Komfortkyla för kontor, hotell, skoler, sjukhus m.m. - Värmepumpen

Komfortkjøling for kontorer, hoteller, skoler, sykehus etc.

Komfortkjøling - aktiv og passiv kjøling

Vi tilbyr komplette tjenester og løsninger innen ventilasjon, luftbehandling, kald og energi for næringer, kontorer, offentlige rom og bolig.

Hva er komfortkjøling?

Energi for komfortkjøling er mengden energi som brukes til å senke bygningens innetemperatur for menneskelig komfort. Dette gjelder ikke kjølerom og lignende. Komfortkjøling er inkludert i bygningens energibruk.

I en bygning kan det oppstå et kjølebehov på grunn av for eksempel solstråling om sommeren og varme fra mennesker og forskjellige apparater i bygningen. For å minimere behovet for komfortkjøling, må man blant annet ta hensyn til overflødig varme som kan oppstå ved utforming, f.eks. fra solstråling eller fra utstyr i bygningen som belysning og apparater. Dette kan gjøres ved hjelp av både konstruksjon og installasjonstekniske tiltak. For å redusere behovet for komfortkjøling, f.eks. størrelse og plassering av vinduer og om det er mulighet for solbeskyttelse er av stor betydning. Effektiv belysning og utstyr reduserer også interne varmetilsetninger.

I bygninger som har en elektrisk kjølemaskin og har installert elektrisk kraft for oppvarming og varmt vann til husholdning som er mindre enn 10 W / m2, må den elektriske energien til kjølemaskinen multipliseres med 1,875 i tillegg til multiplisering med primærenergitallet for strøm.

Kjøleenergi som er hentet direkte fra miljøet uten en kjølemaskin fra sjøvann, uteluft eller lignende (såkalt frikjøling) er ikke inkludert i kravet til primærenergi.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i et tilbud på Comfort Cooling eller hvis du vil ha service for kjølesystemet ditt.

Få mer informasjon på e-post eller telefon

Ikke bindende

Gratis

Tjenesten er gratis, og du forplikter deg ikke til noe.

Purmo Aquilo gulvkonvektor

Wikipedia-informasjon om kjøleanlegg

Kylanläggning En kylanläggning är en anläggning som används för kylning, det vill säga att åstadkomma eller upprätthålla en temperatur, i en lokal eller ett ämne, som är lägre än omgivningens. Bland användningsområdena finns kyl- och frysförvaring av livsmedel och luftkonditionering, så kallad komfortkyla. Ofta används i kylanläggningen en kompressorkylmaskin, vilken förenklat består av förångare, kompressor, kondensor, expansionsventil samt ett köldmedium och fungerar enligt samma princip som en värmepump. Ett alternativ är absorptionskylmaskinen, vilken drivs av värme till skillnad från kompressorkylmaskinen som vanligtvis använder el. En kylanläggning kan också fungera genom att enbart använda uteluft som är svalare än luften i det utrymmet som skall kylas. Anläggningar som enbart arbetar med uteluft kallas också för att använda frikyla. Även för vattenburna kylsystem finns möjligheten att utnyttja frikyla. Här måste någon form av värmeväxlare mot uteluften installeras. Begreppet frikyla används också för att beskriva kyla som hämtas ur vattendrag, etc.En kylanläggning kan också använda frikyla med olika andelar uteluft. Genom att komplettera en kylanläggning med en växlare och ett styrsystem kan kylsystemet använda frikyla mot uteluft med olika andelar. Genom inställning i styrsystemet får man olika andelar av frikyla. Frikyla användes idag i alla kylsystem för dataanläggningar och kontrollrum typ SOS centraler eller andra bevakningscentraler. Generellt använder alla liknande anläggningar i Sverige och utomlands frikyla idag på grund av den goda driftsekonomin. Denna typ av kylanläggning använder generellt inte fjärrkyla. Många datacentraler och övervakningscentraler är byggda med egen möjlighet för vattenförsörjning, värme- och kyla samt luftförsörjning. Data, tele och övervakning (SOS etc). Kraven ställs i EU-normer, som redan uppfyllts i svenska normer. Storleken på kylanläggning varierar från småskaliga kylskåp till storskaliga fjärrkylsystem.