Varmepumpe - Merking av varmepumper

Merking av varmepumper

For å gjøre det lettere for forbrukeren å vurdere om en luftkildevarmepumpe er energieffektiv, er varmepumpen merket med en energimerke. Hvor energieffektiv varmepumpen er angitt med en bokstav mellom A og G. Denne etiketten er den samme i hele Europa.

 

 

Varmepumpe kun for romoppvarming

Energieffektivitetsklasse for romoppvarming på skalaen A ++ til G

Et symbol på et element på energimerkingen angir romoppvarming og en skala fra A ++ til G viser energieffektivitetsklassen for romoppvarming. Skalaen går fra A ++, som er mest effektiv, til G, som er minst effektiv. Alle varmepumper er i de høyeste energieffektivitetsklassene.

Lydeffektnivå (støy)

Varmepumpens lydeffektnivå for både pumpens innendørsdel og den utendørs delen finner du på energimerket.

En forskjell på et par desibel kan ikke oppfattes av øret, mens en forskjell på ti desibel oppfattes som dobbelt så høy. Hvor viktig lydnivået til varmepumpen er, avhenger av hvordan delene skal plasseres.

Effekt i kilowatt (kW) viser hvor mye varme varmepumpen kan gi

Kilowatt (kW) er mengdenheten som brukes til å vise kraften til varmepumpen. Varmepumpen er i stand til å produsere mer varme jo høyere kraft den har. Men velg varmepumpen din ut fra hvor stort behov for varme og varmt vann du har da varmepumpen med høyest effekt ikke nødvendigvis passer best hjemme hos deg. Installatøren kan hjelpe deg med å velge riktig størrelse på varmepumpen for ditt hjem.

Varmepumpen må også velges ut fra klimaet den skal brukes i. Det er et kart over Europa på energimerket som viser tre klimasoner; varmere (lyseblå), middels (middels blå) og kaldere (mørkeblå). Effekten av varmepumpen i de tre klimasonene er angitt på etiketten. For at en varmepumpe skal brukes i Sverige, er det fremfor alt effekten i kaldt klima det er viktig å se på.

Varmepumpe for romoppvarming og oppvarming av tappevann

Energieffektivitetsklasse for romoppvarming på skalaen A ++ til G

Et symbol på et element på energimerkingen angir romoppvarming og en skala fra A ++ til G viser energieffektivitetsklassen for romoppvarming. Skalaen går fra A ++, som er mest effektiv, til G, som er minst effektiv. Alle varmepumper er i de høyeste energieffektivitetsklassene.

Energieffektivitetsklasse for varmt vann på skalaen A til G.

Hvis varmepumpen skal produsere varmtvann til husholdningsbruk for kraner og dusjer, oppgis en egen energieffektivitetsklasse for oppvarming av vann. Den vises på en skala fra A, som er den mest effektive, til G, som er den minst effektive. Alle varmepumper er i høyere energieffektivitetsklasser. Et symbol på en vannkran på energimerket viser at en varmepumpe kan produsere varmt vann. Hvilken kranprofil varmepumpen er testet for å takle, er angitt med symbolet på vannkranen. Trykkprofilen går fra 3XS, som er den minste dimensjonen, til XXL, som er den største dimensjonen. Dette tiltaket viser hvor mye varmt vann varmepumpen kan produsere.

Lydeffektnivå (støy)

Varmepumpens lydeffektnivå for både pumpens innendørsdel og den utendørs delen finner du på energimerket.

En forskjell på et par desibel kan ikke oppfattes av øret, mens en forskjell på ti desibel oppfattes som dobbelt så høy. Hvor viktig lydnivået til varmepumpen er, avhenger av hvordan delene skal plasseres.

Effekt i kilowatt (kW) viser hvor mye varme varmepumpen kan gi

Kilowatt (kW) er mengdenheten som brukes til å vise kraften til varmepumpen. Varmepumpen er i stand til å produsere mer varme jo høyere kraft den har. Men velg varmepumpen din ut fra hvor stort behov for varme og varmt vann du har da varmepumpen med høyest effekt ikke nødvendigvis passer best hjemme hos deg. Installatøren kan hjelpe deg med å velge riktig størrelse på varmepumpen for ditt hjem.

Varmepumpen må også velges ut fra klimaet den skal brukes i. Det er et kart over Europa på energimerket som viser tre klimasoner; varmere (lyseblå), middels (middels blå) og kaldere (mørkeblå). Effekten av varmepumpen i de tre klimasonene er angitt på etiketten. For at en varmepumpe skal brukes i Sverige, er det fremfor alt effekten i kaldt klima det er viktig å se på.

Smart styring

Noen varmepumper kontrolleres basert på timeprisen for strøm og startes automatisk når strømprisen er lav, for eksempel på bestemte timer på dagen eller om natten. Dette vises på energimerket med en klokke og flere mynter.

Energimerket på varmepumpen må inneholde:

  • Energieffektivitetsklasse for når varmepumpen brukes til å produsere kjøling på en skala mellom AG, der A er mest effektiv.
  • Det årlige energiforbruket til varmepumpen i kjølemodus. Det betegner energiforbruket til varmepumpen ved full kjøleeffekt i 500 timer.
  • Hvor mye kjøleeffekt varmepumpen har i kilowatt.
  • Energieffektivitetsforhold for kjøling, som viser hvor effektivt luften blir avkjølt av varmepumpen.
  • Energieffektivitetsklasse for når varmepumpen brukes til å produsere varme på en skala mellom AG, der A er mest effektiv.
  • Hvor mye varmeeffekt varmepumpen har i kilowatt
  • Støy dB (A) viser lydnivået til varmepumpen.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i et varmepumpetilbud eller hvis du vil ha service på varmepumpen.