Hvordan fungerer en avtrekksvarmepumpe? Gjenbruk luften i hjemmet ditt

Hvordan fungerer en avtrekksvarmepumpe

Avtrekksvarmepumpefunksjon

I hus som har mekanisk ventilasjon og vannbåren oppvarming, gulvvarme eller radiatorer, kan man avtrekksvarmepumpe installert. Mekanisk ventilasjon betyr at luften ventileres kontinuerlig ved hjelp av vifter.

Hastighetsstyrte kompressorer er nye for avtrekksvarmepumper. I tester har de vist seg å være effektive, og de sparer mest i større hus som har høyere energibehov.

Varmepumper med hastighetskontroll tilpasser seg automatisk husets nåværende strømbehov. For eksempel må huset varmes opp mer på kalde dager, noe som igjen øker strømbehovet. I varmere perioder, når ikke så mye varme er nødvendig, går kompressoren ned i omdreininger. Dette øker effektiviteten til varmepumpen.

Utnytter varmen i inneluften

Bare i hus med vannbåren oppvarming og mekanisk avtrekksventilasjon fungerer avtrekksvarmepumper. Varmepumpen gjenvinner varmen fra inneluften før den forlater hjemmet, og pumpen kan også varme opp varmt vann. Det er nesten samme temperatur på inneluften hele året, + 20 grader, noe som er til fordel for varmepumpen.

Sammenlign med et hus som tilsvarer ditt eget

De samme avtrekksvarmepumpene er testet i hus i to forskjellige størrelser.

Et mindre hus på 120 kvadratmeter med et energibehov på 16.200 kilowattimer per år for oppvarming og varmt vann. Ventilasjonen har en luftstrøm på 150 kubikkmeter i timen.

Det andre huset er et større hus på 180 kvadratmeter med et energibehov på 22 500 kilowattimer per år for oppvarming og varmt vann. I dette huset har ventilasjonen en luftstrøm på 230 kubikkmeter i timen.

Både hus med gulvvarme og hus med radiatorer (elementer) er testet. Sammenlign bare tallene for huset som passer best til distribusjonssystemet og energibehovet til huset ditt. Besparelsene vist nedenfor vil være litt mindre hvis du allerede har en varmepumpe som det er på tide å bytte ut.

Sammenlign energibesparelser og årlig oppvarmingsfaktor

Energibesparelsene, både i prosent og i kilowattimer, og varmepumpens effektivitet i ett år ble beregnet i testen. Den kalles den årlige varmefaktoren og forkortes SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Figuren er høyere jo mer effektiv varmepumpen er. Når du sammenligner forskjellige avtrekksvarmepumper, bør du ta en titt på den årlige varmefaktoren da dette viser hvor effektiv varmepumpen beregnes for et helt år. Den årlige varmefaktoren er et mer nøyaktig mål er varmefaktoren, som er forkortet COP (Coefficient of Performance), da COP bare måles under spesifikke forhold.

Mindre hus med lave energibehov

En avtrekksvarmepumpe med hastighetsstyrt kompressor kan i et hus med gulvvarme på 120 kvadratmeter spare mellom 60 - 65% av energibehovet til varmt vann og varme. Dette gir en besparelse på 9.700 til 10.600 kilowattimer per år. Varmepumpenes årlige varmefaktor er 2,5 til 3,0.

I hus med gulvvarme gir avkastsvarmepumpene Nibe F750 og ETK 5000 65% besparelse.

Besparelsene vil være mellom 55 - 62% hvis huset har radiatorer og den årlige oppvarmingsfaktoren er mellom 2,2 og 2,6. Avtrekkspumpen som sparer mest er Nibe F750 som gir en besparelse på 62%, etterfulgt av ComfortZone CE50 ECO som sparer 60%. Dette sparer 8900 til 10.000 kilowattimer.

Hvis varmepumpen har en årlig verdifaktor på 3,0, betyr dette at pumpen gir tre kilowattimer varme for hver kilowattime strøm som forbrukes av varmepumpens drift.

I et mindre hus med gulvvarme og lave energibehov sparer avtrekksvarmepumpene som er testet maksimalt 10.600 kilowattimer per år.

Større hus med høyt energibehov

En avtrekksvarmepumpe med hastighetsstyrt kompressor kan i et nybygd hus på 180 kvadratmeter gi en besparelse på mellom 58 - 64% av energibehovet til varmt vann og varme.

I et hus med gulvvarme gir ETK 5000 en besparelse på 64%, etterfulgt av Nibe F750 som gir 57% og ComfortZone som gir 55%. Den årlige varmefaktoren er mellom 2,4 og 2,8.

Avtrekksvarmepumpen kan spare mellom 55 - 58% i et hus med radiatorer. Også her sparer ETK 5000 mest med 58%, Nibe F750 gir nesten like mye med 57% og ComfortZone gir en besparelse på 55%. Per år gir den en besparelse på mellom 12 400 og 14 400 kilowattimer. Den årlige varmefaktoren er mellom 2,2 og 2,4.

Høyere kraft for større hus

Avtrekksvarmepumper som ble installert i hus fra 1980-tallet og utover har en effekt på to kilowatt, mens moderne avtrekksvarmepumper har fem eller seks kilowatt. Det er på grunn av høyere kraft at moderne varmepumper kan dekke høyere energibehov i et større hus.

Store forskjeller i tap for å produsere varmt vann

Avtrekksvarmepumpene varmer også varmt vann, og det er store forskjeller i varmetap mellom de forskjellige pumpene. Pumpen som klarte seg best i denne testen er Nibe F750 som gir et tap på 480 kilowattimer. ComfortZone CE50 ECO med sine 1.454 kilowattimer per år gir et tap som er tre ganger høyere.

Det er den elektriske energien som forbrukes når vannet må holdes varmt når det ikke er i bruk, dette kalles noen ganger tomgangstap.

Varmefaktor for vannvarmerens effektivitet

Hvor effektivt varmepumpen produserer varmt vann når huset ikke trenger å varmes opp måles i testen som en egen varmefaktor. Det høyeste resultatet oppnås av Nibe F750 med 2,5, mens ComfortZone CE50 ECO har en varmefaktor på 1,3. Hvor store varmetap pumpen har påvirker varmefaktoren og varmepumpens effektivitet. Nibe F750 varmepumpe, som hadde det laveste varmetapet, hadde også den høyeste varmefaktoren for varmt vann.

Temperatur og volum bestemmer hvor mye vann du får

Jo større volumet på varmtvannsberederen og jo varmere vannet varmepumpen produserer, jo mer vann kan du få ut. Temperaturen måles med produsentens fabrikkinnstillinger og uten ekstra strøm. Pumpene produserer mellom 104 og 140 liter 40 grader varmt vann per dag. Nibe F750 skiller seg imidlertid ut fordi den produserer så mye som 208 liter per dag.

Mer effektiv ved lavere hastigheter på kompressoren

Varmefaktoren til avtrekksvarmepumpen ved minimum og maksimal kompressoreffekt og pumpens effekt i kilowatt er vist i tabellen.

Det er vist i testen at varmepumpene blir mer effektive når kompressoren går ned i omdreininger. Dette blir spesielt tydelig i hus som har gulvvarme. I hus som bruker radiatorer, er forskjellen imidlertid ikke like merkbar.

Effekt og varmefaktor under visse forhold

Varmepumpens varmefaktor for oppvarming til en bestemt temperatur på vannet som er til radiatorene eller for gulvvarmen og pumpens effekt i kilowatt er vist i tabellen. Produksjonen av varmt vann er ikke inkludert i denne figuren, men de gjelder bare for oppvarming av huset når temperaturen til radiatorene er 55 grader eller 35 grader for gulvvarmen.

Ingen hørbar forskjell i støy

Varmepumpens lydeffektnivå i desibel er det som omtales som støy og må måles etter en internasjonal standard. Lydeffektnivået viser hvor mye avkastsvarmepumpen høres ut med maksimal kompressoreffekt. Den viser imidlertid bare hvor mye varmepumpen høres ut og inkluderer ikke viftene i ventilasjonssystemet, noe som også gir litt støy. Stormstøy kan oppstå i huset hvis avtrekksvarmepumpen ikke er riktig installert. De tre testede pumpene har et lydeffektnivå på mellom 52 og 54 desibel. Denne forskjellen er ikke hørbar for mennesker.

Viktig for at lyden skal installeres riktig

En økning på 10 desibel oppleves av det menneskelige øret som en dobling av lyden. Lydeffektnivået er viktig å vurdere hvis avtrekksvarmepumpen skal plasseres i nærheten av for eksempel en stue eller et soverom. Hvis installasjonen ikke utføres riktig, kan vibrasjonsstøy fra varmepumpen til radiatorsystemet og fra gulvet eller fundamentet forplante seg.

Anses som enkel å bruke

Avtrekksvarmepumpens bruksanvisning, display og knapppanel er også undersøkt i testen og vises der som brukervennlighet. Noen av varmepumpenes bruksanvisning har ikke nøkkelordregistre i alfabetisk rekkefølge, men de vurderes alle å være enkle å bruke.

Minner når det er på tide å bytte eller rense filtre

Det er viktig at filtrene rengjøres eller byttes ut to til tre ganger i året for at avtrekksvarmepumpen skal være så effektiv som mulig. De testede varmepumpene har alle alarmer som minner deg når det er på tide. I testen er det imidlertid ikke sjekket om alarmen fungerer.

    Hvordan fungerer en avtrekksvarmepumpe