Vad kostar det att installera bergvärme? - Värmepumpen

Kostnaden för en bergvärmeinstallation kan skilja sig mycket mellan olika fall då du förutom bergvärmepumpen också köper en installation, vars kostnad beror mycket på hur just dina installationsförutsättningar ser ut. Man brukar säga att priset vanligtvis hamnar mellan 100 000 och 150 000 kr. Men även om bergvärme är en kostsam investering lönar den sig snabbt då den kan sänka dina energikostnader rejält.

Kategori Bergvärme-info