Bosch värmepumpar - Värmepumpen

Bosch varmepumper

Bosch. Flott i Sverige og i verden.

Hvis du velger en Bosch varmepumpe, kan du være sikker på at du velger en erfaren produsent. Vi laget våre første varmeprodukter så tidlig som på 1800-tallet. I dag inkluderer Boschs oppvarmingsaktiviteter alt fra kraftvarmeanlegg til varmepumper og solvarmesystemer for villaer. Boschs oppvarmingsdivisjon er i dag en av Europas største produsenter av oppvarmingsprodukter, med et salg på nesten 30 milliarder SEK. Vårt internasjonale kompetansesenter for varmepumper, der produktene våre utvikles og produseres, ligger i Tranås, Småland.

Oppfinner for livet.

Det er ikke så rart hvis du kjenner igjen Bosch-merket. I tillegg til oppvarmingsprodukter er konsernet en ledende internasjonal leverandør av teknologi og tjenester. Totalt består konsernet av 440 datterselskaper og lokale selskaper i rundt 60 land. Virksomheten er delt inn i fire forretningsområder: Mobilitetsløsninger, Industriell teknologi, Forbruksvarer og Energi- og bygningsteknologi. Boschs strategiske mål er å levere innovasjoner for en sammenhengende livsstil innen hvert forretningsområde, for eksempel verktøy, varmeprodukter og avanserte løsninger under panseret på biler. Teknologi som er "oppfunnet for livet".

La Bosch VärmePartner ta seg av installasjonen.

Hvis du velger å kjøpe en varmepumpe fra en verdensledende teknologiekspert som Bosch, bør du selvfølgelig ikke være uforsiktig med hvem som installerer den. Behovsanalyse, dimensjonering og installasjon er like viktig som hvordan vi bygger varmepumpen. Derfor anbefaler vi alltid en Bosch VärmePartner! De er nøye utvalgte fagpersoner som har gjennomgått grundig opplæring hos Bosch. La en VärmePartner ta seg av hele installasjonen!

Teknologi for en bedre verden.

Bosch har 55 800 ansatte innen forskning og utvikling på mer enn 118 steder rundt om i verden. Den spesielle eierstrukturen sikrer entreprenørfriheten til Bosch-konsernet og gjør det mulig for selskapet å planlegge langsiktig og foreta tunge investeringer med tanke på fremtiden. 92 prosent av aksjekapitalen i Robert Bosch GmbH eies av Robert Bosch Stiftung GmbH, en veldedighetsstiftelse.

Lokalt produsert i svenske Tranås.

Bosch Thermoteknik AB i svenske Tranås ble grunnlagt allerede i 1968 og har i dag 330 ansatte. Det er både et kompetanse- og utviklingssenter og en produksjonsenhet for varmepumper for hele verdensmarkedet innen Bosch Group. Vi jobber etter oppdraget med at produktene våre vil forbedre livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Kompromissløst fokus på moderne teknologi. Siden 1886.

Robert Bosch grunnla selskapet så tidlig som i 1886 med sikte på å finne opp tekniske løsninger i menneskets tjeneste. For å opprettholde virksomhetens utviklingskraft valgte han et fundament. Vi har derfor ingen eksterne eiere som ønsker utbytte. Alt overskudd er i stedet reinvestert i virksomheten for langsiktig utvikling. En sjelden god idé. I dag registrerer vi 3000 patenter i året og kan se tilbake på 125 år med uavbrutt utvikling.

interesse forespørsel

Send inn en forespørsel om interesse når du er interessert i et tilbud på Bosch varmepumpe, eller hvis du vil ha service på din Bosch varmepumpe.

Få mer informasjon på e-post eller telefon

Ikke bindende

Gratis

Bosch varmepumper