Hur mycket betyder miljön för dig? - Värmepumpen

Hvor mye betyr miljøet for deg?

En viktig årsak til at mange velger å erstatte gamle varmesystemer med bergvarme og luftoppvarming, er at dette er bedre for miljøet. At en lavere strømregning går hånd i hånd med et slag mot miljøet vårt, føles bra. Men varmepumpen er ikke bare en investering i vårt felles miljø. Det kan også skape et innemiljø som blir mye bedre og sunnere.

Miljøet rundt oss

Når vi snakker om miljøet og miljøproblemene, tenker mange mennesker umiddelbart på klimaspørsmål og global oppvarming. Vi har lenge lært at produkter og kjøretøy som reduserer klimagassinnholdet i atmosfæren er å foretrekke. Selv om det er mer enn det som får oss til å investere i en varmepumpe, el-sykkel og andre elektriske løsninger som tidligere hadde involvert en forbrenningsmotor.

Miljøet som er rett rundt oss forbedres også av motorer som går på elektrisitet og varmepumper som kan samle energi, som luft, jord, fjell og vann.

Bedre inneluft

En av de store fordelene med varmepumper er at samtidig som luften i hjemmet blir varm eller kald, renser de ut partikler som vi ikke vil puste inn. Det er til og med mulig å installere en varmepumpe som samler opp energien fra inneluften samtidig som den blir renset.

For allergikere kan det gjøre en stor forskjell å erstatte et eldre varmesystem med olje med et som fungerer med en luft-til-luft-varmepumpe eller en luft-til-vann-varmepumpe. Ikke bare om våren når irriterende partikler kan forhindres i å sirkulere i inneluften med pumpefilteret.

Det er i dag kjent at dårlig inneluft kan føre til astma og allergi. Med en moderne varmepumpe som også filtrerer luften som slippes inn og sirkulerer i huset, kan dette motvirkes. Det vil være et bedre miljø for de som blir i huset!

Mindre støy blir også verdsatt

Overgangen fra forbrenningsmotorer til elektriske motorer handler om å ønske å redusere klimagassutslipp, men faktisk også om å få et bedre nærmiljø. Når en person velger å sykle på en elektrisk sykkel i stedet for å kjøre bil, fører det umiddelbart til mindre eksosutslipp i området der personen beveger seg. Det er bra for nærmiljøet.

I tillegg kan vi se at biler og mopeder med elektriske motorer er stille. De gir ikke opphav til støyen som biler og mopper ellers er så kjent for. Mindre støy er også en investering i et bedre miljø. Vi kan høre fuglene kvitre selv om vi er ute og går ved veien. Det kan sees på som økt livskvalitet.

Hvor mye betyr miljøet for deg?

Det er undersøkelser som ser ganske negativt på svenskenes interesse for miljøspørsmål. En som ble laget år 2010 viste at bare 4 av 10 så ut til å bry seg om miljøet. Dette er en figur som garantert vil ha endret seg siden da debatten om klima og miljø har intensivert.

Når du vurderer at den nye teknologien med bedre varmesystemer samt elektriske kjøretøyer faktisk kan være en fordel for ditt lokale miljø og helse, får spørsmålet en helt ny retning. Du kan absolutt være enig i at du absolutt bryr deg om ren luft, mindre støy og enklere håndtering av oppvarming og transport. Med andre ord, miljøet betyr mye for deg!

Mer miljøvennlig med R32-kjølemiddel

Wikipedia-informasjon om miljøforringelse

Miljöförstöring Miljöförstöring kallas det då mänsklig verksamhet förstör eller skadar miljön, till exempel genom för mycket avgaser från bilar och utsläpp till luft, vatten eller jord från industrier. Det var under sent 1960--tidigt 1970-tal som man på allvar alltmer började prata om överbefolkning och miljöförstöring som ett stort problem i industriländerna, och att folk kunde bli sjuka av avgaser och få cancer, samt hota arters existens. I slutet av 1980-talet började man även se det som ett globalt problem, och man har börjat tala om människans bidrag till den globala uppvärmningen. En stor del av människans miljöpåverkan kommer från födoproduktion. FN:s jordbruksorgan har beräknat att de verksamheter som finns kring köttproduktion står för 17 procent av växthusgaserna samt utgör det största hotet mot den biologiska mångfalden globalt sett. Kampen mot miljöförstöring kan till exempel handla om att få folk att handla mer miljövänligt, eller oftare lämna bilen hemma samt undvika kortare flygplansresor till förmån till miljövänligare färdmedel, och istället cykla eller åka buss och tåg. Även om utvecklingsländernas befolkning till exempel inte åker lika mycket bil, har utvecklingsländerna oftast mindre pengar att anslå till miljöpolitiska åtgärder än industriländerna.

Synonymer for miljø

  • miljø, natur, omgivelser, ytre forhold, omgivelsesforhold, miljø, verden, bakgrunn, sirkel, atmosfære, innramming, jord, klima, kontekst, tidsduft, planteforhold