Endre fakta om varmepumpe og informasjon om forskjellige kostnader i en varmepumpeendring

bytt varmepumpe

Bytt varmepumpe

Er tiden inne for å bytte ut varmepumpen? Her får du hjelp til å finne ut om varmepumpen din må vedlikeholdes, repareres eller om den må byttes ut. Vi gir også mer informasjon om hvordan du kan starte endringsprosessen.

Gode ​​retningslinjer å huske på når du bytter ut en varmepumpe

Koste

Prisene varierer mellom de forskjellige leverandørene og de forskjellige typene varmepumpe. Vi kan gi deg støtte og kunnskap i løpet av dine første skritt mot en gunstig erstatning for varmepumpe eller en tjeneste som gir din nåværende varmepumpe lengre levetid.

Vi går gjennom flere forskjellige varmepumper:

 • Bergvarmepumpe
 • Geotermisk varmepumpe
 • Air Water varmepumpe
 • Luft-til-luft varmepumpe

Vi rapporterer her gjennomsnittsprisene for de vanligste varmepumpeinstallasjonene, inkludert materialkostnader, pumpe og installasjon.

Du kan bruke disse prisene som referanseindekser, men du bør ta inn et antall tilbud for å få riktig pris. Ved å sammenligne tilbudene kan du enkelt velge leverandøren du vet gir deg den gunstigste prisen for behovet du har. Du kan be om tilbud fra flere forskjellige selskaper samtidig gratis her

Bergvarmepumpe

Det er relativt rimelig å bytte ut en grunnvarmepumpe. En stor del av den opprinnelige investeringskostnaden er boring av energibrønnen varmen blir hentet fra. Siden et borehull varer i omtrent 40 år, kan du forhåpentligvis bruke det borehullet du allerede har, dette betyr at du bare trenger å bytte ut bergvarmepumpen og samlerslangen.

En ny geotermisk varmepumpe, inkludert en innendørs modul, koster rundt SEK 50.000 - 85.000. I tillegg er det en installasjonskostnad, som etter ROT-fradraget ender på cirka SEK 7000. Dette gir en totalpris på rundt 57 000 - 92 000 SEK for utskifting av en grunnvarmepumpe.

Prisen varierer åpenbart mellom forskjellige pumper. En kraftig varmepumpe, som har høyere kW, er dyrere å kjøpe, men gir til gjengjeld høyere strøm og besparelser.

Hvis du ber om tilbud fra forskjellige selskaper og er ute i god tid, er det gode muligheter til å forhandle med leverandørene og redusere kostnadene.

Geotermisk varmepumpe

Utskifting av en geotermisk varmepumpe koster omtrent det samme som for geotermisk varme da pumpene bruker samme maskinvare. Den første installasjonen er imidlertid billigere, siden den ikke koster så mye som å bore bergvarme krever.

Air Water varmepumpe

En luft-til-vann-varmepumpe er vanligvis ikke så dyr som geotermisk og bergvarme, den koster vanligvis rundt 30.000 - 60.000 kroner. Hvis du regner med en installasjon, som etter ROT-fradraget ender på cirka SEK 7.000, vil den totale prisen være SEK 37.000 - 65.000 for utskifting av en luft-til-vann-varmepumpe.

Å ta i flere tilbud å sammenligne gir også et potensial for besparelser her. Kostnaden vil imidlertid umiddelbart bli høyere hvis oppvarmingssystemet ditt, for eksempel vannfordeling til elementene, er dårlig og må byttes ut. Varmesystemet varer imidlertid mye lenger enn luft-til-vann-varmepumpen, som har en levetid på 15-18 år.

Ikke fokuser for mye på varmepumpens levetid. At luft-til-vann-varmepumpen er billigere, kan oppveie kortere levetid. I stedet fokuserer du på hva slags varmepumpe som er best for ditt hjem.

Luft / luft varmepumpe

Den billigste varmepumpeløsningen er en luft-til-luft-varmepumpe. Hvis du har et relativt lite område med en åpen planløsning der den varme luften kan sirkulere fritt, passer en luft-til-luft-varmepumpe godt for deg. I et større hus med vegger og andre ting i veien er det imidlertid ikke spesielt godt egnet.

Kostnaden for en luft-til-luft-varmepumpe er rundt SEK 12.000 - 25.000 med noen få tusen kroner mer i installasjonskostnader. Dette gir en totalpris på ca SEK 15 000 - 27 000 for å erstatte en luft-til-luft-varmepumpe.

I likhet med luft-til-vann-varmepumper har luft-til-luft-varmepumper kortere levetid enn jordvarmepumper.

Tre leverandører av varmepumper er Thermia, Nibe og Mitsubishi

Kunsten å redusere kostnadene

En erstatning for en varmepumpe eller en tjeneste for en eksisterende varmepumpe handler i siste instans om at varmepumpen skal være så effektiv som mulig. Derfor er det viktig å ikke bare velge hvilken varmepumpe som er billigst. Du bør også tenke på hvor mye varme pumpen vil generere, da den påvirker hvor mye penger den kan spare deg i det lange løp. Når du har funnet løsningen du synes passer deg, vil du åpenbart få en så gunstig avtale som mulig.

 1. Benytt deg av ROT-fradraget slik at du kan trekke 30% av arbeidskostnaden.
 2. Se hva de forskjellige varmepumpeselskapene tilbyr for pris.
 3. Det er sannsynligvis mer lønnsomt å fortsette å bruke stein eller geotermisk varme hvis det allerede er boret eller gravd for det før.
 4. Nevn leverandøren at du forhandler med noen få forskjellige varmepumpeselskaper. Da kan de være enda mer opptatt av å vinne deg som kunde og dermed gi en bedre pris.
 5. Fokuser mer på besparelsene du vil gjøre på sikt enn på engangskostnadene for å skifte pumpen.
 6. Les om energispørsmål for privatpersoner hos det svenske energibyrået
 7. Få priser enkelt og gratis her

Lykke til med å erstatte varmepumpen til en best mulig pris!

Hvilken bør jeg velge?

EN GUIDE TIL VARMEPUMPER

Når du planlegger å bytte ut en varmepumpe, er det en utmerket mulighet til å undersøke hvilken varmepumpe som passer til oppvarmingsbehovet ditt, siden disse behovene kan ha endret seg over tid. Det er egentlig ingen varmepumpe som er bedre enn noen andre, det er bare varmepumper som er bedre og dårligere for husholdningens spesifikke behov.

Det er godt å vite begrensningene, prisene, styrkene og svakhetene ved de forskjellige varmepumpeteknikkene når du trenger å bytte ut varmepumpen. Her får du god oversikt over forskjellige varmepumper, alt fra den populære bergvarmepumpen til den mer uvanlige sjøvarmen.

Bergvarmepumpe - varmepumpenes Rolls Royce

Styrke: Den mest effektive varianten av varmepumpe. Ved å bore et hull hundrevis av meter i bakken, kan du trekke ut varmen som er lagret dypt i bakken. Jordvarmepumpen kan levere mange kWh varme til eiendommen, og det er ikke uvanlig i dag at jordvarme brukes av leietakerforeninger til å varme opp flerfamiliehus.

Svakhet: Installasjonen er kostbar, selv om den lønner seg på grunn av de store besparelsene i oppvarmingskostnadene. Bergarten som energibrønnen bores på, påvirker effektiviteten til bergvarmen. Du kan få hjelp til å analysere dette fra en geotermisk installatør.

Tildele: Nyinstallasjon inkludert boring koster rundt SEK 100.000 - 150.000. Hvis du allerede har et fungerende borehull og bare trenger å bytte ut selve bergvarmepumpen, faller kostnaden til ca SEK 60.000 - 90.000.

Egnet for: Du som har et middels eller stort hus å varme opp. Er spesielt bra for deg som i dag varmer opp med direktevirkende elektrisk oppvarming eller olje så disse er dyre. Det som kreves er at du har en ledig tomt på minst noen få kvadratmeter hvor du kan bore energien godt.

Installatører av bergvarme: Du kan bruke for å få opptil fem tilbud gratis. Flere fakta om geotermisk varme finner du her.

Hvordan får du en god varmepumpevirksomhet?

For å få et så nøyaktig bilde som mulig av hvilken varmepumpe som anbefales for din eiendom, hvilken dimensjonering som kreves for å dekke så mye av oppvarmingsbehovet ditt som mulig, og hva prisen for dette vil være, bør du ta tilbud fra flere forskjellige varmepumpeselskaper.

Hvis du vil begynne å skifte varmepumpe med en gang, kan du bruke gratis tjenesten her Bare fyll ut skjemaet. Denne forespørselen blir deretter videresendt, og du vil da motta tilbud fra opptil fem installatører. Alle installatører er inspisert manuelt.

Når du har mottatt tilbudet

Når tilbudene for utskifting av varmepumpe er mottatt, er det på tide å evaluere de forskjellige installatørenes tilbud. Pris, kompetanse, alvor, fleksibilitet og opplevd tillit er alle faktorene når du velger installatør. Bare du kan bestemme hvilket installatør og tilbud som passer for deg, men vi kan gi deg litt hjelp underveis.

 1. Les vår gjennomgang av de forskjellige kostnadene for å bytte ut en varmepumpe. Det kan gi deg en ide om hvor prisene vanligvis ligger. Vær imidlertid oppmerksom på at hver varmepumpeavtale er unik, så du bør bruke gjennomsnittet av tilbudene du får som utgangspunkt.
 2. Spør om referanseobjekter fra tidligere installasjoner.
 3. Be om å få en skriftlig beregning av varmepumpene de anbefaler, hvor store besparelser de forventer og hva det hele koster.
 4. Informer dem om at du forhandler med flere installatører, og at du vil velge det beste tilbudet.
 5. Husk at det viktigste ikke er installasjonskostnaden og kjøpesummen, det viktigste er besparelsen på oppvarmingskostnaden du kan gjøre i det lange løp.
 6. Kontroller at selskapene er seriøse ved å sjekke selskapenes organisasjonsnummer hos det svenske skatteetaten.
 7. Husk at ROT-fradraget trekker 30% av installasjonskostnaden. Be selskapet trekke det allerede på fakturaen.

Ofte stilte spørsmål og svar om utskifting av varmepumpe

Når vet jeg om jeg trenger å bytte varmepumpe?

For det meste varer en varmepumpe i omtrent 12-18 år. Hvor lenge den varer, avhenger mye av hvor godt du vedlikeholder den. For at den skal fungere optimalt og vare lenger, bør du hente inn en servicetekniker med jevne mellomrom. Men hvis varmepumpen er over 15 år, er det på tide å begynne å tenke på alternativer for å erstatte den.

Hvor kan jeg finne selskaper som bytter ut varmepumper?

Som regel kan alle selskapene som utfører varmepumpeanlegg bare erstatte varmepumpen og koble den til det allerede eksisterende varmesystemet. Hvis du vil ha hjelp til å komme i kontakt med og be om priser fra varmepumpeselskaper som har blitt vurdert og valgt manuelt, kan du prøve vår gratis tjeneste Skjemaet er raskt og enkelt å fylle ut, og tjenesten kan brukes over hele landet.

Hva koster det å bytte ut en varmepumpe?

Hva det koster å erstatte en varmepumpe, avhenger av flere faktorer, for eksempel hvilken type varmepumpe det er snakk om, hvor i Sverige den skal installeres, hvor mye av systemet som må byttes ut og hvor godt du undersøker prisene til forskjellige leverandører.

Kostnaden for en geotermisk varmepumpe er rundt SEK 50.000 - 90.000 å kjøpe. Det kan også hende du må legge til ytterligere 10 000 SEK hvis du trenger boring eller graving.

Luftvannspumper er både billigere å kjøpe og å installere, men du får ikke så mye strøm ut av det.

Hvilken variant er best?

De forskjellige varmepumpeteknikkene har forskjellige fordeler og ulemper. Hvilken teknologi som passer best, avhenger av forholdene i hjemmet ditt. Noen av delene som påvirker hvilket valg som er best for ditt hjem, inkluderer hvor mye plass du skal varme opp, hvordan planløsningen ser ut og hvordan huset er for jordtype. For hjem i normal størrelse er jordvarme vanligvis den vanligste typen varmepumpe, men det er det kreves at det er mulig å bore på stedet. Luft-til-vann-varmepumper kommer på andreplass, men de tar stadig mer av markedet.

Jeg trenger et varmepumpeforum, hjelp meg?

Vår anbefaling er forumet for varmepumper på Facebook Varmepumpeteknikker med eller uten grenser. Der kan du få hjelp fra andre privatpersoner som har skaffet seg en varmepumpe, samt erfarne varmepumpefagfolk.

Fakta om bytte av varmepumpe

Avhengig av produsent, type pumpe og hvilken slitasje den utsettes for, kan en varmepumpe i dag vare i ca 10-18 år. På de fleste pumper er det mulig å øke levetiden gjennom vanlig service.

Hvis du har geotermisk varme, vil varmepumpen slutte å fungere lenge før borehullet gjør det. I Sverige kan et vanlig borehull vanligvis brukes i omtrent 40 år. Det samme gjelder for geotermiske installasjoner der bakken graves ut.

Slik fungerer varmepumpeteknologien

Hvordan en varmepumpe fungerer kan enkelt beskrives som følger:

 1. Varme fanges opp fra bakken eller fra luften. Det er alltid varme i luften, selv om vinteren, som en luftkildevarmepumpe kan bruke til oppvarming. Det er også solvarme lagret dypt i bakken hele året. Denne temperaturen er også relativt stabil i motsetning til temperaturen over overflaten som svinger med årstidene. Ved å bore et hull på mer enn 100 meter kan grunnvarmepumpen, via en slange i hullet, dra nytte av denne varmen.
 1. Etter at varmen er fanget opp, kan den ennå ikke brukes til å varme opp et hjem, da det ikke er sterkt nok. Å få varmen til riktig temperatur er varmepumpens oppgave. Varmen sendes inn i pumpen, av selve varmepumpen eller via slangen i bakken, hvor den deretter utsettes for høyt trykk. Det økte trykket fører til at temperaturen også stiger, og når den har nådd riktig temperatur, sendes den lenger ut i hjemmet. Dette kan gjøres gjennom et vannbårent system av radiatorer og gulvvarme eller gjennom en vifte hvis det er en luft-til-luft-varmepumpe.

Med andre ord får du varmen din fra varmepumpen i stedet for å kjøpe varme via fjernvarme, dyr strøm eller andre kilder. Dette betyr at du kan spare penger på oppvarming hver måned, opptil 75 prosent av din årlige oppvarmingskostnad. Det er imidlertid viktig at du har en pumpe som passer dine behov og er riktig dimensjonert for at varmepumpen skal være kostnadseffektiv. La derfor alltid en varmeinstallatør gjøre en beregning og gi forslag til hvilken variant som passer best til din eiendom ut fra dine behov.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i å bytte ut en varmepumpe eller hvis du vil ha service på varmepumpen din.

På tide å bytte ut din gamle geotermiske varmepumpe med en ny?


Synonymer for endring

 • erstatte, erstatte; bytte, bytte, veksle, veksle, veksle; transformere, endre