Värmepump ordlista över facktermer och uttryck - Värmepumpen

Forklaringer på vanlige ord og uttrykk.

Fjellvarme

Varme utvunnet fra berggrunnen. les mer om steinvarme

Bergvarmepumpe

Pumpe brukt i bergvarmesystemer. Pumper rundt væske i systemet og plukker ut overflødig varme fra væsken som pumpes opp fra berggrunnen. Mer informasjon om grunnvarmepumper.

POLITIMANN

Varmefaktor som forteller hvordan forholdet mellom tilført og tilbaketrukket energi.

EER

Kjølefaktor som forteller forholdet mellom tilført og tilbaketrukket energi.

Avtrekksluft

Luft som transporteres bort.

Samler

Rør / rør som transporterer opp energi.

Kjøling

Væske som brukes til å kjøle luft.

Avfukter

Fjerner fuktighet fra luften.

Luftoppvarming

Varme hentet fra luften. Les mer om luftoppvarming.

Luftvarmepumpe

Henter ut varme fra luften og pumper rundt varmen. Mer informasjon om luftkilde varmepumper.

Radiator

Element.

Dekning

En faktor som viser hvor mye av oppvarmingen til et hjem som en varmepumpe kan dekke.

Takvarme

Elektriske kassetter for takmontering, vanligvis i villaer. Store bygninger kan varmes opp med takmonterte eller hengende vannbårne kassetter (striper). Forekommer for eksempel i sportshallverksteder.

Varmt vann

Det varme vannet som forbrukes under vasking, dusjing og lignende. Se også VVB.

Termostat

Enhet som automatisk kontrollerer temperaturen på en enhet, en væske som varmt vann eller i et rom innenfor angitte grenser.

Termostatventil

Radiatortermostater styrer varmespredningen fra radiatorene. Denne forskriften er imidlertid basert på å renne ut "unødvendig" varmt vann til radiatorene. I VP-drift foretrekkes en romføler som muliggjør så lav fremløpstemperatur som mulig.

Tillegg / tilleggsvarme

Tilskudd er mengden energi som beregnes å komme fra andre kilder enn selve varmepumpen. Det vanligste tilskuddet er en varmelegeme montert i eller ved siden av varmepumpeskapet.

Skrive ut

P = trykk. 10 mvp (meter vannsøyle) er 1 Bar og 100 KPa (KiloPascal).

To-rør system

Det vanligste rørsystemet for distribusjon av varme til radiatorer og gulvvarme. Radiatorene er koblet parallelt. I et to-rør system jobber alle radiatorer med samme frem / retur linjetemp. I en varmepumpesammenheng er dette systemet vanligvis å foretrekke ettersom de ofte er av den såkalte lavtemp-typen.

Oppvarmet overflate

Indikert i beregninger for dimensjonering av varmepumper. Flere produsenter bruker helt oppvarmet overflate. Noen skiller mellom boareal og andre oppvarmede overflater. Å bruke et oppholdsområde rett av kan være vanskelig, da ikke alle overflater telles, for eksempel overflater under skråtak i henhold til visse regler.

Utendørs sensor

Registrering av utetemperaturen, sammen med den valgte varmekurven, produserer VP-kontrollcomputeren et settpunkt. Du bør imidlertid ha en romføler som kompenserer (finjusterer) romtemperaturen i tilfelle vind, solstråling, værforandringer osv. se også romfølere.

U-verdi

Et mål på varmestrøm gjennom for eksempel vinduer, vegger og tak. Lav U-verdi betyr god isolasjon. U-verdi 1.0 betyr en varmestrøm på en watt per kvadratmeter overflate per grad som skiller temperatur mellom utvendig og innvendig, W / m2 ° C.

Vannbåren varme

Oppvarmet vann som pumpes rundt i et rørsystem med radiatorer (elementer) for å avgi varme.

VB diff VP

For Nibe: temperaturforskjell når tvungen kontroll oppstår. Samme funksjon (annet navn) som hysterese på Thermia.

Ventilasjon

Ventilasjon er nødvendig for å tilføre frisk luft og fjerne forurenset luft. Dette gir et godt miljø å bo i. Enkle tommelfingerregler: Speilet på badet må være tåkefritt om en halv time etter en dusj, ellers er ventilasjonen ikke tilstrekkelig. Kondens på innsiden av vinduene kan indikere dårlig ventilasjon. Viftestyrt ventilasjon kan styres ved å holde et A4-papir mot enhetene, en avtrekksanordning må kunne suge på et A4-papir.

Effektivitet

Effektivitet er et uttrykk som viser hvor effektivt vi bruker energi og hvor effektiv en energiprosess er. Andelen energiinnhold i drivstoffet som kommer huset til gode. Effektiviteten er vanligvis oppgitt i% for f.eks. Oljeoppvarming. Varmepumper kalles COP.

VV

(Tap) varmt vann, varmt vann som forbrukes under vask, dusjing og lignende.

VVB

Varmtvannsbereder, det kan være av forskjellige typer og materialer. Oppbevaringskjele med stort varmtvannsmengde og ytterkappe med “radiatorvann. Kombi flenssløyfe batterivarmer med lite volum varmt vann. Den varmes opp i sløyfen i kjelen som inneholder "radiatorvann". Det kan også være elektrisk da det er "våte" el-varmeovner, skjold brukes også (utvendig), spesielt i aggressivt vann. Materialene i kjelen er kobber, rustfritt stål eller emalje.

VVC

Varmtvannsirkulasjon. Sirkulasjonslinje for vv. Nesten alltid i bygårder, i unntakstilfeller i villaer (lange rørledninger).

VVS

Oppvarming, ventilasjon og sanitæranlegg.

Varme

Energi som strømmer fra et varmere område til et kjøligere.

Varmebærer

En væske, vanligvis vann, for å transportere varme.

Varmefaktor

Varmefaktoren (COP) er en verdi gitt for å indikere effektiviteten til en varmepumpe. Varmefaktoren oppnås ved å dele utgangseffekten til pumpen med kraften den bruker.

Varmekurve

En viss varmekurve gir en fremløpstemperatur (settpunkt) som skal gi varmebalanse i huset. Behovet for fremløpstemperatur ved en bestemt utetemperatur (som utendørssensoren registrerer) gir deg riktig varmekurve.

Varmekilde

Utstyret som avgir varme til for eksempel en radiatorkrets. Varmekilden kan være en kjele, varmepumpe eller varmeveksler i et fjernvarmesystem.

Varmepumper

Det er mange forskjellige typer. fjell, overflatejord, grunnvann, sjøvarme, avtrekksluft, luft-luft, luft-vann

Varmeveksler

Enhet som overfører varme fra ett system til et annet uten å blande det varmebærende mediet.
Mediene holdes atskilt fra hverandre ved hjelp av to kanalsystemer.

Varmegjenvinning fra avtrekksluft

Reduserer energibruken - En varmeveksler kan gjenvinne opptil 90 prosent av varmen i den forbrukne avtrekksluften, men i eneboliger har imidlertid ofte betydelig lavere effektivitet. Normalt returnert som forvarmet tilluft for ftx-systemer. Avtrekksvarmepumpe er også en slags varmegjenvinning, den kan også gi varmt vann.

Varmeoverføring

Varme kan overføres fra ett sted med høy temperatur til et annet med lavere temperatur ved ledning, konveksjon eller stråling.

Watt

Forkortet W. Effektenheten. 1 W = 1 J / s.

Overflate geotermisk samler

En overflategeotermisk varmepumpe henter sin energi fra en nedgravd slange.En overflategeotermisk slange plasseres på forskjellige dybder på forskjellige deler av landet. Denne løsningen er rimelig, spesielt hvis du har en passende tomt og gjør noe av ditt eget arbeid. Plikt til å skaffe tillatelse.

Årlig varmefaktor

Oppvarmingsfaktoren varierer i løpet av året, og derfor bør man starte fra den årlige varmefaktoren når man beregner kostnader og energibehov. Årlig oppvarmingsfaktor er definert som varmen varmepumpen eller f.eks. Oljekjelen avgir i et år delt på energien den og andre nødvendige komponenter forbruker. Den årlige varmefaktoren er vanligvis mellom 2 og 4 på varmepumper. På oljekjeler er det veldig vanskelig å måle (umulig) du må anta en verdi. En standard 80% årlig varmefaktor (årlig gjennomsnittlig effektivitet) brukes ofte.

Overflødig luft

Luft som føres til vaskerom, toalett, bad via ventilert dørkarm eller ventilert terskel. Det kan også være luft som blir ført fra f.eks soverom til haller / rom. For å sikre god ventilasjon i våtrom, er det bedre med en luftet terskel