CTC värmepumpar - Värmepumpen

Varmepumper CTC

CTC, sammen med Bentone, er Turboflame og Osby Parca en del av Enertech Group AB og er et selskap i Ljungby kommune. De utvikler og produserer produkter for oppvarming. Enertech Group AB er nå en del av Nibe Industrier AB.

I Enertech Group AB[1] inkluderer også Bentone[2] som produserer olje, biogassbrennere og Turboflame som produserer proprietære trykkluftsbrennere og Osby Parca[3] som produserer dampkjeler og kjeler for kraftvarmeproduksjon og store næringer. Enertech i Ljungby produserer forskjellige typer varmepumper og kjeler. Enertech Group AB har totalt over 460 ansatte.

Historie

Våren 1923 begynte tre teknikere i Gøteborg produsere produkter for oppvarming. Selskapets navn ble CTC - initialene til grunnleggerne Celsius-Tellander-Clarin. Produksjonen av kjeler startet i Ljungby i 1931. Året etter startet CTC produksjonen av varmtvannsbereder og kjeler for oppvarming av tre og kull. Datterselskaper ble dannet i Tyskland.

CTC kjøpt Corona jobber 1947. Coronaverken AB ble grunnlagt i 1918 i Göteborg og hadde produsert industrielle vaskemaskiner i flere år. I 1948 kjøpte de DOMUS (på den tiden uten tilknytning til KF). Etter oppkjøpene ble industrielle vaskemaskiner fremdeles produsert av Coronaverken Hisingen i Göteborg og mindre vaskemaskiner av DOMUS i Kungsbacka. Wascator ble salgsselskapet.

I 1952 lanserte CTC en kombikjel som kunne fyres med både olje og fast drivstoff. Et nytt produksjonsanlegg ble innviet i 1959, og forskning og utvikling ble flyttet fra hovedkontoret i Göteborg. I 1973 kjøpt Electrolux forretningsområde vaskemaskiner. I 1977 innviet CTC det nye anlegget på Näsvägen i Ljungby. Hovedkontoret og all produksjon av CTC flyttet dit. El-kjelen ble lansert og i 1982 ble avtrekksluft lansertvarmepumpen.

I 1984 ble CTC kjøpt av Saab-Scania, og Enertech-gruppen ble dannet med Saab-Scanias andre selskaper innen varmeindustrien. I 1985 ble luft-vann introdusertvarmepumper. I 1988 ble CTC solgt sammen med andre Enertech-selskaper til Trelleborg Group. I 1993 ble selskapet solgt videre til den engelske gruppen Wolseley. I 1998 ble det gjort en juridisk fusjon mellom CTC AB og Bentone AB. I 1999 lanserte CTC varmepumper for berg, land og innsjø.

I 2001 ble Enertech-gruppen solgt til Enertech ltd. I 2007 ble solvarmeanlegg og i 2008 varmepumper lansert for større eiendommer. Samtidig fortsetter de å produsere kjeler for olje og fast drivstoff.

kilde wikipedia

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i et CTC-varmepumpetilbud eller hvis du vil ha service på din CTC-varmepumpe.

Få mer informasjon på e-post eller telefon

Ikke bindende

Gratis

CTC varmepumper