholde riktig temperatur i borehullet. I tillegg blir den høyere temperaturen på væsken returnert til borehullet hvis bergvarmepumpen kombineres med en solfanger.

interesse forespørsel

Send inn interesseforespørsel når du er interessert i et tilbud på solvarmepumpe eller hvis du vil ha service på din solvarmepumpe.

Varmepumpe og solfanger