Hvordan fungerer en sjøvannsvarmepumpe? Få prisforespørsel og gratis tilbud online

Hvordan fungerer Sjövärme Sjövärmepump?

Sjøoppvarming er et alternativ til bergoppvarming og geotermisk oppvarming, noe som er mindre vanlig, men som i utgangspunktet fungerer på samme måte.

Fordeler med sjøvarme Sjøvarmepumpe

 • Oppfyller hele husets oppvarmings- og varmtvannsbehov.
 • Gir store økonomiske besparelser.
 • Den samme teknologien, men lavere investering enn bergoppvarming.
 • Perfekt for utskifting av en gammel kjele eller for nybygg.
 • Komfortabelt, miljøvennlig og vedlikeholdsfritt.
 • Kan kombineres med avtrekksvarme for enda bedre effekt.

 

Sjøoppvarming Sjøvarmepumpe - ulemper:

Krever innsjøplott: For å kunne installere sjøvarme må huset ditt være på rett sted. Du trenger en tomt ved siden av en innsjø eller bekk. Innsjøen må også være stor nok til å kunne levere den nødvendige energien. Hvis du er usikker - be din lokale installatør om hjelp.

Stor investering: Varmepumpe, utgraving, nedsenking av varmesløyfe og installasjon sammen blir en betydelig investering. Besparelsene vil imidlertid være så store at folk flest får mer penger i lommeboken fra første dag, selv om du lånte penger til installasjonen.

Krever tillatelse: For å installere sjøvarme kreves en tillatelse fra kommunen. Det er vanligvis en formalitet som installatøren din vil hjelpe deg med å ordne.

  Wikipedia-informasjon om oppvarming av vann

  Oppvarming av vann Varmeoppvarming er varme som ekstraheres fra en varm innsjø, elv eller bekk ved hjelp av et flytende medium som sirkuleres i et rørsystem plassert i bunnen. Den oppvarmede væsken passerer gjennom en varmepumpe som konsentrerer varmeenergien, og den konsentrerte varmeenergien kan deretter, om nødvendig, brukes til å varme varmtvann eller bygninger. En akkumulatortank kan også brukes til å lagre varmen. Samme type system kan brukes til kjøling hvis det er koblet i den andre retningen. Brukes for eksempel til fjernkjøling.

  Hvordan fungerer Sjövärme Sjövärmepump?