Hvordan fungerer en geotermisk varmepumpe? Varmeenergi fra berggrunnen

hvordan fungerer en geotermisk varmepumpe

Bergvarmepumpens funksjon

En geotermisk varmepumpe produserer både varme og varmt vann fra springen. Den passer i hus som har et vannbåret varmesystem med radiatorer eller gulvvarme.

Dimensjonering av varmepumpen er viktig

Du må vite hjemmets maksimale strømbehov for å vite hvilken størrelse på varmepumpe du trenger, da den er dimensjonert for å dekke behovet for både varme og varmt vann. Varmepumpen må kunne dekke 70 - 80% av husets maksimale effektbehov, så den er vanligvis dimensjonert for å oppfylle 95% av det årlige energibehovet. I tillegg til å ha riktig dimensjon på bergvarmepumpen, er det også veldig viktig at borehullet har riktig dimensjon og dybde. Dette er for, med hensyn til driftskostnader og investeringskostnader, å få et så effektivt system som mulig.

Ansett en sertifisert installatør og få tilbud

Installatøren er den som må tilpasse varmepumpen i henhold til husets energibehov, og de har beregningsprogrammer for å hjelpe dem. Det er også installatøren som må foreta en besparelsesberegning for boligen og oppgi hvilke investeringer som kreves for å oppnå de lovede besparelsene. For at beregningen skal være så sannferdig som mulig, må huseieren gi så sannferdig informasjon som mulig om energibruken i husholdningen.

Spar energi

En geotermisk varmepumpe har en energibesparelse på 50 - 80%. Det er flere faktorer som påvirker hvor mye du kan spare. Det som kan påvirke er for eksempel hvor huset ligger, hvor mange som bor i huset, hvor mye varmt vann som forbrukes, i hvilken tilstand huset er og om du har radiatorer eller gulvvarme. Å ha riktig dimensjon på borehullet og grunnvarmepumpen er også viktig for å få det mest effektive systemet.

Sammenlign den årlige varmefaktoren (SCOP)

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) viser bergvarmepumpens årlige varmefaktor. Det vil si effektiviteten til pumpen i et helt år. Den årlige varmefaktoren for en varmepumpe er mellom 3 og nesten opptil 5, så for hver kilowattime strøm (kWh) som varmepumpen bruker, kan du få mellom 3 til nesten 5 kilowattimer varme.

Ikke forveksle den årlige oppvarmingsfaktoren (SCOP) med oppvarmingsfaktoren COP (Koeffisient for ytelse), da dette bare viser effektiviteten under visse forhold, for eksempel en viss temperatur på vannet til radiatorene eller gulvvarmen.

Bråk

Hvis en del av kjellerrommet skal brukes som et hjem, bør du plassere pumpen slik at lyden fra viften ikke forstyrrer.

Ta minst tre tilbud

Du bør være veldig forsiktig når du velger en selgerinstallatør og boremaskin. Ikke velg de første beste, men ta inn tilbud fra flere selskaper for å sammenligne mellom. Fra tilbudet må det være klart hva som er inkludert i prisen og hva du må kjøpe for at anlegget skal være funksjonelt. Igangkjøring og justering av varmesystemet må inngå i tilbudet. En besparelsesberegning må også være inkludert i tilbudet. I tillegg må vilkårene for levering, service, drift, betaling og garanti oppgis.

Kontakt kommunen din på forhånd

Før du bestemmer deg for å installere en geotermisk varmepumpe, bør du kontakte miljøkontoret eller tilsvarende i kommunen din for å få informasjon om hvilke tillatelser som kreves. Energi- og klimarådgiveren i kommunen din kan gi deg upartiske og gratis råd.

Kommende krav til økodesign og energimerking

På EU-nivå arbeides det med å utvikle krav til miljøvennlig design og obligatorisk energimerking for geotermiske varmepumper. Med økodesign vil det være mulig å stille krav til blant annet lydnivå og energieffektivitet. Forslaget akkurat nå er at en energiklasse på skalaen A ++ til G for oppvarming og en energiklasse på skalaen A til G for varmt vann vises. Bare varmepumper som oppfyller disse kravene blir solgt når disse kravene trer i kraft, noe som sannsynligvis vil være i 2015–2016. De nye kravene gjør det også lettere for forbrukerne å velge en varmepumpe.

Fjellvarme

Vi installerer og servicerer grunnvarmepumper fra forskjellige merker. Kontakt oss så hjelper vi med dimensjonering og beregning av besparelser.

    Hvordan fungerer en geotermisk varmepumpe?

    Wikipedia-informasjon om Rock Heat

    Bergvärme Bergvärme är ett tekniskt system för uppvärmning av byggnader. Lågvärdig energi, i form av kall vätska, hämtas från grundvattnet i berggrunden. En bergvärmepump höjer temperaturen till en nivå lämplig för byggnadens vattenburna uppvärmningsystem. För detta utför bergvärmepumpen ett mekaniskt arbete vars energi även tillförs byggnaden. En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90–200 meter djupa hål som borras ner i berget. Ur berggrunden utvinner man sedan energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värms av grundvattnet i berget. Detta medför också då en viss nedkylning av detta grundvatten. Kollektorvätskan, som kallas köldbärare, cirkulerar genom berget och leds sedan till en förångare där köldbärarens temperatur kan vara väldigt låg, till och med under nollgradigt. I förångaren värmer vätskan upp köldmediet som finns i det slutna systemet i värmepumpen, man använder ett medium som har väldigt låg kokpunkt. Köldmediet förångas och förs vidare till en kompressor där gasen komprimeras, vilket gör den ännu varmare. Den heta gasen går vidare till värmepumpens kondensor där den avger sin värme till vattnet som cirkulerar i husets värmesystem. När köldmediet har avgett sin värme svalnar den och blir genom kondensation flytande igen. Köldbäraren kyls ned av det avsvalnade köldmediet och förs därefter ner i berget för att återigen bli uppvärmt.