Vad menas med det aktiva borrdjupet? - Värmepumpen