Slik fungerer solvarme - den mest miljøvennlige varmen av alle

Soloppvarming

Soloppvarming er et samlenavn for teknologien som omdanner solens strålende energi til varme. I daglig tale refererer dette til hele solvarmesystemet som tar vare på og lagrer varmeenergi. Dette skjer normalt med solcellepaneler som energisamlere. Denne teknologien skal ikke forveksles med solcelle-teknologi for strømproduksjon.

Solvarmeanlegg

Det finnes forskjellige typer solvarmesystemer med delvis forskjellige bruksområder. Grunnlaget for solvarmesystemet er solfangeren, hvis oppgave er å konvertere den innfallende solstrålingen til varme. Varmen overføres av systemet til et nyttig formål.

Væskebåren solvarme består av en solfanger som inneholder vann og en eller annen form for frostvæske, eller en spesiell solvarmeolje. Oljen har fordelen at den ikke koker så lett (ca. 200 ° C). Luftbåren solvarme har en konstruksjon som har til oppgave å varme luft direkte. Den luftbårne varianten har en mindre komplisert konstruksjon, noe som gjør den billigere. Den væskebårne kan styres for forskjellige bruksområder som oppvarming av varmt vann, bygninger eller for eksempel et svømmebasseng. Hvis en akkumulatortank er tilkoblet, kan energien lagres døgnet rundt.

Solvarmesystemer kombineres med annen varmeforsyning om vinteren. Den vanligste kombinasjonen er en vedkjele med akkumulator, men solvarmesystemer er også kombinert med pelletskjeler og varmepumper.

interesse forespørsel

Send inn interesseforespørsel når du er interessert i et tilbud på et solvarmeanlegg eller hvis du vil ha service på ditt solcelleanlegg.

Få mer informasjon på e-post eller telefon

Ikke bindende

Gratis

Tjenesten er gratis, og du forplikter deg ikke til noe.

Soloppvarming