VAD HÄNDER MED LUFTVÄRMEPUMPEN VID -20 °C? - Värmepumpen

Luftvärmepumpens verkningsgrad sjunker vid kalla temperaturer. Mitsubishi Electrics luftvärmepumpar har funktionen Hyper Heating som gör att den på pappret kan bevara effekten ner till -15°C och de kan fortsätta ge värme ner till -30°C.

Kategori Luft-luftvärmepump