Certified Heat Pump Installer Hva betyr det?

Sertifisert installatør av varmepumpe

Sertifisert installatør

Vi lærer deg hvordan du finner selskaper med sertifiserte varmepumpeinstallatører. Informasjonen kommer direkte fra sertifiseringsorganene, og de er ansvarlige for å sikre at den er riktig. Kontakt sertifiseringsorganene hvis noe er galt.

 

Bakgrunn

INCERT har i en årrekke sertifisert varmepumpeinstallatører i samarbeid med Mid Sweden University i Härnösand og ifølge EU-prosjektet EUCERT. Denne sertifiseringen erstattes av sertifisering i henhold til fornybarhetsdirektivet og Statens husstyringsreglement BFS 2015: 4 CIN 2.

I henhold til fornybarhetsdirektivet 2009/28 / EF, må hvert EU-land ha et sertifiseringssystem for installatører av fornybar energi. Hensikten med direktivet er å øke bruken av fornybar energi. Det svenske energibyrået har fått i oppdrag fra regjeringen å markedsføre denne sertifiseringen for sluttkunder, installatører, produsenter og andre aktører i markedet. Bedrifter med sertifiserte installatører vil være søkbare via Landsstyret for bolig, bygg og planlegging sine nettsider og gjennom Energimyndighetens energi- og klimarådgiver. Allerede i dag kan du finne selskaper med sertifiserte installatører på www.incertonline.seder det kan søkes om sertifiserte selskaper og selskaper med sertifiserte personer og at gyldigheten av utstedte sertifikater kan kontrolleres i sanntid.

Her finner du en liste over alle selskaper som har sertifiserte personer.

For øyeblikket er det ikke noe sertifiseringsorgan som er akkreditert for å utstede sertifikater i samsvar med BFS 2015: 4 CIN 2. INCERT har i noen tid jobbet sammen med det svenske energibyrået og Polytechnic i Härnösand for å bygge opp en sertifiseringsordning som vil bli akkreditert. Inntil akkreditering er gitt, utsteder INCERT midlertidige sertifikater som en del av testsertifiseringen som skal utføres før akkreditering.

Omfang og tillatelser

Sertifiseringen refererer til arbeid på små anlegg, dvs. systemer med en nominell effekt for oppvarming av en bygning på maksimalt 20 kW.

Sertifikater kan utstedes for en eller flere av fire fullmakter

 • BP: kjeler og ovner for biomasse
 • SC: solcelleanlegg
 • SV: solvarmesystem
 • VP: varmepumper og geotermisk varme

Merk at denne sertifiseringen er valgfri og tillater ikke drift av en f-gass kjølemediekrets. Slik autorisasjon krever fortsatt et sertifikat i samsvar med kjølemediumforordningen. For mer informasjon, se https://www.incert.se/teknikomraden/kyl-och-varmepump-anlaggningar-dar-koldmediet-ar-cfc-hcfc-eller-hfc/.

Krav

Kravene for å få sertifikat i samsvar med Statens husstyringsreglement BFS 2015: 4 CIN 2:

 • Kurs godkjent av det svenske energibyrået - for tiden gitt av Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand.
 • Bestått skriftlig prøve
 • Bestått praktisk prøve
 • Generell teknisk kunnskap - relevant teknisk utdanning, alternativt et sertifikat for at søkeren har tilegnet seg tilsvarende kunnskap gjennom minst fem års yrkesaktivitet i feltet
 • Erfaring med praktisk arbeid - sertifikat for minst tre års heltidsarbeid i løpet av den siste femårsperioden med hensyn til slike anlegg som omfattes av ønsket kvalifikasjon
 • Egnethet for oppgaven - sertifikat for egnethet til en person med et nært samarbeid med søkeren for den siste profesjonelle treårsperioden

Kurs og eksamen

Undersøkelsessenteret for denne sertifiseringen er Heta Utbildningar Härnösand. For mer informasjon om kommende kurs- og eksamensmuligheter og påmelding, se Heta Utbildningar sine nettsider: http://www.hetautbildningar.se/utbildningar/uppdragsutbildning.4.308db64f13cc88f3389aad.html

Last ned årssertifikat CIN 2 som pdf (uten utfyllbare felt) Last ned årssertifikat CIN 2 som pdf (med utfyllbare felt)

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i et varmepumpetilbud eller hvis du vil ha service på varmepumpen.

Hot Education VVS-ingeniør 2018

Utdanningsbyen Härnösand

Härnösand har en lang tradisjon for utdanning innen energiteknologi fra videregående skole til universitetsnivå. Härnösand kommune er ansvarlig utdanningsleverandør for Heta Utbildningar YH, som startet i 2006 som kvalifisert yrkesfaglig utdanning / KY, men i 2009 ble en yrkeshøgskole / YH.

Heta Utbildningar gjennomfører opplæring for bedrifter - eksamenskurs for sertifisering i F-gass / AC - eksamenskurs for sertifisering i Bioenergi, Solar, Solar Heat and Heat Pumps

Synonymer for sertifisert

 • gi sertifikat, kvalitetsmerket, sertifisere kvalitet, godkjent, verifisert, autorisert

Wikipedia-informasjon om sertifisering

Sertifisering Sertifisering er en standardisert test for utstedelse av et sertifikat eller sertifikat, som kan inneholde lisens, vitnemål eller profesjonell ID. Sertifiseringen kan utføres av et organ, en juridisk eller fysisk person som skriftlig erklærer at innholdet i et dokument samsvarer med virkeligheten. Sertifisering kan utføres for personlig kunnskap eller ferdigheter, eller for produkter, organisasjoner eller institusjoner.