Hvordan fungerer en luftvarmepumpe? Henter varme fra uteluften

Hvordan fungerer en luftvarmepumpe?

Funksjon av luft / vann varmepumpe

En luft Varmepumpe kan under gode forhold mer enn halvere strømforbruket til oppvarming og varmt vann. Den henter varme fra uteluften og gir både varme og varmt vann, men kan bare brukes i hus som har vannbåren oppvarming.

En luft-til-vann-varmepumpe samler opp varmen fra uteluften og overfører den til et vannbårent varmesystem. Det skal ikke forveksles med en luft-til-luft-varmepumpe som også tar varme fra uteluften, men sprer den via en vifte i huset. En luftkildevarmepumpe kan ikke varme opp vannet for kraner og dusjer (varmtvann til husholdning).

En luftvannsvarmepumpe kan mer enn halvere strømforbruket til oppvarming og varmt vann i et elektrisk oppvarmet hus, men det avhenger av hvor i landet du bor og temperaturen på vannet som går til elementene eller til gulvvarmen. Luftvarmepumper er derfor best egnet i Sør- og Midt-Sverige.

Når det er veldig kaldt, er det ingen varme å hente

Avhengig av hvor stort behovet for varme og varmt vann er, kan varmepumpen klare å levere varme når det er -15 ° C ute uten behov for ekstra strøm, såkalt toppvarme. Når det er veldig kaldt ute, kan det være nødvendig å slå av varmepumpen fordi uteluften da inneholder for lite energi, med mindre produsenten har en annen anbefaling, sjekk bruksanvisningen.

Velg riktig effekt på varmepumpen ved hjelp av installatøren

Det er viktig å velge en varmepumpe med riktig kraft, få hjelp fra installatøren. Hvor mye strøm på varmepumpen du bør velge, avhenger blant annet av hvor i landet du bor og av husets strømbehov. Effektbehovet er antall kilowatt som må leveres for at du skal få for eksempel + 20 ° C innendørs, ved laveste utetemperatur.

Varmefaktoren viser ofte effektiviteten under visse forhold

Når du sammenligner forskjellige varmepumper, bør du ikke bare se på varmefaktoren, som viser varmepumpens effektivitet og er et mål på hvor effektiv varmepumpen er. Ofte viser figuren bare oppvarmingsfaktoren under spesifikke forhold, en viss utetemperatur og en viss temperatur på vannet til radiatorene. Varmefaktoren varierer i løpet av året, blant annet avhengig av hvor varmt eller kaldt det er ute og om varmepumpen skal gi både varme og varmt vann eller bare varmt vann. Finn derfor ut at oppvarmingsfaktoren du sammenligner gjelder for hele året og for hele systemet.

På / av eller hastighetskontroll

Det er to forskjellige måter å styre en varmepumpe på, enten slå den på og av, eller så er den hastighetsstyrt. Hvis du har en varmepumpe med på / av-kontroll, betyr dette at enten varmepumpen går med full effekt eller at den er slått av, det er ingen mellomposisjoner. Med en hastighetsstyrt varmepumpe justeres effekten gradvis avhengig av hvordan behovet for varme og varmt vann endres. Når behovet avtar, reduseres hastigheten, og dermed er effekten til disse varmepumpene normalt mer effektiv. Produsenter bruker ofte det engelske ordet av / på for av / på-kontroll, og varmepumper med hastighetskontroll kalles noen ganger "invertere".

Lydeffektnivået varierer mellom forskjellige modeller

Lyden fra viften som er plassert i den utendørs delen av en luft-til-vann-varmepumpe kan oppfattes som forstyrrende i omgivelsene. Det er store forskjeller mellom hvor mye forskjellige modeller av varmepumper lager støy. Unngå å plassere uteområdet i nærheten av soverommet, terrassen eller nær tomtegrensen, mot naboene. En forskjell i lydeffektnivå på 10 dB (A) oppleves som en dobling. Det er ikke bare antall desibel, men også lydens karakter som betyr noe om den oppfattes som forstyrrende eller ikke. Et tips er å gå og lytte til en rekke varmepumper som allerede er installert før du bestemmer deg. I 2015 vil det være krav om maksimalt støynivå på 70 dB (A) utendørs, for varmepumper mellom 6 og 12 kW, og støynivået vil også vises på energimerket. Spør i dag om hvor mye varmepumpen høres ut.

Snakk med naboene og kommunen

Diskuter gjerne med dine nærmeste naboer og bli enige om hvor varmepumpen skal være. Hvis naboene føler at støyen er forstyrrende, kan du i verste fall bli tvunget til å slå av varmepumpen, hvis støynivået overstiger gjeldende grenseverdier ved tomtegrensen. Et tips er at du kontakter miljøkontoret i din kommune før du får en varmepumpe og finner ut hva som gjelder luft-til-vann-varmepumper der du bor.

Det kan hende at kjølemidler må kontrolleres

Alle testede varmepumper bruker fluorerte kjølemidler såkalte F-gasser. De tømmer ikke ozonlaget, men kan påvirke drivhuseffekten. Varmepumper som inneholder tre kilo klimagasser eller mer, og som ikke er hermetisk lukket, må kontrolleres en gang i året, slik at de ikke lekker klimagasser. Det er imidlertid unntak for varmepumper som er hermetisk lukket og som inneholder mindre enn seks kilo klimagasser. Det må være en etikett på varmepumpen som viser om den er hermetisk lukket.

Avrimingen av utendelen må ikke danne en isgate eller skade husets fundament

Varmepumper som trekker energi fra uteluften må tines regelmessig hvis den er kaldere enn + 7 ° C og ved høyere utetemperatur kondenserer vannet i uteluften. Det vil være store mengder vann i løpet av et år, 2000 liter vann eller mer. Sørg for å avlede eller samle opp avrimingsvannet slik at det ikke dannes isgate ved inngangsdøren eller slik at fundamentet til huset eller vegetasjonen i hagen blir skadet.

Sammenlign tilbud fra flere installatører

Før du bestemmer deg, bør du motta tilbud fra flere installatører der det må være klart hva som er inkludert i prisen og vilkårene for levering, drift og vedlikehold. Det er bra hvis du selv har muligheten til å lese varmepumpens energibruk og driftstid. Tilbudet må også omfatte igangkjøring og justering av det nye varmesystemet. Installatøren må også gi deg en beregning av hvor mye energibesparelse det vil være i huset ditt sammenlignet med før installasjon. Husk også å sammenligne garantier og andre vilkår.

Prøv å redusere behovet for varme og varmt vann

Før du får en varmepumpe, er det bra om du kan redusere behovet for varme og varmt vann slik at du kan velge en mindre varmepumpe med lavere effekt, det er ofte billigere og varmesystemet hvis temperaturen i elementene (radiatorer) eller gulvvarme kan senkes. Ekstra isolasjon eller bytte til energieffektive vinduer er eksempler på tiltak som reduserer behovet for oppvarming.

For å redusere behovet for varmt vann, er det lurt å gjennomgå dusjvanene dine og få mer effektive dusjdyser. En tommelfingerregel er at varmepumpen skal dekke omtrent 90 prosent av husets årlige behov for oppvarming og varmt vann. Noen ganger sier installatøren at varmepumpen er dimensjonert for å oppfylle 60-70 prosent av det maksimale effektbehovet, noe som er det samme.

Kommende krav til energimerking og økodesign

Luftvannsvarmepumper vil få energimerking, noe som gjør det lettere for forbrukerne å velge et energieffektivt produkt som ikke lager så mye støy. Systemer som varmepumpe med solcellepanel vil også være energimerket. Disse ekstra effektive systemene drar nytte av det nye energimerket. Kravene til energieffektivisering trer i kraft i 2015 og skjerpes to år senere.

De nye lovkravene gjelder for alle kjeler og varmepumper for vannbårne varmesystemer, opptil 400 kW. De minst effektive varmepumpene med de høyeste driftskostnadene, støynivået og miljøpåvirkningen vil dermed ikke lenger selges.

Luft / vann

Vi installerer og servicerer luft / vann varmepumper av forskjellige merker. Kontakt oss så hjelper vi med dimensjonering, forslag til plassering osv. Vi lager gjerne en besparelsesberegning for deg.

    Hvordan fungerer en luftvarmepumpe?